Mitt konto
Fråga 1 av 40

Vad står IPO för?

Omedelbar möjlighet till vinst
Investering lönar sig
Förmodligen för högt prissatt
Nyintroduktion av aktie på börsen