Fråga 1 av 40

Vad står IPO för?

Förmodligen för högt prissatt
Investering lönar sig
Omedelbar möjlighet till vinst
Nyintroduktion av aktie på börsen