Fråga 1 av 40

Vad står IPO för?

Investering lönar sig
Omedelbar möjlighet till vinst
Nyintroduktion av aktie på börsen
Förmodligen för högt prissatt