CFD:er är komplexa instrument och innebär en stor risk att snabbt förlora pengar på grund av hävstångseffekten. 84% av handelns individuella investerarkonton förlorar pengar när de handlar CFD:er med denna leverantör. Du bör överväga om du förstår hur CFD:er fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Scan to Download iOS&Android APP

Handla Inozyme Pharma, Inc. - INZY CFD

-
0%
 • Sammanfattning
 • Historiska uppgifter
 • Händelser
 • Resultaträkning
 • Balansräkning
 • Kassaflöde
 • Äganderätt
Handelsvillkor
Spridning -
Lång position avgift över natten

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Över-natten-avgift -0.024068 %
Charges from borrowed part ($-0.96)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Gå till plattformen
-0.024068%
Kort position avgift över natten

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Över-natten-avgift 0.001846 %
Charges from borrowed part ($0.07)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Gå till plattformen
0.001846%
Tid för avgift över natten 21:00 (UTC)
Min handlade kvantitet 1
Valuta USD
Marginal 20%
Börsen United States of America
Provision för handel 0%

*Information provided by Capital.com

Nyckelstatistik
Föreg. Stäng* N/A
Öppna* N/A
1 års förändring* N/A
Dagens intervall* N/A
52 veckors intervall 0.99-6.25
Genomsnittlig volym (10 dagar) 712.70K
Genomsnittlig volym (3 månader) 29.96M
Marknadsvärde 133.30M
P/E-ratio -100.00K
Antal utestående aktier 43.72M
Intäkter N/A
EPS -1.90
Utdelning (avkastning %) N/A
Beta -100.00K
Nästa datum för vinst May 8, 2023

All data tillhandahålls av Refinitiv förutom de uppgifter som är markerade med en asterisk. Denna *data tillhandahålls av Capital.com

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Stängningskurs Change Change (%) Öppningskurs High Low

Inozyme Pharma, Inc. Events

Tid (UTC) (UTC) Land Händelse
No events scheduled
Visa alla händelser
 • Årlig
 • Kvartalsvis
2021 2020 2019 2018
Totala intäkter 0 0 0 0
Totala rörelsekostnader 56.646 57.041 20.806 11.593
Försäljning/allmänt/admin. kostnader, totalt 18.926 10.548 4.586 3.494
Forskning och utveckling 37.72 46.493 16.22 8.099
Rörelseintäkter -56.646 -57.041 -20.806 -11.593
Ränteintäkter (räntekostnader), netto Icke-operativ verksamhet 0.211 0.37 1.106 0.284
Övrigt, netto -0.189 0.247 -0.024 4.345
Nettoresultat före skatt -56.624 -56.424 -19.724 -6.964
Nettoresultat efter skatt -56.624 -56.424 -19.724 -6.964
Nettoresultat före extraordinära poster -56.624 -56.424 -19.724 -6.964
Nettoresultat -56.624 -56.424 -19.724 -6.964
Resultat efter skatt minus utdelning till preferensaktier exklusive extraordinära poster -56.624 -56.424 -19.724 -6.964
Resultat efter skatt minus utdelning till preferensaktier inklusive extraordinära poster -56.624 -56.424 -19.724 -6.964
Resultat efter utspädning -56.624 -56.424 -19.724 -6.964
Viktat genomsnittligt antal aktier efter utspädning 23.5583 11.0365 20.3148 20.3148
Resultat per aktie efter utspädning exklusive extraordinära poster -2.40357 -5.11249 -0.97092 -0.3428
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0
Resultat per aktie efter utspädning och normalisering -2.40357 -5.11249 -0.97092 -0.3428
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Totala intäkter 0 0 0 0 0
Totala rörelsekostnader 16.839 18.757 14.262 12.655 10.972
Försäljning/allmänt/admin. kostnader, totalt 5.025 5.206 4.916 4.435 4.369
Forskning och utveckling 11.814 13.551 9.346 8.22 6.603
Rörelseintäkter -16.839 -18.757 -14.262 -12.655 -10.972
Ränteintäkter (räntekostnader), netto Icke-operativ verksamhet 0.06 0.043 0.047 0.058 0.063
Övrigt, netto -0.105 -0.04 -0.065 0.057 -0.141
Nettoresultat före skatt -16.884 -18.754 -14.28 -12.54 -11.05
Nettoresultat efter skatt -16.884 -18.754 -14.28 -12.54 -11.05
Nettoresultat före extraordinära poster -16.884 -18.754 -14.28 -12.54 -11.05
Nettoresultat -16.884 -18.754 -14.28 -12.54 -11.05
Resultat efter skatt minus utdelning till preferensaktier exklusive extraordinära poster -16.884 -18.754 -14.28 -12.54 -11.05
Resultat efter skatt minus utdelning till preferensaktier inklusive extraordinära poster -16.884 -18.754 -14.28 -12.54 -11.05
Resultat efter utspädning -16.884 -18.754 -14.28 -12.54 -11.05
Viktat genomsnittligt antal aktier efter utspädning 23.6863 23.6673 23.6435 23.4906 23.4295
Resultat per aktie efter utspädning exklusive extraordinära poster -0.71282 -0.7924 -0.60397 -0.53383 -0.47163
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
Resultat per aktie efter utspädning och normalisering -0.71282 -0.7924 -0.60397 -0.53383 -0.47163
 • Årlig
 • Kvartalsvis
2021 2020 2019 2018
Summa omsättningstillgångar 115.342 150.979 47.46 43.267
Likvida medel och kortfristiga placeringar 111.801 147.697 47.132 43.163
Likvida medel 23.316 28.04 31.605 35.966
Kortfristiga investeringar 88.485 119.657 15.527 7.197
Totala fordringar, netto 0.062 0.155 0.104 0.031
Prepaid Expenses 3.479 3.127 0.224 0.073
Total Assets 123.541 169.363 47.944 43.543
Property/Plant/Equipment, Total - Net 4.436 2.648 0.298 0.242
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 5.437 2.975 0.408 0.269
Accumulated Depreciation, Total -1.001 -0.327 -0.11 -0.027
Other Long Term Assets, Total 3.763 3.537 0.186 0.034
Total Current Liabilities 11.633 9.973 3.236 2.389
Accounts Payable 2.394 3.069 0.901 0.984
Accrued Expenses 9.239 6.625 2.335 1.405
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0
Total Liabilities 14.273 11.26 3.236 2.389
Total Long Term Debt 0 0 0 0
Total Equity 109.268 158.103 44.708 41.154
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 77.927 55.029
Common Stock 0.002 0.002 0.001 0.001
Additional Paid-In Capital 256.948 249.175 1.427 1.054
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -147.7 -91.076 -34.652 -14.928
Other Equity, Total 0.018 0.002 0.005 -0.002
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 123.541 169.363 47.944 43.543
Total Common Shares Outstanding 23.6726 23.385 20.3148 20.3148
Total Preferred Shares Outstanding 72.4164
Long Term Investments 0 12.199
Other Current Liabilities, Total 0 0.279
Other Liabilities, Total 2.64 1.287
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Summa omsättningstillgångar 100.583 115.342 130.579 140.962 148.041
Likvida medel och kortfristiga placeringar 97.773 111.801 125.283 137.464 145.086
Likvida medel 31.943 23.316 27.229 26.239 16.486
Kortfristiga investeringar 65.83 88.485 98.054 111.225 128.6
Totala fordringar, netto 0.048 0.062 0.073 0.095 0.122
Prepaid Expenses 2.762 3.479 5.223 3.403 2.833
Total Assets 108.931 123.541 137.746 148.259 158.915
Property/Plant/Equipment, Total - Net 4.184 4.436 4.743 4.859 5.029
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 5.363 5.437 5.562 5.511 5.514
Accumulated Depreciation, Total -1.179 -1.001 -0.819 -0.652 -0.485
Long Term Investments 0 0 0 2.548
Other Long Term Assets, Total 4.164 3.763 2.424 2.438 3.297
Total Current Liabilities 12.26 11.633 8.943 6.972 6.832
Accounts Payable 2.2 2.394 0.626 0.796 1.709
Accrued Expenses 10.06 9.239 8.317 6.176 5.123
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Total Liabilities 14.702 14.273 11.772 9.985 10.026
Total Long Term Debt 0 0 0 0 0
Other Liabilities, Total 2.442 2.64 2.829 3.013 3.194
Total Equity 94.229 109.268 125.974 138.274 148.889
Common Stock 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
Additional Paid-In Capital 258.94 256.948 254.915 252.92 251.001
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -164.584 -147.7 -128.946 -114.666 -102.126
Other Equity, Total -0.129 0.018 0.003 0.018 0.012
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 108.931 123.541 137.746 148.259 158.915
Total Common Shares Outstanding 23.8184 23.6726 23.6647 23.5706 23.4737
Other Current Liabilities, Total 0 0 0
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0
 • Årlig
 • Kvartalsvis
2021 2020 2019 2018
Nettoinkomst/baslinje -56.624 -56.424 -19.724 -6.964
Likvida medel från den löpande verksamheten -48.153 -35.974 -18.81 -9.437
Likvida medel från den löpande verksamheten 0.674 0.217 0.083 0.026
Icke-likvida poster 7.712 20.344 0.23 -3.93
Förändringar i rörelsekapitalet 0.085 -0.111 0.601 1.431
Likvida medel från investeringsverksamheten 42.796 -117.179 -8.391 9.006
Kapitalutgifter -0.397 -0.568 -0.139 -0.259
Andra kassaflödesposter från investeringar, totalt 43.193 -116.611 -8.252 9.265
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0.609 149.812 22.97 31.945
Påverkan på kassaflödet från förändring av aktiekapitalet, netto 0.609 149.812 22.97 31.945
Nettoförändring i likvida medel -4.724 -3.341 -4.231 31.514
Valutaeffekter 0.024
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Net income/Starting Line -16.884 -56.624 -37.87 -23.59 -11.05
Cash From Operating Activities -14.16 -48.153 -34.709 -22.409 -12.376
Cash From Operating Activities 0.178 0.674 0.492 0.325 0.158
Non-Cash Items 1.779 7.712 5.567 3.689 1.725
Changes in Working Capital 0.767 0.085 -2.898 -2.833 -3.209
Cash From Investing Activities 22.562 42.796 33.309 20.247 0.573
Capital Expenditures -0.017 -0.397 -0.357 -0.278 -0.088
Other Investing Cash Flow Items, Total 22.579 43.193 33.666 20.525 0.661
Cash From Financing Activities 0.24 0.609 0.598 0.361 0.249
Issuance (Retirement) of Stock, Net 0.24 0.609 0.598 0.361 0.249
Net Change in Cash 8.627 -4.724 -0.811 -1.801 -11.554
Foreign Exchange Effects -0.015 0.024 -0.009
Namn på investerare Typ av investerare Procent av utestående belopp Innehavda aktier Förändring av aktier Datum för innehav Omsättningsgrad
Longitude Capital Management Co., LLC Venture Capital 10.3341 4174379 1355000 2022-04-19 LOW
Sofinnova Investments, Inc Venture Capital 9.0491 3655308 0 2022-12-31 MED
Deep Track Capital LP Hedge Fund 8.0457 3250000 0 2022-12-31 MED
Adage Capital Management, L.P. Hedge Fund 7.6747 3100138 503466 2022-12-31 LOW
Rock Springs Capital Management LP Hedge Fund 7.6397 3086027 278409 2022-12-31 LOW
VR Adviser, LLC Venture Capital 6.7088 2709987 0 2022-12-31 MED
Pivotal Bioventure Partners Investment Advisor LLC Investment Advisor 6.5879 2661154 0 2022-12-31 LOW
New Enterprise Associates (NEA) Venture Capital 6.0347 2437689 -6690 2022-12-31 LOW
Cowen Investment Management LLC Investment Advisor/Hedge Fund 5.4584 2204876 208599 2022-12-31 MED
Sphera Funds Management Ltd. Hedge Fund 5.1895 2096258 471200 2023-03-03 HIGH
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 3.3263 1343622 559 2022-12-31 LOW
Affinity Asset Advisors LLC Hedge Fund 1.2378 500000 500000 2022-12-31 HIGH
Millennium Management LLC Hedge Fund 0.7376 297936 127752 2022-12-31 HIGH
Laurion Capital Management LP Hedge Fund 0.6729 271800 0 2022-12-31 HIGH
Bolte (Axel) Individual Investor 0.6483 261890 3315 2022-09-30 LOW
Renaissance Technologies LLC Hedge Fund 0.6409 258900 103500 2022-12-31 HIGH
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 0.6362 256970 -1351 2022-12-31 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.5771 233126 -559 2022-12-31 LOW
BioImpact Capital LLC Investment Advisor/Hedge Fund 0.5706 230500 -430644 2022-12-31 LOW
Overbrook Management Corporation Investment Advisor 0.543 219326 150000 2022-12-31 LOW

Varför välja Capital.com? Siffrorna talar för sig själva.

Capital.com Group

500K+

Investerare

92K+

Aktiva kunder varje månad

$53M+

Månadsvis investeringsvolym

$30M+

Uttag varje månad

Kalkylator för handel

Beräkna ditt hypotetiska resultat om du hade öppnat en CFD-handel på ett visst datum (välj ett datum) och stängt den på ett annat datum (välj ett datum).

Handelskommission
0
 • 1:1
Hävstång
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Investering
Positionens storlek (hävstång x investering):
Öppningskurs

Stängningskurs

Kort Lång

Inozyme Pharma, Inc. Company profile

Om Inozyme Pharma, Inc.

Inozyme Pharma, Inc. är ett biofarmaceutiskt företag i klinisk fas för sällsynta sjukdomar. Företaget är inriktat på att utveckla terapier för behandling av sjukdomar med onormal mineralisering som påverkar blodkärl, mjukvävnad och skelett. Företaget är också inriktat på att utveckla en behandling för att behandla de sällsynta genetiska sjukdomarna Ectonucleotide Pyrophosphatase/Phosphodiesterase 1 (ENPP1) och ATP-binding cassette sub-family C member 6 (ABCC6) brister. Bolagets främsta produktkandidat, INZ-701, är ett lösligt, rekombinant eller genetiskt modifierat fusionsprotein som är utformat för att korrigera en defekt i mineraliseringsvägen som orsakas av ENPP1- och ABCC6-brister.

Industry: Biotechnology & Medical Research (NEC)

321 Summer Street
Suite 400
BOSTON
MASSACHUSETTS 02210
US

Resultaträkning

 • Annual
 • Quarterly

Folk tittar också på

US100

12,798.80 Price
+0.420% 1D Chg, %
Lång position avgift över natten -0.0241%
Kort position avgift över natten 0.0018%
Tid för avgift över natten 21:00 (UTC)
Spridning 3.0

XRP/USD

0.45 Price
+4.870% 1D Chg, %
Lång position avgift över natten -0.0753%
Kort position avgift över natten 0.0069%
Tid för avgift över natten 21:00 (UTC)
Spridning 0.00346

Oil - Crude

69.28 Price
-0.330% 1D Chg, %
Lång position avgift över natten -0.0194%
Kort position avgift över natten -0.0025%
Tid för avgift över natten 21:00 (UTC)
Spridning 0.03

BTC/USD

27,489.25 Price
-0.620% 1D Chg, %
Lång position avgift över natten -0.0616%
Kort position avgift över natten 0.0137%
Tid för avgift över natten 21:00 (UTC)
Spridning 60.00

Letar du fortfarande efter en mäklare som du kan lita på?

Gör som fler än 485 000 handlare världen över som valde att handla hos Capital.com

1. Skapa & verifiera ditt konto 2. Gör en insättning 3. Allt är klart. Börja handla