Mitt konto

Företagsmodell

På Capital.com, försäkrar vi att vi är helt transparenta gällande vår företagsmodell. Vi visar all relaterad information och informerar användare om kostnader som uppkommer vid handel på vår plattform.

Hävstångshandel

Capital.com gör det möjligt för användare att handla med leveraged kapital. Detta innebär att du kan handla för större belopp än du har satt in, d.v.s investera på marginaler.

Besök vår Marginal och Leverage

Exempel

Låt säga att du har gjort en insättning på $1 000 på ditt Capital.com konto. Leverage är 50:1. Detta innebär att du kan göra investeringar för ett värde på upp till $50 000. Det minsta värdet som du alltid måste upprätthålla på ditt konto (d.v.s marginalkravet) är en femtiodel (1/50) eller 2 % av det investerade värdet.

Ha i åtanke att marginalhandel ökar både potentiella vinster och förluster. Capital.com ger sina användare ett effektivt sätt att hantera risk på och på så vis undvika negativt värde på saldot.

Skydd mot negativt värde

Skyddet mot negativt saldo i Capital.com appen försäkrar att användarna inte förlorar mer pengar än de har satt in på sina konton.

Spridning

Spridningen är skillnaden mellan köpkurs (med vilket du köper värdepapper) och säljkurs (med vilket du säljer värdepapper) av ett specifikt CFD-instrument. När en handel öppnas och stängs, betalar Capital.com användarna direkt en spridning som motsvarar den här skillnaden.

Besök våra kurser för att lära dig mer om Spridning.

Exempel

Om Apple CFD-instrument noteras vid $ 141 50/$ 141 70, så är spridningen 20 cent. Om spridningen fortsätter att vara 20 cent, så kommer du direkt att betala 20 cent för varje aktie som handlas med spridning.

Avgifter över natten

För att börja handla med Capital.com, så måste användarna göra en insättning. Då Capital.com tillåter användare att handla med större belopp än de har satt in, så innebär det att det finns en finansieringsavgift involverad. Den här finansieringsavgiften, som kallas ‘Avgift över natten’, tas endast ut om handeln lämnas öppen över natten.

Detta innebär, att om du stänger din position samma dag, så betalar du ingen avgift.

Avgifterna över natten grundar sig på månatliga benchmark interbankräntor.

Siffror för avgift över natten och betalningsstoppet för dem kan hittas i avsnittet om instrument detaljer.

Du kan hitta varje instruments aktuella figurer som uppvisar avgifterna som tas ut över natten på instrumentets sida.

 
Redo att börja?
Skicka länken till mig för att ladda ned appen Capital.com. Ladda ned Capital.com