Fråga 1 av 14

För vem är derivatinstrumenten huvudsakligen tillgängliga för?

Hedgefonder
Pensionsfonder
Förmögenhetsfövaltande företag
Alla svaren är de korrekta