x
Svenska
Mitt konto
Fråga 1 av 14

För vem är derivatinstrumenten huvudsakligen tillgängliga för?

Förmögenhetsfövaltande företag
Pensionsfonder
Alla svaren är de korrekta
Hedgefonder