Mitt konto
Fråga 1 av 14

För vem är derivatinstrumenten huvudsakligen tillgängliga för?

Pensionsfonder
Förmögenhetsfövaltande företag
Alla svaren är de korrekta
Hedgefonder