Mitt konto
Fråga 1 av 14

För vem är derivatinstrumenten huvudsakligen tillgängliga för?

Alla svaren är de korrekta
Pensionsfonder
Hedgefonder
Förmögenhetsfövaltande företag