Testa dig själv

Vad anses vara den största risken för småsparare?

Kreditrisk
Inflationsrisk
Missförstått marknaden
Likviditetsrisk

Genomför det sista testet

Frågesportsida 25 frågor