Testa dig själv

Vad anses vara den största risken för småsparare?

Inflationsrisk
Likviditetsrisk
Kreditrisk
Missförstått marknaden

Genomför det sista testet

Frågesportsida 25 frågor