Testa dig själv

Vad anses vara den största risken för småsparare?

Inflationsrisk
Missförstått marknaden
Likviditetsrisk
Kreditrisk

Genomför det sista testet

Frågesportsida 25 frågor