Scan to Download ios&Android APP


Ethereum prisprognos: Kan ETH upprätthålla sitt senaste rally?

06:22, 24 November 2021

Share this article

Have a confidential tip for our reporters?

Ethereum prisprognos

Ether (ETH), kryptovalutan som körs på Ethereums blockkedja, hade en anmärkningsvärt lönsam oktober som kulminerade i en ny högsta toppnotering på $4470,50 vid tiden som den övergick i november månad.

Världens näst största kryptovaluta efter att dess börsvärde stigit med 49% från 3 000 dollar den 1 oktober för att handlas till $4468,09 i skrivande stund (2 november). Ethereum-priset 2021 har genererat starka vinster och klättrat med cirka 395% sedan början av året, när det handlades runt $737,71.

Vad påverkar Ethereum priset och vad är prognoserna för resten av året, så väl som på lång sikt? I den här artikeln tittar vi närmare på myntets prisutveckling, orsakerna bakom dess fluktuationer och förutsägelser för dess prisutveckling för 2021 inklusive de kommande åren.

ETH-priset stiger när uppgraderingar minskar utbudet

Historisk ETH-prisgraf

Ethereum-värdet sjönk med cirka 60% under våren när priserna på kryptovalutor kollapsade. Det föll ned till $1700-nivån i juli från de högsta toppnoteringar som noterades under maj på $4 362. Det grova sentimentet tyngde marknaden när den kinesiska regeringen bestämde sig för att slå hårt mot "mining" och "handel” gällande kryptovalutor. Men marknaderna har sedan dess återhämtat sig från den första vågen. Priset vände ganska omgående till $4 000-nivån per den 3 september. 

Utbudet av myntet har minskat sedan uppgraderingen i London i augusti – en del av uppgraderingen till Ethereum 2.0, vilket i grund och botten förändrar hur blockkedjan fungerar i praktiken. En av de viktigaste funktionerna i uppgraderingen är införandet av myntförverkning, vilket avlägsnar ETH från cirkulationen när en transaktion på blockkedjan bearbetas.

Enligt de senaste Ethereum-nyheterna från Etherchain.org, så har nästan 526 600 Ether-mynt, till ett värde på mer än $1,9 miljarder, har förverkats sedan uppgraderingen. För första gången förverkats fler mynt än det skapades fram till den 3 september i år, en dynamik som skulle kunna i sin tur leda till att mynten blir mer deflationistiska något som i sin tur stödjer högre priser. Antalet förverkade ETH steg per den 6 oktober till den högsta nivån sedan den 8 september i och med att transaktionerna på blockkedjan ökade.

Sedan augusti har intresset  för NFTs som exekveras på Ethereums blockkedja och bearbetas och handlas i ETH ökat markant. Själva ökningen av NFT:s förväntas stödja en fortsatt ökning av Ethereum-transaktioner, även om de högre transaktionsavgifter, så kallade bränsleavgifterna har fått vissa utvecklare att lansera NFTs på andra blockkedjor.

ETH: totalt antal transaktioner per dag

Den totala bränsleanvändningen på Ethereum-nätet har ökat stadigt sedan början av 2020, vilket återspeglar ökningen av applikationer som byggs och körs på blockkedjan i fråga.

Total bränsle som används av Ethereum-nätet per dag

Ethereums blockkedja har befunnit sig mitt i en serie av uppgraderingar till Ethereum 2.0 sedan december 2020, vilket i slutändan kommer att övergå till hur kryptovalutan bryts från en Proof-of-Work (PoW) konsensus-algoritm till Proof-of-Stake (PoS). 

Dmitri Tsumak, grundare av StakeWise, en Ethereum 2.0-staking pool, identifierade en potentiell sårbarhet per den 4 oktober hos konkurrerande staking-plattformar i form av Rocket Pool och Lido Finance.

Man bedömde att det hela kunde resultera i att användarnas ETH potentiellt kunde stjälas genom att utnyttja vitlistade nod-operatörer. Lido uttalade sig om att 100 ETH, motsvarande cirka $362 800, kan ha kommit att ha påverkats. Rocket Pool sköt fram sitt verkställande som planerad per den 6 oktober för att få tillräckligt med tid att åtgärda felet.

Själva sårbarheten implicerade på risken gällande satsningen på kryptovalutor i händelse av ett intrång eller om valideringen i fråga misslyckades. ETH nådde en intradagshandel på $3 667,96 per den 8 oktober, den högsta nivån sedan 16 september. Priset har återhämtat sig adekvat efter att ha sjunkit till $2 676,41 per den 21 september till denna nya topp i början av november. Men varför stiger Ethereum egentligen?

Med Bitcoin (BTC) som klättrar tillbaka över ett börsvärde på $1 miljard dollar och förväntningar om att en efterlängtad Bitcoin-fond (ETF) kan komma att lanseras nästa månad har kryptovalutor upplevt en behaglig medvind under de senaste dagarna. En ETH och ETF kan följa, vilket i sig kan komma att upp investerarnas efterfrågan på kryptovalutan i form av en finansiell tillgång.

Instituten ökar sina Ethereum-innehav som ett sätt att få exponering mot tillväxten av nästa generations Internet-program (Web3) som för övrigt baseras på Ethereums blockkedja. En fortsatt tillväxt i antagandet av NFT och ansökningar om decentraliserad finansiering (DeFI) skulle kunna stödja Ethereum framtida pris.

Som analytikern TokenState lyfte fram i en bifogad graf så har det öppna intresset för ETH-terminskontrakt på Chicago Mercantile Exchange (CME) ökat markant. Kryptomarknaden fick i allmänhet ett uppsving från stigande "bränsle"-priser per den 29 oktober. Bränslet är den beräkningsresurs, Ether, som Ethereum-nätverket behöver för att underlätta transaktioner.

Den genomsnittliga Ether-priset ligger för närvarande på 193.08 ETH, upp mer än 11% från den 28 oktober. Bränslet var så låg som $80,01 så sent som den 24 oktober, enligt data från YCharts. Transaktionskostnaderna hos Ethereum-nätet beräknas genom att bränslegränsen multipliceras med myntpriset. Ethereum rekommenderar vanligtvis att ha minst 0,1 ETH för en transaktion på minst två enheter.

På grund av denna rörelse misstänker Delphi-analytiker att Ethereum bränslet ser ut att "lägga i en betydligt högre växel ", vilket i sig kan komma att öka nästan alla decentraliserade finanser (DeFi) tokens.

Analytiker på Santiment noterade i slutet av september att: "ETH-utbudet på börserna fortsätter sin nedåtgående trend eftersom det intog kraftiga dippar under de senaste två veckorna - oavsett prisåtgärden. Det hela har bidragit till att ETH-utbudet upplever sitt lägsta nivå under den senaste halvåret. Det hela ser dock ganska bra ut (hittills) eftersom det hela indikerar att marknadsaktörerna skiftar till ackumulerat och HODL-läge där det anses vara möjligt."

De tillade dock att per den 7 oktober så existerade tecken på en "oroande utveckling", till exempel i förhållandet till marknadsvärde vidare till realiserat värde (MVRV): "Ethereum kortsiktiga 30d MVRV verkar vara nära en mycket "svår"-nivå runt 10%, men det finns utrymme att växa till cirka 25%.

I den långsiktiga 365d MVRV så befinner sig vi redan på superhöga- och super-övervärderade riskabla zoner! Handelsflödet börjar ta fart lite och det] verkar som om det kan finnas utrymme för lite mer säljtryck att absorberas runt prismotståndsnivån. Det hela kan dock visa sig vara lite svårare att initiera för Ethereum, där vissa individer kan tänkas vilja sälja av sitt innehav runt $3 500.

Samtidigt så upplevde myntet under den 7 oktober den största ökningen av aktiva adresser för Ethereum sedan mätningen i juni, medan nätverket upplevde såg sin största ökning sedan nmätingen från maj. Hur ser utsikterna ut för myntets pris? Kommer Ethereum att gå upp eller ner under 2021? 

Ethereum prisprognos: Kommer ETH att bryta ut till nya toppar?

Låt oss utvärdera närmare Ethereums prisförutsägelse från några av de mest adekvata analytiker och prognosmakare. I skrivande stund var den senaste kortsiktiga tekniska analysen av ETH från CoinCodex – hausse - med 27 tekniska analysindikatorer som indikerade haussesignaler och fyra som indikerade grova signaler.

De dagliga och veckovisa glidande medelvärdet var hausse, men relativa styrka indexet (RSI) visade sig vara grov varav den glidande genomsnittliga konvergens skillnader (MACD) var neutrala.

Stochastic RSI och stokastiska snabba indikatorer indikerade säljsignaler, liksom Hull Moving Average och Williams Percent Range. CoinCodex förutspådde en Ether prognos gällande priset i form av en nedåtgående trend till $4 272 per den 9 november.

Den tekniska analytikern Justin Bennett föreslog den 6 oktober att ETH skulle kunna klättra $30 000 dollar på lång sikt.

"Missförstå mig inte, jag tar emot gärna $10 000 dollar varje dag i veckan. Men det här är en av de renaste kanalerna jag någonsin sett, något som gör det svårt att ej uppmärksamma det hela ", twittrade han.

Ethereum-prisförutsägelse från den algoritmbaserade webbplatsen Wallet Investor förutspår att det genomsnittliga priset kommer att stiga till $4 722 i slutet av 2021, nå $7 357 i slutet av 2022 och överträffa $10,000-nivån 2024 för att handlas till $15,267 i slutet av 2025.

Hennes prisprognos från DigitalCoin uppskattar att priset i genomsnitt kommer att stiga till $7 842,21 i 2022, och $9 176,64 i 2023, nå i genomsnitt $11 020,56 i 2025 och $15 584,47 i 2026, med en topp på $19 681,04 i 2028.

Under tiden tyder Price Prediction Ethereum prognos ett lägre genomsnittspris än DigitalCoin för 2022, på $6 573,54, men uppskattar sedan att det kommer att vara i genomsnitt $9 366,13 i 2023 och nå $20 158,73 till 2025. Det projekterar att priset kan skjuta i höjden till $129 229,10 till 2030.

De långsiktiga utsikterna från Coin Price Forecast är mycket mer försiktiga, med en prognos vid årets slut på $7 132 dollar 2022, $15 291 dollar 2025 och $26 082 dollar 2030. Det förutspår att priset kan komma att nå $33,046-nivån i slutet av 2033.

Det är viktigt att komma ihåg att kryptovalutamarknaderna förblir extremt volatila, vilket gör det svårt att exakt förutsäga vad ett mynts pris kommer att vara om några timmar, även svårare att förse dig med exakta långsiktiga uppskattningar. Som sådan kan analytiker och online-prognos-webbplatser få fel i sina förutsägelser.

Vi rekommenderar att du alltid gör din egen forskning och överväger de senaste marknadstrenderna, nyheterna, tekniska och grundläggande analyserna från experter innan du fattar några investeringsbeslut. Kom ihåg även att aldrig investera mer än du har råd att förlora.

Följ Capital.com för att hålla dig a la jour gällande marknadens senaste nyheter, analys och prognoser samt få möjligheten att upptäcka potentiella handelsmöjligheter.

Vanliga frågor

Är Ethereum en bra investering?

Priserna på kryptovalutor är mycket volatila, vilket gör dem mer riskfyllda investeringar än andra finansiella tillgångar. Huruvida ETH är en bra investering för din portfölj beror på dina personliga omständigheter och risktolerans. Du bör vara medveten om att den tidigare prisutvecklingen inte är någon garanti för framtida avkastning. Som alltid bör du göra din egen forskning och utvärdera den risknivå du är beredd att ta på dig innan du investerar dina pengar.

Kommer Ethereum att gå upp i framtiden?

Detta bero främst på antagandet av protokollet och den fortsatta användningen av kryptovalutan, liksom sentimentet på de bredare kryptomarknaderna. Vissa analys- och prognosplattformar förväntar sig att ETH-priset kan komma att fortsätta att stiga. Det är dock viktigt att komma ihåg det faktum att de ofta tenderar att få fel i sina förutsägelser.

Hur högt kan Ethereum gå?

Vissa analytiker förutspår att ETH-priset kan stiga till $10 000 i framtiden, med vissa prognoser vilka antyder att det kan komma att fortsätta att stiga över den nivån i slutet av decenniet. Det är dock viktigt att komma ihåg att analytiker får ofta fel i sina förutsägelser även om de använder en utförlig ETH teknisk analys som stöd för sina påståenden.

Capital Com is an execution-only service provider. The material provided on this website is for information purposes only and should not be understood as an investment advice. Any opinion that may be provided on this page does not constitute a recommendation by Capital Com or its agents. We do not make any representations or warranty on the accuracy or completeness of the information that is provided on this page. If you rely on the information on this page then you do so entirely on your own risk.

Letar du fortfarande efter en mäklare som du kan lita på?


Gör som fler än 400 000 handlare världen över som valde att handla hos Capital.com

1. Skapa & verifiera ditt konto

2. Gör en insättning

3. Allt är klart. Börja handla