CFD:er är komplexa instrument och innebär en stor risk att snabbt förlora pengar på grund av hävstångseffekten. 84% av handelns individuella investerarkonton förlorar pengar när de handlar CFD:er med denna leverantör. Du bör överväga om du förstår hur CFD:er fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Handla Enjoy Technology, Inc. - ENJY CFD

-
0%
 • Sammanfattning
 • Historiska uppgifter
 • Händelser
 • Resultaträkning
 • Balansräkning
 • Kassaflöde
 • Äganderätt
Handelsvillkor
Spridning -
Lång position avgift över natten

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Över-natten-avgift -0.024874 %
Charges from borrowed part ($-0.99)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Gå till plattformen
-0.024874%
Kort position avgift över natten

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Över-natten-avgift 0.002651 %
Charges from borrowed part ($0.11)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Gå till plattformen
0.002651%
Tid för avgift över natten 21:00 (UTC)
Min handlade kvantitet 1
Valuta USD
Marginal 20%
Börsen United States of America
Provision för handel 0%

*Information provided by Capital.com

Nyckelstatistik
Föreg. Stäng* N/A
Öppna* N/A
1 års förändring* N/A
Dagens intervall* N/A
52 veckors intervall 0.01-6.71
Genomsnittlig volym (10 dagar) 69.46K
Genomsnittlig volym (3 månader) 5.23M
Marknadsvärde 1.46M
P/E-ratio -100.00K
Antal utestående aktier 121.80M
Intäkter 80.51M
EPS -2.02
Utdelning (avkastning %) N/A
Beta -100.00K
Nästa datum för vinst N/A

All data tillhandahålls av Refinitiv förutom de uppgifter som är markerade med en asterisk. Denna *data tillhandahålls av Capital.com

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Stängningskurs Change Change (%) Öppningskurs High Low

Enjoy Technology, Inc. Events

Tid (UTC) (UTC) Land Händelse
No events scheduled
Visa alla händelser
 • Årlig
 • Kvartalsvis
2021 2020 2019
Totala intäkter 80.998 60.323 45.657
Intäkter 80.998 60.323 45.657
Kostnad för intäkter, totalt 112.91 76.045 54.051
Bruttovinst -31.912 -15.722 -8.394
Totala rörelsekostnader 262.842 171.95 135.415
Försäljning/allmänt/admin. kostnader, totalt 149.932 95.905 81.364
Rörelseintäkter -181.844 -111.627 -89.758
Ränteintäkter (räntekostnader), netto Icke-operativ verksamhet -8.516 -1.727 0.223
Övrigt, netto -30.331 -44.333 -0.081
Nettoresultat före skatt -220.691 -157.687 -89.616
Nettoresultat efter skatt -220.609 -157.784 -89.694
Nettoresultat före extraordinära poster -220.609 -157.784 -89.694
Nettoresultat -220.609 -157.784 -89.694
Resultat efter skatt minus utdelning till preferensaktier exklusive extraordinära poster -220.609 -157.784 -89.694
Resultat efter skatt minus utdelning till preferensaktier inklusive extraordinära poster -220.609 -157.784 -89.694
Resultat efter utspädning -220.609 -157.784 -89.694
Viktat genomsnittligt antal aktier efter utspädning 119.172 119.172 119.172
Resultat per aktie efter utspädning exklusive extraordinära poster -1.85118 -1.324 -0.75264
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0
Resultat per aktie efter utspädning och normalisering -1.85118 -1.324 -0.75264
Mar 2022 Dec 2021 Jun 2021 Mar 2021 Dec 2020
Totala intäkter 24.024 80.998 20.865 19.346 60.323
Intäkter 24.024 80.998 20.865 19.346 60.323
Kostnad för intäkter, totalt 34.81 112.91 27.419 24.168 76.045
Bruttovinst -10.786 -31.912 -6.554 -4.822 -15.722
Totala rörelsekostnader 81.822 262.842 58.18 55.499 171.95
Försäljning/allmänt/admin. kostnader, totalt 47.012 149.932 30.761 31.331 95.905
Rörelseintäkter -57.798 -181.844 -37.315 -36.153 -111.627
Ränteintäkter (räntekostnader), netto Icke-operativ verksamhet -0.036 -8.516 -1.408 -1.405 -1.727
Övrigt, netto 2.623 -30.331 -17.201 -1.731 -44.333
Nettoresultat före skatt -55.211 -220.691 -55.924 -39.289 -157.687
Nettoresultat efter skatt -55.245 -220.609 -55.959 -39.466 -157.784
Nettoresultat före extraordinära poster -55.245 -220.609 -55.959 -39.466 -157.784
Nettoresultat -55.245 -220.609 -55.959 -39.466 -157.784
Resultat efter skatt minus utdelning till preferensaktier exklusive extraordinära poster -55.245 -220.609 -55.959 -39.466 -157.784
Resultat efter skatt minus utdelning till preferensaktier inklusive extraordinära poster -55.245 -220.609 -55.959 -39.466 -157.784
Resultat efter utspädning -55.245 -220.609 -55.959 -39.466 -157.784
Viktat genomsnittligt antal aktier efter utspädning 119.796 119.172 119.172 119.172 119.172
Resultat per aktie efter utspädning exklusive extraordinära poster -0.46116 -1.85118 -0.46957 -0.33117 -1.324
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0 0
Resultat per aktie efter utspädning och normalisering -0.46116 -1.85118 -0.46957 -0.33117 -1.324
 • Årlig
 • Kvartalsvis
2021 2020 2019
Summa omsättningstillgångar 101.682 71.264 103.973
Likvida medel och kortfristiga placeringar 85.836 58.452 84.195
Likvida medel 85.836 58.452 61.685
Kortfristiga investeringar 0 22.51
Totala fordringar, netto 9.977 4.544 12.847
Accounts Receivable - Trade, Net 9.977 4.544 12.847
Prepaid Expenses 4.159 2.774 2.602
Other Current Assets, Total 1.71 5.494 4.329
Total Assets 125.125 91.21 116.525
Property/Plant/Equipment, Total - Net 15.945 14.074 9.109
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 23.666 18.453 11.419
Accumulated Depreciation, Total -7.721 -4.379 -2.31
Intangibles, Net 0.867 0.967 1.067
Other Long Term Assets, Total 6.631 4.905 2.376
Total Current Liabilities 26.212 23.224 23.483
Accounts Payable 6.102 3.222 3.297
Accrued Expenses 16.558 14.021 6.684
Notes Payable/Short Term Debt 0 2.105 10.102
Other Current Liabilities, Total 3.552 3.876 3.4
Total Liabilities 32.789 151.965 23.82
Total Long Term Debt 0 127.935 0
Long Term Debt 0 127.935 0
Other Liabilities, Total 6.577 0.806 0.337
Total Equity 92.336 -60.755 92.705
Redeemable Preferred Stock 0 353.692 353.692
Common Stock 0.012 0.001 0.001
Additional Paid-In Capital 734.142 6.601 3.162
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -642.542 -421.933 -264.339
Other Equity, Total 0.724 0.884 0.189
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 125.125 91.21 116.525
Total Common Shares Outstanding 119.625 119.172 119.172
Mar 2022 Dec 2021 Jun 2021 Mar 2021 Dec 2020
Summa omsättningstillgångar 47.593 101.682 70.771
Likvida medel och kortfristiga placeringar 37.277 85.836 58.656
Likvida medel 37.277 85.836 58.656
Totala fordringar, netto 5.355 9.977 3.551
Accounts Receivable - Trade, Net 5.355 9.977 3.551
Prepaid Expenses 3.251 4.159 3.07
Other Current Assets, Total 1.71 1.71 5.494
Total Assets 111.611 125.125 98.64
Property/Plant/Equipment, Total - Net 56.516 15.945 14.342
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 65.016 23.666 20.437
Accumulated Depreciation, Total -8.5 -7.721 -6.095
Intangibles, Net 0.842 0.867 0.917
Other Long Term Assets, Total 6.66 6.631 12.61
Total Current Liabilities 36.848 26.212 106.109
Accounts Payable 5.961 6.102 4.846
Accrued Expenses 30.887 16.558 16.949
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 4.436
Current Port. of LT Debt/Capital Leases 75.845
Other Current Liabilities, Total 0 3.552 4.033
Total Liabilities 69.956 32.789 199.727
Total Long Term Debt 0 0 93.043
Long Term Debt 0 93.043
Other Liabilities, Total 33.108 6.577 0.575
Total Equity 41.655 92.336 -101.087
Redeemable Preferred Stock 0 368.692
Common Stock 0.012 0.012 0.001
Additional Paid-In Capital 738.908 734.142 46.798
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -697.787 -642.542 -517.358
Other Equity, Total 0.522 0.724 0.78
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 111.611 125.125 98.64
Total Common Shares Outstanding 120.112 119.625 119.172
 • Årlig
 • Kvartalsvis
2021 2020 2019
Nettoinkomst/baslinje -220.609 -157.784 -89.694
Likvida medel från den löpande verksamheten -174.618 -95.342 -90.295
Likvida medel från den löpande verksamheten 4.028 3.138 1.755
Icke-likvida poster 45.012 46.425 1.241
Cash Taxes Paid 0.018 0.097 0.023
Kontant utbetalda räntor 4.155 2.003 1.405
Förändringar i rörelsekapitalet -3.049 12.879 -3.597
Likvida medel från investeringsverksamheten -6.403 14.498 -29.398
Kapitalutgifter -6.403 -8.012 -6.883
Andra kassaflödesposter från investeringar, totalt 0 22.51 -22.515
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 204.648 78.427 167.559
Finansieringsposter i kassaflödet 160.649 -0.884 -7.947
Påverkan på kassaflödet från förändring av aktiekapitalet, netto 16.799 0.333 175.506
Påverkan på kassaflödet från förändring av skuldsättning, netto 27.2 78.978 0
Valutaeffekter -0.027 0.349 -0.217
Nettoförändring i likvida medel 23.6 -2.068 47.649
Mar 2022 Dec 2021 Jun 2021 Mar 2021 Dec 2020
Net income/Starting Line -55.245 -220.609 -95.425 -39.466 -157.784
Cash From Operating Activities -47.76 -174.618 -71.844 -35.268 -95.342
Cash From Operating Activities 1.155 4.028 1.882 0.916 3.138
Non-Cash Items 6.737 45.012 21.647 2.927 46.425
Cash Taxes Paid 0.018 0.097
Cash Interest Paid 0.038 4.155 2.153 1.083 2.003
Changes in Working Capital -0.407 -3.049 0.052 0.355 12.879
Cash From Investing Activities -0.437 -6.403 -1.389 -0.537 14.498
Capital Expenditures -0.437 -6.403 -1.389 -0.537 -8.012
Other Investing Cash Flow Items, Total 0 0 22.51
Cash From Financing Activities -0.355 204.648 73.758 14.928 78.427
Financing Cash Flow Items -0.473 160.649 -2.947 -0.695 -0.884
Issuance (Retirement) of Stock, Net 0.118 16.799 16.505 15.423 0.333
Issuance (Retirement) of Debt, Net 0 27.2 60.2 0.2 78.978
Foreign Exchange Effects -0.007 -0.027 -0.32 -0.026 0.349
Net Change in Cash -48.559 23.6 0.205 -20.903 -2.068

Varför välja Capital.com? Siffrorna talar för sig själva.

Capital.com Group

500K+

Investerare

92K+

Aktiva kunder varje månad

$53M+

Månadsvis investeringsvolym

$30M+

Uttag varje månad

Kalkylator för handel

Beräkna ditt hypotetiska resultat om du hade öppnat en CFD-handel på ett visst datum (välj ett datum) och stängt den på ett annat datum (välj ett datum).

Handelskommission
0
 • 1:1
Hävstång
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Investering
Positionens storlek (hävstång x investering):
Öppningskurs

Stängningskurs

Kort Lång

Enjoy Technology, Inc. Company profile

Om Enjoy Technology, Inc.

Enjoy Technology, Inc, tidigare Marquee Raine Acquisition Corp, driver mobila butiker som erbjuder leverans i hemmet, uppställning och en shoppingupplevelse för företag. Företaget är en teknikdriven plattform som återuppfinner handel i hemmet. Företaget har två segment som är baserade på geografiskt läge: Nordamerika och Europa. Segmentet Nordamerika består av verksamhet i USA och Kanada. Segmentet Europa består av verksamhet i Storbritannien. Företaget levererar en rad olika telekommunikations- och teknikprodukter och tillbehör. Företaget tillhandahåller installation och aktivering och hjälper kunderna med hårdvara, tillbehör och prenumerationstjänster i hemmet. Företaget hjälper konsumenterna att utvärdera och välja ett stort antal tillbehör, mediekällor, skydd, bredband och andra tjänster. Företagets teknikplattform drivs av levande applikationer och smarta system. Företaget driver mobila butiker på cirka 84 platser.

Industry: Tablet & Netbook Computers

1209 Orange Street
19801

Resultaträkning

 • Annual
 • Quarterly

Folk tittar också på

Natural Gas

2.20 Price
+3.540% 1D Chg, %
Lång position avgift över natten -0.4092%
Kort position avgift över natten 0.3873%
Tid för avgift över natten 21:00 (UTC)
Spridning 0.005

Gold

1,969.66 Price
-0.550% 1D Chg, %
Lång position avgift över natten -0.0185%
Kort position avgift över natten 0.0102%
Tid för avgift över natten 21:00 (UTC)
Spridning 0.30

BTC/USD

28,612.80 Price
+0.640% 1D Chg, %
Lång position avgift över natten -0.0616%
Kort position avgift över natten 0.0137%
Tid för avgift över natten 21:00 (UTC)
Spridning 60.00

US100

13,186.80 Price
+1.680% 1D Chg, %
Lång position avgift över natten -0.0249%
Kort position avgift över natten 0.0027%
Tid för avgift över natten 21:00 (UTC)
Spridning 3.0

Letar du fortfarande efter en mäklare som du kan lita på?

Gör som fler än 485 000 handlare världen över som valde att handla hos Capital.com

1. Skapa & verifiera ditt konto 2. Gör en insättning 3. Allt är klart. Börja handla