CFD:er är komplexa instrument och innebär en stor risk att snabbt förlora pengar på grund av hävstångseffekten. 84% av handelns individuella investerarkonton förlorar pengar när de handlar CFD:er med denna leverantör. Du bör överväga om du förstår hur CFD:er fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Handla East Resources Acquisition Company - ERES CFD

-
0%
 • Sammanfattning
 • Historiska uppgifter
 • Händelser
 • Resultaträkning
 • Balansräkning
 • Kassaflöde
 • Äganderätt
Handelsvillkor
Spridning -
Lång position avgift över natten

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Över-natten-avgift -0.025457 %
Charges from borrowed part ($-1.02)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Gå till plattformen
-0.025457%
Kort position avgift över natten

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Över-natten-avgift 0.003235 %
Charges from borrowed part ($0.13)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Gå till plattformen
0.003235%
Tid för avgift över natten 21:00 (UTC)
Min handlade kvantitet 1
Valuta USD
Marginal 20%
Börsen United States of America
Provision för handel 0%

*Information provided by Capital.com

Nyckelstatistik
Föreg. Stäng* N/A
Öppna* N/A
1 års förändring* N/A
Dagens intervall* N/A
52 veckors intervall 9.96-10.65
Genomsnittlig volym (10 dagar) 2,100.00
Genomsnittlig volym (3 månader) 147.57K
Marknadsvärde 118.14M
P/E-ratio -100.00K
Antal utestående aktier 11.48M
Intäkter N/A
EPS -0.43
Utdelning (avkastning %) N/A
Beta -100.00K
Nästa datum för vinst N/A

All data tillhandahålls av Refinitiv förutom de uppgifter som är markerade med en asterisk. Denna *data tillhandahålls av Capital.com

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Stängningskurs Change Change (%) Öppningskurs High Low

East Resources Acquisition Company Events

Tid (UTC) (UTC) Land Händelse
No events scheduled
Visa alla händelser
 • Årlig
 • Kvartalsvis
2022 2021 2020 2019
Totala intäkter 0 0 0 0
Rörelseintäkter -11.7223 -1.38268 -0.47674 0
Justering för utspädning 0
Resultat efter utspädning -0.64356 15.8394 -10.7955 0
Totala rörelsekostnader 11.7223 1.38268 0.47674
Other Operating Expenses, Total 11.7223 1.38268 0.47674
Ränteintäkter (räntekostnader), netto Icke-operativ verksamhet 10.618 17.222 -9.45736
Övrigt, netto 0.51319 0 -0.86135
Nettoresultat före skatt -0.59108 15.8394 -10.7955
Nettoresultat efter skatt -0.64356 15.8394 -10.7955
Nettoresultat före extraordinära poster -0.64356 15.8394 -10.7955
Nettoresultat -0.64356 15.8394 -10.7955
Resultat efter skatt minus utdelning till preferensaktier exklusive extraordinära poster -0.64356 15.8394 -10.7955
Resultat efter skatt minus utdelning till preferensaktier inklusive extraordinära poster -0.64356 15.8394 -10.7955
Viktat genomsnittligt antal aktier efter utspädning 32.2621 43.125 41.8145
Resultat per aktie efter utspädning exklusive extraordinära poster -0.01995 0.36729 -0.25817
Resultat per aktie efter utspädning och normalisering -0.01995 0.36729 -0.25817
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Totala intäkter 0 0 0 0 0
Totala rörelsekostnader 1.32308 2.16344 8.90048 0.36007 0.29829
Other Operating Expenses, Total 1.32308 2.16344 8.90048 0.36007 0.29829
Rörelseintäkter -1.32308 -2.16344 -8.90048 -0.36007 -0.29829
Ränteintäkter (räntekostnader), netto Icke-operativ verksamhet 1.17934 -0.9084 2.60041 -0.7561 9.68211
Nettoresultat före skatt -0.14375 -2.55865 -6.30008 -1.11617 9.38381
Nettoresultat efter skatt -0.14375 -2.54637 -6.34712 -1.13389 9.38381
Nettoresultat före extraordinära poster -0.14375 -2.54637 -6.34712 -1.13389 9.38381
Nettoresultat -0.14375 -2.54637 -6.34712 -1.13389 9.38381
Resultat efter skatt minus utdelning till preferensaktier exklusive extraordinära poster -0.14375 -2.54637 -6.34712 -1.13389 9.38381
Resultat efter skatt minus utdelning till preferensaktier inklusive extraordinära poster -0.14375 -2.54637 -6.34712 -1.13389 9.38381
Resultat efter utspädning -0.14375 -2.54637 -6.34712 -1.13389 9.38381
Viktat genomsnittligt antal aktier efter utspädning 14.1324 18.191 24.8086 43.125 43.125
Resultat per aktie efter utspädning exklusive extraordinära poster -0.01017 -0.13998 -0.25584 -0.02629 0.2176
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
Resultat per aktie efter utspädning och normalisering -0.01017 -0.13998 -0.25584 -0.02629 0.2176
Övrigt, netto 0.51319
 • Årlig
 • Kvartalsvis
2022 2021 2020 2019
Summa omsättningstillgångar 0.15149 0.94476 0.82444
Likvida medel och kortfristiga placeringar 0.08657 0.85313 0.58969
Cash 0.08657 0.85313 0.58969
Prepaid Expenses 0.06491 0.09163 0.23475
Total Assets 99.3742 345.994 345.851
Long Term Investments 99.2227 345.049 345.026
Total Current Liabilities 18.7806 17.156 32.8523
Accrued Expenses 9.22752 0.14425 0.14132
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0
Other Current Liabilities, Total 4.62874 15.5118 32.711
Total Liabilities 18.7806 29.2311 44.9273
Total Long Term Debt 0 0 0
Other Liabilities, Total 0 12.075 12.075
Total Equity 80.5936 316.763 300.923
Common Stock 98.9843 345.001 345.001
Additional Paid-In Capital 0.02414 0.02414 0.02414
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -18.4149 -28.2624 -44.1018
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 99.3742 345.994 345.851
Total Common Shares Outstanding 18.344 43.125 43.125
Accounts Payable 4.92436 1.5
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Summa omsättningstillgångar 0.23439 0.15149 1.98314 0.62896 0.74461
Likvida medel och kortfristiga placeringar 0.05693 0.08657 1.67486 0.56254 0.6249
Cash 0.05693 0.08657 1.67486 0.56254 0.6249
Prepaid Expenses 0.17745 0.06491 0.30827 0.06642 0.1197
Total Assets 29.6198 99.3742 100.244 345.629 345.78
Long Term Investments 29.3854 99.2227 98.2605 345 345.035
Total Current Liabilities 16.4018 18.7806 17.5905 8.54145 7.55836
Accrued Expenses 10.0744 9.22752 7.9404 0.15072 0.18998
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Other Current Liabilities, Total 0.75181 4.62874 4.72577 6.89073 5.86838
Total Liabilities 19.8013 18.7806 29.6655 20.6164 19.6334
Total Long Term Debt 0 0 0 0 0
Total Equity 9.81844 80.5936 70.5781 325.013 326.146
Common Stock 29.335 98.9843 98.0598 345.001 345.001
Additional Paid-In Capital 0 0.02414 0.02414 0.02414 0.02414
Retained Earnings (Accumulated Deficit) -19.5165 -18.4149 -27.5058 -20.0125 -18.8786
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 29.6198 99.3742 100.244 345.629 345.78
Total Common Shares Outstanding 11.481 18.344 18.344 43.125 43.125
Accounts Payable 5.57568 4.92436 4.92436 1.5 1.5
Other Liabilities, Total 3.3995 0 12.075 12.075 12.075
 • Årlig
 • Kvartalsvis
2022 2021 2020 2019
Nettoinkomst/baslinje -0.64356 15.8394 -10.7955
Likvida medel från den löpande verksamheten -2.60228 -1.23656 -0.57014
Icke-likvida poster -10.696 -16.9856 10.3448
Förändringar i rörelsekapitalet 8.73732 -0.09035 -0.11954
Likvida medel från investeringsverksamheten 246.499 0 -345
Andra kassaflödesposter från investeringar, totalt 246.499 0 -345
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -244.663 1.5 346.16
Finansieringsposter i kassaflödet 3.42436 1.5 -0.86517
Påverkan på kassaflödet från förändring av aktiekapitalet, netto -248.087 0 347.025
Påverkan på kassaflödet från förändring av skuldsättning, netto 0 0
Nettoförändring i likvida medel -0.76656 0.26345 0.58969
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Net income/Starting Line -0.14375 -0.64356 1.9028 8.24992 9.38381
Cash From Operating Activities -0.50037 -2.60228 -1.97617 -0.62631 -0.28063
Non-Cash Items -1.10262 -10.696 -11.2981 -8.85993 -9.64942
Changes in Working Capital 0.746 8.73732 7.41913 -0.0163 -0.01502
Net Change in Cash -0.02964 -0.76656 0.82173 -0.29059 -0.22823
Cash From Financing Activities -69.3666 -244.663 -244.663
Financing Cash Flow Items 0.5655 3.42436 3.42436
Issuance (Retirement) of Stock, Net -69.9321 -248.087 -248.087
Issuance (Retirement) of Debt, Net
Cash From Investing Activities 69.8373 246.499 247.461 0.33572 0.0524
Other Investing Cash Flow Items, Total 69.8373 246.499 247.461 0.33572 0.0524
Namn på investerare Typ av investerare Procent av utestående belopp Innehavda aktier Förändring av aktier Datum för innehav Omsättningsgrad
Karpus Investment Management Investment Advisor/Hedge Fund 34.1889 976451 -5800 2023-03-31 MED
Cantor Fitzgerald Investment Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 12.6048 360000 0 2022-03-31 LOW
Omni Partners US LLC Investment Advisor/Hedge Fund 12.3383 352389 11591 2021-09-30
Alta Fundamental Advisers LLC Hedge Fund 12.2547 350000 0 2023-03-31 LOW
First Trust Advisors L.P. Investment Advisor 10.0558 287198 0 2022-12-31 LOW
SZOP Multistrat Management LLC Corporation 6.7437 192603 192603 2023-05-15
Sandia Investment Management LLC Investment Advisor 6.6832 190875 0 2023-03-31 LOW
Walleye Capital LLC Hedge Fund 6.0194 171917 -1 2023-03-31 LOW
Walleye Trading, LLC Research Firm 3.3859 96703 0 2023-03-31 HIGH
Berkley Dean & Company, Inc. Investment Advisor 2.0098 57402 -51461 2023-03-31 MED
PNC Investments LLC Investment Advisor 1.4706 42000 0 2023-03-31 LOW
Fustos (William A) Individual Investor 0.7703 22000 0 2023-04-17
Virtu Americas LLC Research Firm 0.5873 16773 16773 2023-03-31 HIGH
CaaS Capital Management LP Hedge Fund 0.4755 13580 13580 2023-03-31 HIGH
Dakota Wealth Management Investment Advisor 0.3939 11250 0 2023-03-31 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.3284 9378 0 2023-04-30 LOW
Long (Jacob R.) Individual Investor 0.1751 5000 0 2023-04-17
Wingard (Benjamin N) Individual Investor 0.1401 4000 0 2023-04-17
Integrity Capital Management (HK) Limited Investment Advisor 0.1155 3300 3300 2022-03-31
Sieminski (John P) Individual Investor 0.0875 2500 0 2023-04-17

Varför välja Capital.com? Siffrorna talar för sig själva.

Capital.com Group

535K+

Investerare

87K+

Aktiva kunder varje månad

$113M+

Månadsvis investeringsvolym

$64M+

Uttag varje månad

Kalkylator för handel

Beräkna ditt hypotetiska resultat om du hade öppnat en CFD-handel på ett visst datum (välj ett datum) och stängt den på ett annat datum (välj ett datum).

Handelskommission
0
 • 1:1
Hävstång
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Investering
Positionens storlek (hävstång x investering):
Öppningskurs

Stängningskurs

Kort Lång

East Resources Acquisition Company Company profile

Om East Resources Acquisition Company

East Resources Acquisition Company är ett blankoföretag. Bolaget har bildats i syfte att genomföra en fusion, utbyte av kapital, förvärv av tillgångar, aktieköp, omorganisation eller liknande företagsförvärv med ett eller flera företag. Det fokuserar på målföretag inom energiindustrin i Nordamerika. Bolaget har inte inlett någon verksamhet. Bolaget har inte genererat några intäkter.

Industry: Shell Companies

7777 Nw Beacon Square Blvd
BOCA RATON
FLORIDA 33487
US

Resultaträkning

 • Annual
 • Quarterly

Folk tittar också på

US100

14,632.10 Price
+0.530% 1D Chg, %
Lång position avgift över natten -0.0255%
Kort position avgift över natten 0.0032%
Tid för avgift över natten 21:00 (UTC)
Spridning 1.8

BTC/USD

26,494.30 Price
-2.510% 1D Chg, %
Lång position avgift över natten -0.0616%
Kort position avgift över natten 0.0137%
Tid för avgift över natten 21:00 (UTC)
Spridning 60.00

XRP/USD

0.52 Price
-4.020% 1D Chg, %
Lång position avgift över natten -0.0753%
Kort position avgift över natten 0.0069%
Tid för avgift över natten 21:00 (UTC)
Spridning 0.00451

Oil - Crude

72.77 Price
+1.140% 1D Chg, %
Lång position avgift över natten -0.0199%
Kort position avgift över natten -0.0020%
Tid för avgift över natten 21:00 (UTC)
Spridning 0.03

Letar du fortfarande efter en mäklare som du kan lita på?

Gör som fler än 535 000 handlare världen över som valde att handla hos Capital.com

1. Skapa & verifiera ditt konto 2. Gör en insättning 3. Allt är klart. Börja handla