Marknader
Lär dig att handla
Grunderna inom handel
Handelsguider
Svenska
Dela artikeln

Vad kan du handla med ett CFD-kontrakt?

CFD-kontrakt  gör det möjligt för investerare att handla på flera marknader på Capital.com – en prisbelönt plattform som är lätt att använda.

CFD:er är derivatprodukter som gör det möjligt för investerare att handla med marginal, vilket underlättar större exponering för finansmarknaderna. Du kan handla CFD:er på flera tillgångsklasser som andelar/aktier, index, råvaror, valutor och kryptovalutor. Capital.com plattform ger tillgång till 2.000 olika finansiella instrument över dessa tillgångsklasser, så du är bara några få klick bort från att handla världens mest populära marknader på ett och samma ställe.

Handla CFD med aktier

Enaktie (andel) är en enhet för ägande i ett företag.Värdet på aktier stiger och faller i enlighet med bolagets värde vilket ger en grund för spekulation om dessa rörelser på en aktiemarknad. Emellertid behöver en investerare inte köpa en aktie för att dra nytta med aktiehandel. De kan göra vinst genom CFD-handelsmarknaderna.

Ett traditionellt sätt att investera på aktiemarknaden innebär att man köper aktier i ett bolag på en börs och därmed äger den underliggande tillgången. Detta anses vara en långsiktig strategi, eftersom investeraren väntar på en fortsatt prisökning.

Ett annat sätt att få exponering på aktiemarknaden är att handla CFD med aktier och spekulera prisförändringen på underliggande aktier utan att behöva äga dem. Den tenderar att betraktas som en kortsiktig strategi.

Aktiepriserna bestäms av en kombination av faktorer som tillgång och efterfrågan på den aktuella aktien, vilken påverkas av nuvarande företagsresultat samt framtida resultatprestationer.

CFD:er kräver lägre ingångsvärde än traditionell aktiehandel eftersom CFD:er handlas med marginal. Följaktligen kan CFD-handlare spekulera på aktiekursrörelser för de mest värdefulla och populära aktierna världen runt.

Capital.com erbjuder 1700 olika aktier att handla på världens största börser.

Handla CFD med index

Ett aktieindex är ett mått på en viss del av aktiemarknaden, oavsett om det är en lista över de största företagen på denna marknad eller en viss sektor på marknaderna. Värdet på indexet är summan av dess komponenter och spår ackumulerade förändringar i de enskilda företagen.

Du kan få exponering för indexmarknader genom att handla CFD. CFD-handel med index speglar sammansättningen av ett visst index.

Om en investerare vill spekulera på en branschprestation eller prestanda för en hel ekonomi kan han/hon handla CFD med index. Vår handelsplattform gör det möjligt för investerare att dra nytta av prisrörelser i stora globala index.

Ett CFD-kontrakt värderas i den inhemska valutan av det index som det är på. Exempelvis värderas ett CFD-kontrakt på FTSE 100 i pund sterling.

Handla CFD med råvaror

Handel med råvaror är handel där råvaruprodukter som socker eller vete köps och säljs. Med andra ord är råvaror de varor som utgör den globala ekonomin.

Råvaror kan delas i två typer: hårda och mjuka. Mjuka råvaror är varor som brukar odlas, bland annat: kaffe, socker, frukt, boskap och många andra. Hårda varor är varor som extraheras i viss mängd, inklusive sådana som guld, silver och olja.

Du kan handla CFD med råvaror. Med CFD:er äger du inte den underliggande tillgången fysiskt. Det finns till exempel inget behov av att lagra någon råolja när du handlar CFD:er med Brent Crude. Du handlar helt enkelt priset på råvaran och du behöver aldrig ta emot leveransen.

Handla CFD med forex

Att handla CFD-kontrakt med valutapar är ett vanligt sätt att dra nytta av valutamarknaden. I ett avtal är köparen och säljaren överens om att utbyta skillnaden i värde mellan kontraktets öppning och stängning. Vid CFD-handel spekulerar du på valutapareringar genom att handla en viss mängd kontrakt i basvalutan. FX-marknaden är anpassad till CFD och hävstångshandelpå grund av de relativt små prisrörelser som uppstår på dessa marknader. CFD:er ger ett enklare och mer kostnadseffektivt sätt att handla råvaror jämfört med terminer.

Handla CFD med kryptovalutor

Det finns många sätt att få exponering på kryptovalutamarknaden. En handlare kan köpa en kryptovaluta själv på många växlingar. Till exempel att köpa Bitcoin på Bitfinex. I detta fall äger handlaren kryptovalutan själv. Detta brukar betraktas som en långsiktig investering, eftersom handlare väntar på en väsentlig prisökning för att dra nytta av sina innehav.

Annars finns det alternativet att handla CFD med kryptovalutor, spekulera på prisrörelserna utan att hålla den underliggande tillgången. Detta brukar betraktas som en kortfristig investering.

Det finns viktiga skillnader mellan att handla CFD:er med kryptovalutor och växla kryptovalutor. När du köper kryptovaluta lagras den i en plånbok, medan när du handlar CFD med kryptovaluta hålls positionen i ditt konto, vilket regleras av en finansiell myndighet.

Du har större flexibilitet när du handlar med CFD:er eftersom du inte är knuten till tillgången; du har bara köpt eller sålt det underliggande kontraktet. CFD är dessutom en mer etablerad och reglerad finansiell produkt. Det är dock värt att notera att den ökade volatiliteten hos bitcoin, matchad med hävstångshandel, kan ge förstärkta vinster såväl som förluster. Se till att du använder rigorösa riskhanteringsmetoder och använder stoppar och gränsorder.

Handla CFD på marknader idag på Capital.com

Dela artikeln

CFD-handel förklaras

Still looking for a broker you can trust?


Join the 150,000+ traders worldwide that chose to trade with Capital.com

1. Create your account

2. Make your first deposit

3. You’re all set. Start trading