Testa dig själv

I vilket scenario skulle spreaden vara bredare?

När aktier säljs och köps regelbundet och en hög efterfrågan råder
Ingen av dem skulle påverka spreaden
När antalet säljare överstiger antalet köpare