Scan to Download ios&Android APP


Aurora Cannabis aktieprognos: På väg mot nya bottennivåer?

06:00, 22 December 2021

Share this article

Have a confidential tip for our reporters?

Aurora Cannabis aktieprognos

Efter att ha nått $23,95 den 11 februari 2021 så har Aurora Cannabis (ACB) tappat mer än 60% av sitt värde. Efter så kraftiga förluster, vad händer härnäst för aktien?  Läs vidare för att ta del av senaste Aurora Cannabis-aktienyheter och analytikernas prognoser. 

Översikt över ACB:s prestanda

ACB 5-årig prisgraf

ACB:s aktiekurs har stadigt sjunkit sedan mars 2019. Medan ett brett marknadsrally hjälpte aktien att stiga till $26,80 dollar i maj 2020, så var vinsterna kortlivade. Aktiekursen sjönk till en rekordlåg nivå på $4,93 dollar den 28 oktober 2020 då bolaget meddelade en utspädning av aktiekursen till ett belopp av $500 miljoner dollar under 25 månader.

Aktien lyckades iscensätta en rekyl från botten, och började samlas i november 2020 på grund av Joe Bidens utnämning som president och förhoppningar om gynnsam cannabis legalisering i USA, vilket driver aktiekursen högre in i 2021.

Det hela inleddes under januari 2021 på $10,78, mer än 100% högre än dess lägsta nivå någonsin och fortsatte att stiga och nådde $24,10 den 10 februari. Återigen var uppgången kortvarig varav aktiekursen återupptog sin nedåtgående trend till cirka $8,55 dollar, där den avslutade sin senaste handelssession per den 2 november.

Varför har Aurora Cannabis underpresterat?

Den nedslående aktieutvecklingen kan kopplas till bolagets oförmåga att öka intäkterna. Det sista vi hörde gällande Aurora Cannabis är att det skulle vara tillbaka i september när det släppte räkenskapsårets Q4-resultat.

Bolaget redovisade en 20-procentig minskning av nettointäkterna till $54,8 miljoner dollar, ned från $68,4 miljoner dollar ett år tidigare. För helåret 2021 minskade de totala intäkterna till $245 miljoner dollar, 9% lägre än föregående år.

Samtidigt rapporterade Aurora en nettoförlust på $135 miljoner dollar. Även om det fortfarande rapporterade in en en förlust så var det en betydande förbättring jämfört med förlusten på $1,9 miljarder dollar som rapporterades under samma kvartal ett år tidigare.

Verksamheten förlorade mer än $3 miljarder dollar under sitt föregående räkenskapsår, vilket ledde till en stor ombildning och en affärsomvandlingsplan. En del av denna omvandlingsprocess var utnämningen av den nya verkställande direktören Miguel Martin.

För det senaste året registrerades helårs-förluster på $695 miljoner när den nya VD omfokuserade företaget på medicinsk marijuana efter att ha kämpat för att konkurrera framgångsrikt på fritidsmarknaden.

Det medicinska cannabissegmentet har varit en stark punkt för Aurora eftersom det gynnades av tidig flytt-status. Kanadensiska medicinska cannabisintäkter landade på $107 miljoner. Samtidigt sjönk nettointäkterna från cannabis för konsumenter med 45 % från året innan.

På grund av övergången till den medicinska marknaden, som upplever högre genomsnittliga netto-försäljningspriser och marginaler, var den justerade bruttomarginalen före justeringar av det verkliga värdet på cannabis nettointäkterna 54% under fjärde kvartalet för 2021. Det hela innebar en ökning från 49% jämfört med samma period ett år tidigare och 44% från tredje kvartalet 2021.

Efter dessa resultat uttalade sig Martin på följande sätt i ett pressmeddelande: "Vi är mycket nöjda med våra strategiska och finansiella framsteg när det gäller att öka våra medicinska intäkter med hög marginal, rationalisera kostnader, stärka vår balansräkning och minska vår kassaförbränning under räkenskapsåret 2021.

"Med tanke på pågående utmaningar hos den kanadensiska marknaden för rekreation så erbjuder vår breda diversifiering mer val än lokala och internationella farmaka-bolag. Det hela mynnar ut i en högre stabilitet och tillväxtmöjligheter i en föränderlig bransch för globala cannabinoider."

Aurora Cannabis ämnar rapportera resultatet för första kvartalet 2022 per den 9 november. Investerare kommer sannolikt att fortsätta att vara intresserade av deras omvandlingsplan, särskilt eftersom man kommer leta efter tecken på fortsatt tillväxt hos den internationella medicinska verksamheten.

ACB:s aktiekursdiagram: Sen tekniska bilden 

ACB:s aktiekurs har bildat en rad lägre toppar och lägre bottennivåer under de senaste nio månaderna. I skrivande stund (2 november) handlades aktien under sin nedåtgående trendlinje från mitten av februari och under sina 50- och 200-dagars enkla glidande medelvärden (SMA). Det relativa styrkeindexet (RSI) var neutralt vid 50, vilket tillhandahöll investerarna med få ledtrådar om hur det hela kan komma att utveckla sig.

ACB:s aktiekursdiagram

50-dagars SMA testades. En paus över denna nivå kan öppna dörren till $9,45, det fallande trendlinjemotståndet. Det skulle ta ett drag över $9,85 för att förneka den kortsiktiga nedåtgående trenden och exponera 200-dagars SMA på $10,93. Efter att ha förlorat mer än 60% från sin högsta toppnotering under 2021, så anses aktien vara ett adekvat köp-, sälj- eller håll-råd? Låt oss ta en titt på några analytikers senaste ACB-aktieprognoser.

ACB:s aktieprognos: Kommer omvandlingsplanen att bidra till att lyfta bolagets aktier?

Emily Flippen, senior analytiker på Motley Fool, var nedstämd över utsikterna för Aurora Capital. I ett meddelande till Capital.com uttalade sig hon på följande sätt: "På kort sikt kan bolagets aktiepris avsevärt avvika från dess underliggande affärsresultat. Men på lång sikt blir det praktiskt taget omöjligt att separera de två.

"När det gäller Aurora Cannabis har dess verksamhet mött allvarlig motvind tillsammans med oerhörd misskötsel av kapital som i sin tur orsakat massiva förluster för långsiktiga investerare. Aurora upplever inte bara minskande intäkter på grund av "rätt storlek" av sin verksamhet, utan ledningen måste fortfarande skriva ner tiotals miljoner dollar av cannabis tillgångar samt försämra sina immateriella tillgångar, varav de flesta köptes med hjälp av kapital från försäljningen av aktier. Auroras förhoppning är att en mindre, effektivare verksamhet ska kunna generera tillräckligt med pengar för att bli självfinansierande.

Flippen tillade även följande: "Men den rigorösa konkurrensen som inte endast förfogar över mer kapital utan är i grunden effektivare och mindre utspädningsbar med sitt kapital, så är det osannolikt att Auroras verksamhet (och därmed dess aktiekurs) kommer att förvandlas till långsiktiga högpresterande aktier."

Alexander Voigt, grundare och VD för daytradingz.com, utgår från de kommande resultaten som en potentiell katalysator för framtida riktning. I sin ACB-aktieanalys noterade han följande: "Under det senaste decenniet så rapporterade Aurora Cannabis in flera år med negativt operativt kassaflöde och missade att möta förväntningarna vid flera olika tillfällen. Den största potentialen ligger i ytterligare legalisering av cannabis i fler länder.

"Det kommande vinstmeddelandet per den 9 november 2021 (efter marknadens stängning) kommer att erbjuda bättre vägledning gällande bolagets perspektiv. Långsiktiga investerare bör vänta på att se den faktiska lönsamheten utvecklas innan de överväger att förvärva Aurora Cannabis."

Samtidigt förutspådde Jeff Sampson, grundare och VD för Everscore, expansion till USA på liknande sätt som för företagets samarbetspartners, Tilray (TLRY) och Canopy (WEED). Han uttalade sig om det hela på följande sätt:

"Som det tredje största cannabisföretaget i Kanada förväntar jag mig en expansionsplan för att slå sig in på den amerikanska marknaden för rekreation och vuxenanvändning som liknar sig vid den som Tilrays och Canopys erbjuder." 

Han tillade även att "VD Miguel Martins Altria-bakgrund tyder på att CPG-taktik kommer att likna den som återfinns hos Irwin Simons på Tilray - varumärkesfokuserad och byggnadsdistributionsinfrastruktur."

I skrivande stund (2 november), enligt MarketBeat, hade nio analytiker utfärdat ett betyg på Aurora Cannabis där fem analytiker anser att aktien är ett "håll"-betyg varav fyra analytiker markerar aktien med ett "sälj"-betyg, där konsensusbetyget var ett "håll". De genomsnittliga ettåriga ACB-aktieprognoser låg på $6,81, med det höga Aurora-aktiekursmålet satt till $8,50 och det låga till $6,00.

Under tiden, enligt den algoritmbaserade prognossajt Wallet Investor, så trodde man att skulle höja sig adekvat under det kommande året. Dess Aurora Cannabis-förutsägelse för slutet av 2021 var $9,92, 2022 - $11,28, 2023 - $12,63, 2024 - $14,22 och 2025 - $15,62. Enligt webbplatsens ACB-aktieförutsägelser för en 5-årsprognos kan aktiekursen nå $15,89 i november 2026.

Observera att denna artikel inte bör betraktas som finansiell rådgivning eller rådgivning kring hur du bör investera. Kom ihåg att analytiker och prognoswebbplatser kan och får oftast fel i sina förutsägelser. Kom ihåg även att tidigare prestanda inte är en indikator för framtida avkastning.

Vi rekommenderar att du alltid gör din egen efterforskning och överväger de senaste marknadstrenderna och nyheterna, teknisk och grundläggande analys och expertutlåtande innan du fattar några investeringsbeslut. Kom ihåg även att aldrig investera pengar som du inte har råd att förlora.

Vanliga frågor

Är Aurora Cannabis en bra aktie att köpa?

Enligt Market Beat har inga analytiker som täcker aktien markerat den som ett givet köp per den 2 november 2021. Huruvida ACB-aktier är ett lämpligt köp för din investeringsportfölj beror på din personliga ekonomiska situation och risktolerans. Du bör undersöka aktien för att avgöra om den passar dina investeringsmål. Kom ihåg att tidigare resultat inte är en indikator på framtida avkastning. Kom ihåg även att du aldrig bör investera pengar du inte har råd att förlora.

Kommer Aurora Cannabis-aktien att gå upp eller ner?

Per den 2 november 2021, enligt MarketBeat, så låg den genomsnittliga ettåriga ACB-aktiekursprognosen på $6,81, med det höga prismålet satt till $8,50 och det låga till $6,00. Under tiden föreslog algoritmbaserade prognossajten Wallet Investor att aktien kunde uppvisa vinster under de kommande åren och nå $15,89 i november 2026.

Om du tror på dessa aktieprognoser är ett beslut som bara du kan fatta. Det är viktigt att alltid utföra din egen forskning.

Är Aurora Cannabis en bra långsiktig investering?

Huruvida ACB-aktier är en lämplig och långsiktig investering för din portfölj beror på din personliga ekonomiska situation och risktolerans. Du bör undersöka aktien för att avgöra om den passar dina investeringsmål. Kom ihåg att tidigare resultat inte är en indikator för framtida avkastning och du bör aldrig investera pengar du inte har råd att förlora.

Skillnaden mellan handelstillgångar och differenskontrakt

Den största skillnaden mellan handeln med CFD:er och handelstillgångar, till exempel aktier och råvaror, så innebär den förstnämnda, det vill säga, vid handel med CFD:er att du inte äger den underliggande tillgången.

Du kan fortfarande dra nytta av det hela dock om marknaden rör sig mot din position eller generera en förlust om den rör sig från din position. När du väljer traditionell handel så samtycker du till ett kontrakt för att utbyta det lagliga ägandet av de enskilda aktierna eller råvarorna mot pengar, där du äger den finansiella tillgången fram till att du beslutar dig för att sälja den.

CFD:er verkar i form av hävstångsprodukter, vilket innebär att du bara behöver sätta in en procentandel av CFD-handelns fulla värde för att öppna en  position. Men med traditionell handel köper du tillgångarna för hela beloppet. I Storbritannien finns det ingen stämpelskatt på CFD-handel, men det finns det när du köper aktier, till exempel.

CFD:er lockar över natten kostnader för att hålla affärerna (om du inte använder 1:1 hävstång), vilket gör dem mer lämpade för kortsiktiga handelsmöjligheter. Aktier och råvaror köps och hålls mer normalt längre. Du kan också behöva betala mäklares provision eller avgifter när du köper och säljer tillgångar direkt, samtidigt som du behöver någonstans att lagra dessa säkert.

Läs mer: Cineworlds aktiekursprognos: Kommer aktiekursen att återhämta sig?

Capital Com is an execution-only service provider. The material provided on this website is for information purposes only and should not be understood as an investment advice. Any opinion that may be provided on this page does not constitute a recommendation by Capital Com or its agents. We do not make any representations or warranty on the accuracy or completeness of the information that is provided on this page. If you rely on the information on this page then you do so entirely on your own risk.

Letar du fortfarande efter en mäklare som du kan lita på?


Gör som fler än 400 000 handlare världen över som valde att handla hos Capital.com

1. Skapa & verifiera ditt konto

2. Gör en insättning

3. Allt är klart. Börja handla