Marknader
För handlare
Marknadsuppdateringar
Specialerbjudanden
Lär dig att handla
Grunderna inom handel
Handelsguider
Svenska

Krypto-derivat är inte tillgängliga för icke-professionella kunder registrerade hos Capital Com (UK) Ltd.

 

Riskvarning: transaktioner med icke-levererbara OTC-handelsinstrument är en riskabel aktivitet som kan leda till både vinst och förlust. Storleken av den potentiella förlusten är begränsad till det kapital som finns tillgängligt för oss på ditt tradingkonto. Tidigare vinster garanterar inte framtida vinster. Använd vårt företags utbildningstjänster för att förstå riskerna innan du påbörjar verksamheten.

 

Capital Com Australia Limited (ABN 47 625 601 489) är ett företag registrerat i Australien och regleras av Australiens värdepappers- och investeringskommission (ASIC) under AFSL 513393.

 

Capital Com (UK) Limited är registrerat i England och Wales med företagsregistreringsnummer 10506220. Auktoriserat och reglerat av Financial Conduct Authority (FCA), under registreringsnummer 793714.

 

Capital Com SV Investments Limited är registrerat på Cypern med företagsregistreringsnummer HE 354252. Auktoriserat och reglerat av Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC), under licensnummer 319/17. Capital Com SV Investments Limited, företagsregistreringsnummer: 354252, registrerad adress: 28 Octovriou 237, Lophitis Business Center II, 6: e våningen, 3035, Limassol, Cypern.

 

Informationen som finns på hemsidan är inte applicerbar för boende i USA eller Belgien och får inte användas eller distribueras i något land eller jurisdiktion där den strider mot nationell lagstiftning eller regelverk.

 

Det stängda aktiebolaget "Capital Com Bel" regleras av National Bank of the Republic of Belarus, registrerad av Minsk stads verkställande kommitté 2019-03-19 med företagsregistreringsnummer 193225654. Adress: 220030, Vitryssland, Minsk, Internatsionalnaya street 36/1, kontor 823. Intyg om införande i register över valutaföretag nr 16 daterat 16.04.2019.