Trgi
Slovenščina
Preizkusite se

Katera sta dva najpomembnejša razloga za kupovanje derivatov?

Špekulacija in dividende
Špekulacija in omejevanje tveganja
Dividende in omejevanje tveganja
Vsi navedeni odgovori so pravilni