Slovenščina
Moj račun
Preizkusite se

Kaj pomeni »trdo blago«?

Zlato
Surova nafta
Žive živali
Vsi navedeni odgovori so pravilni