x
Slovenščina
Moj račun
Preizkusite se

Kaj pomeni »trdo blago«?

Surova nafta
Vsi navedeni odgovori so pravilni
Žive živali
Zlato