x
Slovenščina
Moj račun
Preizkusite se

Kaj pomeni »trdo blago«?

Žive živali
Zlato
Surova nafta
Vsi navedeni odgovori so pravilni