CFD-ji (pogodbe za razliko) so kompleksni instrumenti in so zaradi uporabe finančnega vzvoda povezani z visokim tveganjem za hitro izgubo denarja. 87.41% vlagateljev izgubi denar, ko trguje s CFD-ji pri tem ponudniku. Razmisliti morate, ali razumete, kako delujejo CFD-ji in ali si lahko privoščite tako visoko tveganje za izgubo svojega denarja.

Scan to Download iOS&Android APP

Kaj je terminska pogodba?

Uvod v terminske pogodbe
Share this article

To je dogovor, ki ga sklenete z nekom o nakupu ali prodaji nečesa v prihodnosti po ceni, o kateri se dogovorite danes. Ta »nekaj« je lahko kar koli – delnica, blago ali valuta – čas, ko bo to dostavljeno, pa čez nekaj mesecev, če sploh kdaj. Bistveno je, da ste se za ceno dogovorili v tem trenutku.

Kje ste slišali za terminske pogodbe?

Za terminske pogodbe ste najbrž slišali v poročilih s trga, ko je šlo za nafto, pšenico ali kovine. Razlog za to je dejstvo, da se terminske pogodbe uporabljajo kot pokazatelj splošnih trendov. Primer: če cena terminskih pogodb za nafto raste, to pomeni, da bodo narasli stroški za energijo.

Kaj morate vedeti o terminskih pogodbah?

Milijoni od nas podpisujemo »terminske pogodbe«, ne da bi se tega sploh zavedali, saj nakup hiše (cena, dogovorjena zdaj, plačilo na določen datum v prihodnosti) sledi popolnoma enakemu načelu.

Bistvena razlika je v tem, da si lahko trgovci terminske pogodbe, ki so na trgu, prodajajo med seboj.

Kar nas pripelje do druge pomembne razlike: čeprav lahko vse terminske pogodbe pripeljejo do tega, da mora nosilec kupiti ali prodati nekaj po dogovorjeni ceni, do izpolnitve na datum zapadlosti skoraj nikoli ne pride. Zakaj ne? Ker je večja verjetnost, da bo pogodbena stran, ki s tem pridobi, najverjetneje preklicala pogodbo pred datumom zapadlosti.

Kako lahko to naredi? Tako, da na trgu kupi »protiutež« pogodbi, tj. pogodbo za nakup oziroma prodajo istega sredstva. S tem zaključi prvotno pogodbo in vzame zaslužek.

V tem se bistveno razlikuje od terminskega posla (nestandardizirane terminske pogodbe), ki praviloma ostane veljaven do datuma zapadlosti.

Terminske pogodbe se oceni na koncu vsakega trgovalnega dne z namenom vsakodnevnega ovrednotenja pozicije glede na tržno vrednost. Od finančne krize dalje je vse več zahtev, da bi se s terminskimi pogodbami trgovalo prek borze, da bi bilo trgovanje bolj pregledno.

Sorodni izrazi

Še vedno iščete posrednika, ki mu lahko zaupate?

Pridružite se 485.000+ trgovcem po vsem svetu, ki so se odločili za trgovanje s Capital.com

1. Ustvarite in preverite svoj račun 2. Naredite polog 3. Poiščite svoje trgovanje