Moj račun

Pogoji in pravilniki

1Splošni pogoji

2Izjava o razkritju tveganj

3Politika o izvršitvi naročil

4Politika o zasebnosti

5Politika o razvrščanju strank

6Politika o odškodninskem skladu za vlagatelje

7Politika o nasprotju interesov

8Politika o piškotkih

9Politika vzvoda in kritja

Boste začeli?
Pošljite mi povezavo za prenos aplikacije Capital.com. Prenos Capital.com