CFD-ji (pogodbe za razliko) so kompleksni instrumenti in so zaradi uporabe finančnega vzvoda povezani z visokim tveganjem za hitro izgubo denarja. 84% vlagateljev izgubi denar, ko trguje s CFD-ji pri tem ponudniku. Razmisliti morate, ali razumete, kako delujejo CFD-ji in ali si lahko privoščite tako visoko tveganje za izgubo svojega denarja.

Scan to Download iOS&Android APP

Trgovina PLAYSTUDIOS, Inc. - MYPS CFD

-
0%
 • Povzetek
 • Zgodovinski podatki
 • Dogodki
 • Izkaz poslovnega izida
 • Bilanca stanja
 • Denarni tok
 • Lastništvo
Pogoji trgovanja
Razmik -
Nočna pristojbina za nakup

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Nočna pristojbina -0.024068 %
Charges from borrowed part ($-0.96)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Pojdi na platformo
-0.024068%
Nočna pristojbina za prodajo

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Nočna pristojbina 0.001846 %
Charges from borrowed part ($0.07)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Pojdi na platformo
0.001846%
Čas nočne pristojbine 21:00 (UTC)
Min. tržena količina 1
Valuta USD
Kritje 20%
Borza United States of America
Provizija na trgovanje 0%

*Information provided by Capital.com

Ključni statistični podatki
Predhodno. Zapri* N/A
Odpri* N/A
Enoletna sprememba* N/A
Dnevni razpon* N/A
Razpon 52 wk 3.24-6.60
Povprečni obseg (10 dni) 453.95K
Povprečni obseg (3 meseci) 5.15M
Tržna kapitalizacija 501.62M
Razmerje P/E -100.00K
Število delnic v obtoku 132.35M
Prihodki 290.31M
EPS -0.15
Dividenda (donosnost v %) N/A
Beta -100.00K
Datum naslednjega zaslužka N/A

Vse podatke je zagotovil Refinitiv, razen podatkov, označenih z zvezdico, ki so *podatki, ki jih je zagotovil Capital.com

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Zapiranje Change Change (%) Odpiranje High Low

PLAYSTUDIOS, Inc. Events

Čas (UTC) (UTC) Država Dogodek
No events scheduled
Oglejte si vse dogodke
 • Letni
 • Četrtletno
2018 2019 2020 2021
Skupni prihodki 195.499 239.421 269.882 287.419
Prihodki 195.499 239.421 269.882 287.419
Celotni stroški prihodkov 66.784 80.267 91.469 91.642
Bruto dobiček 128.715 159.154 178.413 195.777
Celotni odhodki iz poslovanja 189.202 222.284 259.533 290.409
Celotna prodaja/splošni/upravni stroški Odhodki 73.688 76.643 74.084 106.844
Raziskave in razvoj 30.168 38.986 51.696 61.343
Depreciation / Amortization 16.246 25.154 22.192 27.398
Nenavadni odhodki (prihodki) 2.316 1.234 20.092 3.182
Prihodki iz poslovanja 6.297 17.137 10.349 -2.99
Drugo, neto -0.511 0.452 0.787 13.469
Čisti dobiček pred obdavčitvijo 5.786 17.589 11.136 10.479
Čisti dobiček po davkih 2.822 13.614 12.807 10.737
Čisti dobiček pred dodatnimi postavkami 2.822 13.614 12.807 10.737
Čisti dobiček 2.822 13.614 12.807 10.737
Prihodek, ki je na razpolago navadnim delničarjem, brez dodatnih postavk 2.822 13.614 12.807 10.737
Prihodek, ki je na razpolago skupnemu dobičku, vključno z dodatnimi postavkami 2.822 13.614 12.807 10.737
Popravljen čisti dobiček 2.822 13.614 12.807 10.737
Popravljene ponderirane povprečne delnice 125.754 125.754 125.754 124.898
Popravljen dobiček na delnico brez upoštevanja izrednih postavk 0.02244 0.10826 0.10184 0.08597
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0
Popravljen normalizirani dobiček na enoto čistega dobička 0.03142 0.11585 0.21307 0.14832
Prilagoditev za redčenje 0
Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021 Q1 2022
Skupni prihodki 74.097 70.822 70.571 71.929 70.451
Prihodki 74.097 70.822 70.571 71.929 70.451
Celotni stroški prihodkov 24.488 23.032 22.282 21.84 21.033
Bruto dobiček 49.609 47.79 48.289 50.089 49.418
Celotni odhodki iz poslovanja 66.547 83.811 71.37 68.681 85.294
Celotna prodaja/splošni/upravni stroški Odhodki 21.279 35.785 27.266 25.293 30.231
Raziskave in razvoj 14.746 17.296 14.509 14.792 16.981
Depreciation / Amortization 6.034 6.898 7.213 7.253 8.394
Prihodki iz poslovanja 7.55 -12.989 -0.799 3.248 -14.843
Drugo, neto -0.284 0.116 11.706 1.931 -2.534
Čisti dobiček pred obdavčitvijo 7.266 -12.873 10.907 5.179 -17.377
Čisti dobiček po davkih 5.918 -7.035 11.236 0.618 -25.212
Čisti dobiček pred dodatnimi postavkami 5.918 -7.035 11.236 0.618 -25.212
Čisti dobiček 5.918 -7.035 11.236 0.618 -25.212
Prihodek, ki je na razpolago navadnim delničarjem, brez dodatnih postavk 5.918 -7.035 11.236 0.618 -25.212
Prihodek, ki je na razpolago skupnemu dobičku, vključno z dodatnimi postavkami 5.918 -7.035 11.236 0.618 -25.212
Popravljen čisti dobiček 5.918 -7.035 11.236 0.618 -25.212
Popravljene ponderirane povprečne delnice 125.754 99.297 138.795 138.044 126.337
Popravljen dobiček na delnico brez upoštevanja izrednih postavk 0.04706 -0.07085 0.08095 0.00448 -0.19956
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
Popravljen normalizirani dobiček na enoto čistega dobička 0.04742 -0.01639 0.09221 0.00214 -0.15503
Nenavadni odhodki (prihodki) 0.8 0.1 -0.497 8.655
Prilagoditev za redčenje 0 0
 • Letni
 • Četrtletno
2018 2019 2020 2021
Kratkoročna sredstva skupaj 50.052 77.785 241.784
Denarna sredstva in kratkoročne naložbe 31.022 48.927 213.502
Denarna sredstva in ustrezniki 31.022 48.927 213.502
Celotne terjatve, neto 16.306 23.575 22.81
Prepaid Expenses 2.341 2.429 5.059
Other Current Assets, Total 0.383 2.854 0.413
Total Assets 99.27 134.461 334.844
Property/Plant/Equipment, Total - Net 7.335 6.201 5.289
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 15.224 17.049 18.517
Accumulated Depreciation, Total -7.889 -10.848 -13.228
Goodwill, Net 5.059 5.059 5.059
Intangibles, Net 33.316 40.38 62.022
Other Long Term Assets, Total 3.508 5.036 20.69
Total Current Liabilities 11.868 33.806 29.913
Accounts Payable 5.351 4.717 7.793
Accrued Expenses 6.517 29.089 15.599
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0
Total Liabilities 18.957 38.382 31.377
Total Long Term Debt 0 0 0
Deferred Income Tax 5.791 2.97 0
Other Liabilities, Total 1.298 1.606 1.464
Total Equity 80.313 96.079 303.467
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0.008 0.008
Common Stock 0.011 0.012 0.013
Additional Paid-In Capital 66.661 71.776 268.522
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 13.535 23.802 34.539
Other Equity, Total 0.098 0.481 0.393
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 99.27 134.461 334.844
Total Common Shares Outstanding 136.75 136.75 126.196
Other Current Liabilities, Total 6.521
Mar 2021 Jun 2021 Sep 2021 Dec 2021 Mar 2022
Kratkoročna sredstva skupaj 86.053 269.649 261.764 241.784 247.418
Denarna sredstva in kratkoročne naložbe 39.475 229.901 225.975 213.502 219.965
Denarna sredstva in ustrezniki 39.475 229.901 225.975 213.502 219.965
Celotne terjatve, neto 37.899 36.109 28.933 22.81 22.809
Accounts Receivable - Trade, Net 31.961 25.613 18.192
Prepaid Expenses 2.566 3.156 6.44 5.059 3.456
Other Current Assets, Total 6.113 0.483 0.416 0.413 1.188
Total Assets 145.873 334.175 330.537 334.844 328.566
Property/Plant/Equipment, Total - Net 5.687 5.254 5.222 5.289 7.115
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 17.113 17.48 17.684 18.517 21.002
Accumulated Depreciation, Total -11.426 -12.226 -12.462 -13.228 -13.887
Goodwill, Net 5.059 5.059 5.059 5.059 5.059
Intangibles, Net 41.586 43.758 44.081 62.022 52.69
Other Long Term Assets, Total 7.488 10.455 14.411 20.69 16.284
Total Current Liabilities 37.96 43.657 27.896 29.913 34.765
Accounts Payable 5.348 8.662 8.832 7.793 8.759
Accrued Expenses 32.612 14.651 10.596 15.599 16.769
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Total Liabilities 42.255 48.152 32.147 31.377 42.218
Total Long Term Debt 0 0 0 0 0
Deferred Income Tax 2.86 2.579 0 5.218
Other Liabilities, Total 1.435 4.495 1.672 1.464 2.235
Total Equity 103.618 286.023 298.39 303.467 286.348
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0.008
Common Stock 0.012 0.013 0.013 0.013 0.013
Additional Paid-In Capital 73.693 262.931 264.067 268.522 276.621
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 29.72 22.685 33.921 34.539 9.327
Other Equity, Total 0.185 0.394 0.389 0.393 0.387
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 145.873 334.175 330.537 334.844 328.566
Total Common Shares Outstanding 136.75 125.753 125.96 126.196 126.469
Other Current Liabilities, Total 20.344 8.468 6.521 9.237
 • Letni
 • Četrtletno
2018 2019 2020 2021
Čisti prihodki/začetna postavka 2.822 13.614 12.807 10.737
Denarna sredstva iz poslovanja 36.728 36.088 48.4 33.876
Denarna sredstva iz poslovanja 16.246 25.154 22.192 27.398
Deferred Taxes 1.884 2.456 -3.568 -2.286
Nedenarne postavke 12.737 5.628 3.052 -7.565
Cash Taxes Paid 2.145 2.046 7.015 -4.321
Denarna sredstva Plačane obresti 0.259 0.233 0.053 0.125
Spremembe v obratnem kapitalu 3.039 -10.764 13.917 5.592
Denarna sredstva pri naložbenju -24.409 -25.292 -27.002 -56.936
Kapitalski izdatki -24.413 -25.292 -27.002 -40.9
Celotne druge postavke denarnih tokov pri naložbenju 0.004 -16.036
Denarna sredstva pri financiranju -4.133 -7.348 -3.635 186.892
Postavke denarnega toka pri financiranju -2 -2.087 184.48
Izdaja (odplačilo) delnic, neto -0.854 -5.422 -1.548 2.412
Izdaja (odplačilo) dolga, neto -1.279 -1.926
Učinki deviznih tečajev -0.343 -0.026 0.142 0.743
Neto sprememba denarnih sredstev 7.843 3.422 17.905 164.575
Mar 2021 Jun 2021 Sep 2021 Dec 2021 Mar 2022
Net income/Starting Line 5.918 -1.117 10.119 10.737 -25.212
Cash From Operating Activities 4.798 15.137 20.763 33.876 11.585
Cash From Operating Activities 6.034 12.932 20.145 27.398 8.394
Deferred Taxes -0.11 -2.29 -3.07 -2.286 7.945
Non-Cash Items 1.162 3.146 -6.494 -7.565 17.768
Cash Taxes Paid 0.487 0.465 0.818 -4.321 0.244
Cash Interest Paid 0.027 0.053 0.053 0.125 0.035
Changes in Working Capital -8.206 2.466 0.063 5.592 2.69
Cash From Investing Activities -11.941 -21.177 -30.314 -56.936 -5.107
Capital Expenditures -6.907 -13.644 -20.781 -40.9 -7.455
Other Investing Cash Flow Items, Total -5.034 -7.533 -9.533 -16.036 2.348
Cash From Financing Activities -2.16 187.215 186.712 186.892 0.13
Financing Cash Flow Items -2.968 185.316 184.621 184.48 0
Issuance (Retirement) of Stock, Net 0.808 1.899 2.091 2.412 0.13
Foreign Exchange Effects -0.149 -0.201 -0.113 0.743 -0.145
Net Change in Cash -9.452 180.974 177.048 164.575 6.463

Zakaj izbrati Capital.com? Številke govorijo same zase.

Capital.com Group
500000+

Borzni posredniki

92000+

Aktivne stranke mesečno

$53000000+

Mesečni obseg naložb

$30000000+

Dvigi vsak mesec

Kalkulator trgovanja

Izračunajte svoj hipotetični P&L, če bi trgovino s CFD odprli na določen datum (izberite datum) in jo zaprli na drug datum (izberite datum).

Trgovalna provizija
0
 • 1:1
Vzvod
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Naložbe
Velikost posla (finančni vzvod x naložba):
Odpiranje

Zapiranje

Kratka Dolga

PLAYSTUDIOS, Inc. Company profile

O družbi PLAYSTUDIOS, Inc.

PLAYSTUDIOS, Inc., prej Acies Acquisition Corp, je razvijalec in upravljavec brezplačnih priložnostnih iger za mobilne in družbene platforme. Zbirko objavljenih naslovov družbe poganja platforma za trženje zvestobe playAWARDS, ki igralcem omogoča pridobivanje realnih nagrad iz portfelja več kot 95 partnerjev in 290 zabavnih, maloprodajnih, tehnoloških, potovalnih, prostočasnih in igralnih znamk v 17 državah in na štirih celinah.

Industry: Mobile Application Software

10150 Covington Cross Drive
LAS VEGAS
NEVADA 89144
US

Izkaz poslovnega izida

 • Annual
 • Quarterly

Ljudje gledajo tudi

Gold

2,002.12 Price
+0.880% 1D Chg, %
Nočna pristojbina za nakup -0.0168%
Nočna pristojbina za prodajo 0.0086%
Čas nočne pristojbine 21:00 (UTC)
Razmik 0.30

US100

12,425.20 Price
-0.590% 1D Chg, %
Nočna pristojbina za nakup -0.0241%
Nočna pristojbina za prodajo 0.0018%
Čas nočne pristojbine 21:00 (UTC)
Razmik 1.8

Oil - Crude

64.78 Price
-2.310% 1D Chg, %
Nočna pristojbina za nakup -0.0198%
Nočna pristojbina za prodajo -0.0021%
Čas nočne pristojbine 21:00 (UTC)
Razmik 0.03

BTC/USD

28,300.05 Price
+0.750% 1D Chg, %
Nočna pristojbina za nakup -0.0616%
Nočna pristojbina za prodajo 0.0137%
Čas nočne pristojbine 21:00 (UTC)
Razmik 60.00

Še vedno iščete posrednika, ki mu lahko zaupate?

Pridružite se 500.000+ trgovcem po vsem svetu, ki so se odločili za trgovanje s Capital.com

1. Ustvarite in preverite svoj račun 2. Naredite polog 3. Poiščite svoje trgovanje