CFD-ji (pogodbe za razliko) so kompleksni instrumenti in so zaradi uporabe finančnega vzvoda povezani z visokim tveganjem za hitro izgubo denarja. 84% vlagateljev izgubi denar, ko trguje s CFD-ji pri tem ponudniku. Razmisliti morate, ali razumete, kako delujejo CFD-ji in ali si lahko privoščite tako visoko tveganje za izgubo svojega denarja.

Osnovni instrument

Osnovni instrument je pojasnjen spodaj

Kaj je osnovni instrument?

Pri trgovanju z izvedenimi finančnimi instrumenti je osnovni instrument finančni instrument, ki ga predstavlja izvedeni finančni instrument in podlaga za določitev vrednosti izvedenega finančnega instrumenta.

Osnovni instrument je pogosto delnica ali borzno blago, vendar je lahko katero koli sredstvo, ki ima vrednost.

Kje ste slišali za osnovne instrumente?

Morda se na splošno ne govori veliko o konceptu osnovnih instrumentov, vendar pa zagotovo poznate vrednostne papirje, ki se uporabljajo kot osnovni instrumenti. Danes se kot osnovni instrumenti najpogosteje uporabljajo delnice, borzno blago, terminske pogodbe in celo valute.

Kaj morate vedeti o osnovnih instrumentih?

Eden od primerov uporabe osnovnega instrumenta je kupovanje in prodaja delniških opcij.

Recimo, da opcija posredniku daje pravico do nakupa delnice X. Pri tej opciji je osnovni instrument delnica sama, saj je to finančni instrument, na podlagi katerega ima opcija vrednost. Brez osnovnega instrumenta, izvedeni finančni instrument nima lastne vrednosti.

Drug primer je trgovanje s terminskimi pogodbami. Posrednik, ki trguje s terminskimi pogodbami, kupi ali proda pogodbo, ki zagotavlja pridobitev osnovnega instrumenta na določen datum v prihodnosti.

Pri trgovanju s finančnimi pogodbami na razliko (CFD) sta dobiček in izguba odvisna od gibanja tečaja osnovnega instrumenta glede na prevzeto pozicijo, čeprav osnovnega instrumenta dejansko nikoli ne kupite ali prodate.

Sčasoma se lahko vrednost osnovnega instrumenta poveča ali zmanjša in to vpliva na vrednost opcije, ki je vezana nanj. To, ali se bo izvedeni finančni instrument izkazal kot dobra naložba, je odvisno od spremembe tečaja osnovnega instrumenta, na katerem temelji.

Sorodni izrazi

Odprite trgovalni račun v manj kot 3 minutah

Najnovejši video

Še vedno iščete posrednika, ki mu lahko zaupate?

Pridružite se 535.000+ trgovcem po vsem svetu, ki so se odločili za trgovanje s Capital.com

1. Ustvarite in preverite svoj račun 2. Naredite polog 3. Poiščite svoje trgovanje