x
Slovenščina
Moj račun
Preizkusite se

Kako se pogodbe o terminskih poslih razlikujejo od trga terminskih pogodb?

Terminski posli so posamični in se pogosto razlikujejo od pogodbe do pogodbe
Vsi navedeni odgovori so pravilni
S terminskimi posli ni mogoče trgovati na borzah
Terminske pogodbe so v glavnem standardizirane in transparentne