Tečaj 3

ABC izvedenih finančnih instrumentov in CFD-jev