x
Slovenščina
Moj račun
Preizkusite se

IPO pomeni, da prvikrat ...

Delnice podjetja so dostopne na sekundarnem trgu.
Podjetje ponudi delnice javnosti na devizni borzi.
Podjetje ponudi delnice javnosti na borzi.
Podjetje stopi v stik z investicijsko banko in objavi namero o javni prodaji.