x
Slovenščina
Moj račun
Preizkusite se

Predpostavimo, da je razpon na instrumentu 10 centov. Če je ponujena cena 23,35 USD, kolikšna je iskana cena?

23,25 USD
22,35 USD
23,45 USD
24,35 USD