Trgi
Slovenščina
Preizkusite se

Kaj od navedenega ni indeks?

S&P 500
Jow Dones
FTSE 100
Euronext