Zmluvy CFD sú komplexné nástroje a z dôvodu pákového efektu s nimi súvisí vysoké riziko rýchlej straty peňazí. Pri obchodovaní so zmluvami CFD s týmto poskytovateľom prichádza o peniaze 87.41% účtov malých investorov. Mali by ste zvážiť, či rozumiete, ako sa so zmluvami CFD pracuje, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko straty peňazí.

Scan to Download iOS&Android APP

Čo je udržiavacia marža?

Niečo o udržiavacej marži
Share this article

Udržiavacia marža je minimálna čiastka, ktorú musí investor držať na svojom účte pri nákupe cenných papierov s peniazmi požičanými od makléra. Toto slúži ako prostriedok pre uistenie makléra, že investor je schopný splácať svoj dlh.

Kde ste už počuli o udržiavacích maržiach?

Keď si investor začne požičiavať peniaze od makléra, stretne sa s udržiavacou maržou, ktorá sa zvyčajne stanovuje na 25 % celkovej hodnoty vypožičaných cenných papierov.

Čo by ste mali vedieť o udržiavacích maržiach...

Udržiavacia marža chráni peniaze, ktoré makléri poskytujú investorom. Ak investor dovolí, aby imanie na jeho účte kleslo pod úroveň udržiavacej marže, maklér vydá výzvu na dostatočnú úhradu a zatvorí všetky otvorené pozície na trhu, až kým investor nezvýši výšku vlastného imania. Vlastné imanie môže byť vo forme hotovosti alebo účastín.

Vzhľadom na to, že ceny cenných papierov môžu klesnúť a udržiavacia marža je percentom z hodnoty, nejde o pevnú sumu.

Finančné predpisy a pravidlá vášho makléra určujú, aká bude udržiavacia marža na jednotlivých účtoch.

Príslušné termíny

Stále hľadáte brokera, ktorému sa dá veriť?

Pridajte sa k 485 000 obchodníkom na celom svete, ktorí sa rozhodli obchodovať s Capital.com

1. Vytvorte si účet a overte ho 2. Vložte si prostriedky 3. Nájdite si svoj obchod