Zmluvy CFD sú komplexné nástroje a z dôvodu pákového efektu s nimi súvisí vysoké riziko rýchlej straty peňazí. Pri obchodovaní so zmluvami CFD s týmto poskytovateľom prichádza o peniaze 84% účtov malých investorov. Mali by ste zvážiť, či rozumiete, ako sa so zmluvami CFD pracuje, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko straty peňazí.

Scan to Download iOS&Android APP

Trhové riziko

Objasnenie pojmu trhové riziko
Share this article

Čo trhové riziko?

Trhové riziko je riziko vzniku strát v dôsledku pohybov cien na trhu. Typ trhového rizika závisí od druhu investície, napr. akciové riziko predstavuje riziko vzniku takýchto strát v aktívach, zatiaľ čo menové riziko je riziko straty peňazí z dôvodu zmien výmenných kurzov.

Kde ste už počuli o trhových rizikách?

Možno ste počuli o trhových rizikách v súvislosti s obchodovaním na trhu. Napríklad inflácia v japonskej ekonomike sa považuje za príčinu nárastu trhového rizika.

Čo by ste mali vedieť o trhových rizikách...

Trhové riziko môže byť ovplyvnené vývojom mimo trhov. Napríklad prezidentské voľby môžu byť faktorom, ktorý ovplyvňuje trhové riziko, ako to dokazujú prezidentské voľby v roku 2016 v USA: .

V USA komisia Securities and Exchange Commission vyžaduje, aby spoločnosti vo svojej výročnej správe venovali určitú časť svojmu súčasnému trhovému riziku. V tejto časti musí spoločnosť vysvetliť, ako môžu vlastné výsledky závisieť od finančných trhov.

Príslušné termíny

Stále hľadáte brokera, ktorému sa dá veriť?

Pridajte sa k 500 000 obchodníkom na celom svete, ktorí sa rozhodli obchodovať s Capital.com

1. Vytvorte si účet a overte ho 2. Vložte si prostriedky 3. Nájdite si svoj obchod