Otestujte sa

Ktoré z nasledujúcich sú vysoko nelikvidné?

Komplexné finančné nástroje, ako sú odvodené cenné papiere
Hotovosť
Akciový kapitál spoločnosti Apple alebo Unilever
Lístky na koncert Justina Biebera alebo Beyonce