Otestujte sa

Ktoré z nasledujúcich sú vysoko nelikvidné?

Akciový kapitál spoločnosti Apple alebo Unilever
Hotovosť
Lístky na koncert Justina Biebera alebo Beyonce
Komplexné finančné nástroje, ako sú odvodené cenné papiere