Otestujte sa

Ktoré z nasledujúcich sú vysoko nelikvidné?

Lístky na koncert Justina Biebera alebo Beyonce
Komplexné finančné nástroje, ako sú odvodené cenné papiere
Hotovosť
Akciový kapitál spoločnosti Apple alebo Unilever