x
Slovenčina
Môj účet
Otestujte sa

Ktoré z nasledujúcich sú vysoko nelikvidné?

Hotovosť
Lístky na koncert Justina Biebera alebo Beyonce
Akciový kapitál spoločnosti Apple alebo Unilever
Komplexné finančné nástroje, ako sú odvodené cenné papiere