Trhy
Naučte sa obchodovať
Základy obchodovania
Slovenčina
Otestujte sa

S ktorými z nasledujúcich aktív sa môže obchodovať ako s termínovanými obchodmi?

Akciové indexy
Úrokové sadzby
Komodity
Všetky uvedené odpovede sú správne