Otestujte sa

S ktorými z nasledujúcich aktív sa môže obchodovať ako s termínovanými obchodmi?

Komodity
Všetky uvedené odpovede sú správne
Úrokové sadzby
Akciové indexy