Slovenčina
Môj účet
Otestujte sa

S ktorými z nasledujúcich aktív sa môže obchodovať ako s termínovanými obchodmi?

Všetky uvedené odpovede sú správne
Akciové indexy
Komodity
Úrokové sadzby