x
Slovenčina
Môj účet
Otestujte sa

S ktorými z nasledujúcich aktív sa môže obchodovať ako s termínovanými obchodmi?

Akciové indexy
Komodity
Všetky uvedené odpovede sú správne
Úrokové sadzby