Otestujte sa

Kto má zisk, ak dlhopis dosiahne svoju splatnosť?

Investor
Všetci sú v strate
Vydavateľ CDS
Spoločnosť, ktorá vydala dlhopis