Môj účet
Otestujte sa

Kto má zisk, ak dlhopis dosiahne svoju splatnosť?

Všetci sú v strate
Vydavateľ CDS
Investor
Spoločnosť, ktorá vydala dlhopis