Trhy
Naučte sa obchodovať
Základy obchodovania
Slovenčina
Otestujte sa

Kto má zisk, ak dlhopis dosiahne svoju splatnosť?

Spoločnosť, ktorá vydala dlhopis
Investor
Vydavateľ CDS
Všetci sú v strate