Otestujte sa

Kto má zisk, ak dlhopis dosiahne svoju splatnosť?

Vydavateľ CDS
Všetci sú v strate
Spoločnosť, ktorá vydala dlhopis
Investor