x
Slovenčina
Môj účet
Otestujte sa

Kto má zisk, ak dlhopis dosiahne svoju splatnosť?

Vydavateľ CDS
Investor
Spoločnosť, ktorá vydala dlhopis
Všetci sú v strate