x
Slovenčina
Môj účet
Otestujte sa

Kto má zisk, ak dlhopis dosiahne svoju splatnosť?

Investor
Všetci sú v strate
Spoločnosť, ktorá vydala dlhopis
Vydavateľ CDS