Zmluvy CFD sú komplexné nástroje a z dôvodu pákového efektu s nimi súvisí vysoké riziko rýchlej straty peňazí. Pri obchodovaní so zmluvami CFD s týmto poskytovateľom prichádza o peniaze 84% účtov malých investorov. Mali by ste zvážiť, či rozumiete, ako sa so zmluvami CFD pracuje, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko straty peňazí.

Scan to Download iOS&Android APP

Obchod Randgold & Exploration Company Limited - RNDXF CFD

-
0%
 • Zhrnutie
 • Historické dáta
 • Udalosti
 • Výkaz ziskov a strát
 • Súvahový list
 • Peňažný tok
 • Vlastníctvo
Podmienky obchodovania
Rozpätie -
Nočný poplatok dlhej pozície

Long position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Poplatok za obchodovanie cez noc -0.030779 %
Charges from borrowed part ($-1.23)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Prejsť na platformu
-0.030779%
Nočný poplatok krátkej pozície

Short position overnight fee


Margin. Your investment $1,000.00
Poplatok za obchodovanie cez noc -0.013666 %
Charges from borrowed part ($-0.55)
Trade size with leverage ~ $5,000.00
Money from leverage ~ $4,000.00

Prejsť na platformu
-0.013666%
Nočný poplatok 22:00 (UTC)
Minimálne množstvo na obchodovanie 1
Mena USD
Marža 20%
Burza cenných papierov United States of America
Provízia pri predaji 0%

*Information provided by Capital.com

Kľúčové štatistiky
Predchádzajúce Zavrieť* N/A
Otvoriť* N/A
1-ročná zmena* N/A
Denný rozsah* N/A
Rozsah 52 týždňov 0.76-1.99
Priemerný objem (10 dní) 1,170.00
Priemerný objem (3 mesiace) 290.91K
Trhová kapitalizácia 78.31M
Pomer P/E -100.00K
Zdieľa mimoriadne 71.59M
Výnosy N/A
EPS -0.20
Dividenda (udalosť %) N/A
Beta 0.44
Ďalší dátum zárobku Mar 29, 2023

Všetky údaje poskytuje spoločnosť Refinitiv, okrem údajov označených hviezdičkou, čo sú *údaje poskytnuté Capital.com

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Daily
 • Weekly
 • Monthly
Date Zatvorenie Change Change (%) Otvorenie High Low

Randgold & Exploration Company Limited Events

Time (UTC) Country Event
No events scheduled
View all events
 • Výročný
 • Štvrťročne
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Celkové príjmy 0.296 0 0 0 0 0
Výnosy 0.296 0 0 0
Celkové prevádzkové náklady 22.761 20.022 8.619 35.846 25.765 13.313
Predaj/Všeobecné/Správca. Náklady, Celkom 6.444 6.711 6.908 5.958 7.958 8.387
Depreciation / Amortization 0.002
Úrokové náklady (výnosy) – čistá prevádzka -0.438 -0.789 -1.894 -2.071 1.059 -0.107
Nezvyčajné výdavky (príjem) 0.609 -9.12 0 1.179 -4.073
Other Operating Expenses, Total 16.144 23.22 3.605 31.959 15.569 9.106
Prevádzkový príjem -22.465 -20.022 -8.619 -35.846 -25.765 -13.313
Úrokový príjem (výdavky), čistý neprevádzkový 13.791 13.005 12.072 11.929 6.751 4.38
Čistý príjem pred zdanením -8.674 -7.017 3.453 -23.917 -19.014 -8.933
Čistý príjem po zdanení -8.674 -7.017 3.453 -23.917 -19.014 -8.933
Čistý príjem pred extra. Položky -8.674 -7.017 3.453 -23.917 -19.014 -8.933
Čistý príjem -8.674 -7.017 3.453 -23.917 -19.014 -8.933
Príjem k dispozícii bežnému Extra. Položky -8.674 -7.017 3.453 -23.917 -19.014 -8.933
Príjem k dispozícii bežnému vr. Extra. Položky -8.674 -7.017 3.453 -23.917 -19.014 -8.933
Zriedený čistý príjem -8.674 -7.017 3.453 -23.917 -19.014 -8.933
Zriedený vážený priemer akcií 71.5852 71.5852 71.5852 71.5852 71.5852 71.5852
Zriedený EPS s výnimkou mimoriadnych položiek -0.12117 -0.09802 0.04824 -0.33411 -0.26561 -0.12479
Zriedený normalizovaný EPS -0.11266 -0.22542 0.04824 -0.33411 -0.24914 -0.18169
Úprava riedenia 0
Q4 2019 Q2 2020 Q4 2020 Q2 2021 Q4 2021
Celkové príjmy 0 0 0 0 0
Výnosy 0 0 0
Celkové prevádzkové náklady 19.404 16.085 9.68 7.524 5.789
Predaj/Všeobecné/Správca. Náklady, Celkom 5.958 3.834 4.124 4.125 4.262
Úrokové náklady (výnosy) – čistá prevádzka -2.061 2.295 -1.236 -2.232 2.125
Other Operating Expenses, Total 15.507 9.956 5.613 5.631 3.475
Prevádzkový príjem -19.404 -16.085 -9.68 -7.524 -5.789
Úrokový príjem (výdavky), čistý neprevádzkový 5.848 4.302 2.449 2.272 2.108
Čistý príjem pred zdanením -13.556 -11.783 -7.231 -5.252 -3.681
Čistý príjem po zdanení -13.556 -11.783 -7.231 -5.278 -3.655
Čistý príjem pred extra. Položky -13.556 -11.783 -7.231 -5.278 -3.655
Čistý príjem -13.556 -11.783 -7.231 -5.278 -3.655
Príjem k dispozícii bežnému Extra. Položky -13.556 -11.783 -7.231 -5.278 -3.655
Príjem k dispozícii bežnému vr. Extra. Položky -13.556 -11.783 -7.231 -5.278 -3.655
Zriedený čistý príjem -13.556 -11.783 -7.231 -5.278 -3.655
Zriedený vážený priemer akcií 71.5853 71.585 71.5853 71.585 71.5853
Zriedený EPS s výnimkou mimoriadnych položiek -0.18937 -0.1646 -0.10101 -0.07373 -0.05106
Zriedený normalizovaný EPS -0.18937 -0.1646 -0.08454 -0.07373 -0.08804
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0
Nezvyčajné výdavky (príjem) 1.179 -4.073
 • Výročný
 • Štvrťročne
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Celkové aktíva 176.842 166.661 169.284 144.673 124.186 111.387
Hotovosť a krátkodobé investície 176.724 166.576 168.199 143.354 120.788 110.731
Hotovosť a ekvivalenty 170.041 160.104 0.318 0.286 0.37 1.066
Krátkodobé investície 6.683 6.472 167.881 143.068 120.418 109.665
Pohľadávky celkom, netto 0.118 0.085 1.085 1.319 3.398 0.656
Accounts Receivable - Trade, Net 0.118 0.085
Total Assets 176.866 166.678 169.296 144.709 127.644 119.003
Property/Plant/Equipment, Total - Net 0.023 0.017 0.012 0.036 0.021 0.009
Intangibles, Net 0.001 0 0
Total Current Liabilities 5.241 2.557 2.264 2.149 0.669 1.582
Accounts Payable 5.241 2.557 2.264 2.149 0.669 1.582
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0 0
Total Liabilities 17.09 13.961 12.76 12.713 11.469 11.517
Total Long Term Debt 0 0 0 0 0 0
Other Liabilities, Total 11.849 11.404 10.496 10.564 10.8 9.935
Total Equity 159.776 152.717 156.536 131.996 116.175 107.486
Common Stock 0.716 0.716 0.716 0.716 0.746 0.746
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 159.06 152.001 155.82 131.28 115.429 106.74
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 176.866 166.678 169.296 144.709 127.644 119.003
Total Common Shares Outstanding 74.5851 71.5852 71.5852 71.5852 71.5852 71.5852
Long Term Investments 3.437 4.61
Note Receivable - Long Term 0 2.997
Dec 2019 Jun 2020 Dec 2020 Jun 2021 Dec 2021
Celkové aktíva 144.673 132.683 124.186 120.36 111.387
Hotovosť a krátkodobé investície 143.354 132.414 120.788 119.973 110.731
Hotovosť a ekvivalenty 0.286 1.242 0.37 1.474 1.066
Krátkodobé investície 143.068 131.172 120.418 118.499 109.665
Pohľadávky celkom, netto 1.319 0.269 3.398 0.387 0.656
Total Assets 144.709 132.716 127.644 120.375 119.003
Property/Plant/Equipment, Total - Net 0.036 0.033 0.021 0.015 0.009
Total Current Liabilities 2.149 2.191 0.669 1.823 1.582
Accounts Payable 2.149 2.191 0.669 1.823 1.582
Notes Payable/Short Term Debt 0 0 0 0 0
Total Liabilities 12.713 12.427 11.469 12.934 11.517
Total Long Term Debt 0 0 0 0 0
Other Liabilities, Total 10.564 10.236 10.8 11.111 9.935
Total Equity 131.996 120.289 116.175 107.441 107.486
Common Stock 0.716 0.716 0.746 0.716 0.746
Retained Earnings (Accumulated Deficit) 131.28 119.573 115.429 106.725 106.74
Total Liabilities & Shareholders’ Equity 144.709 132.716 127.644 120.375 119.003
Total Common Shares Outstanding 71.5852 71.585 71.5852 71.585 71.5852
Long Term Investments 3.437 4.61
Note Receivable - Long Term 0 2.997
 • Výročný
 • Štvrťročne
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Hotovosť z prevádzkovej činnosti -6.196 -19.207 -0.27 -26.877 0.126 0.701
Hotovosť z prevádzkovej činnosti 0.002 0.006 0.006 0.011 0.012 0.017
Bezhotovostné položky -19.989 -22.55 -1.426 -1.411
Cash Taxes Paid 0
Zmeny pracovného kapitálu 13.791 10.354 1.15 -25.477 0.114 0.684
Peniaze z investičných činností 0.299 9.27 -1.087 26.845 0 -0.005
Ostatné investičné položky peňažných tokov, celkom 0.299 9.27 -1.087 26.885
Hotovosť z finančných činností 0 0 0
Total Cash Dividends Paid 0
Čistá zmena v hotovosti -5.897 -9.937 -1.357 -0.032 0.126 0.696
Čistý príjem/Počiatočná čiara -7.017
Financovanie položiek peňažných tokov 0 0
Kapitálové výdavky -0.04 0 -0.005
Dec 2019 Jun 2020 Dec 2020 Jun 2021 Dec 2021
Cash From Operating Activities -26.877 -8.889 0.126 -6.51 0.701
Cash From Operating Activities 0.011 0.003 0.012 0.006 0.017
Non-Cash Items -1.411 -2.259 -4.796
Changes in Working Capital -25.477 5.15 0.114 3.558 0.684
Cash From Investing Activities 26.845 9.845 0 7.583 -0.005
Capital Expenditures -0.04 0 -0.005
Other Investing Cash Flow Items, Total 26.885 9.845 7.583
Net Change in Cash -0.032 0.956 0.126 1.073 0.696
Net income/Starting Line -11.783 -5.278
Cash Taxes Paid 0 0.026
Meno investora Typ investora Percento vynikajúce Držané akcie Zmena akcií Dátum držby Hodnotenie obratu
Groll (Allan) Individual Investor 33.5858 25050000 0 2021-12-31
Pacol Investments (Pty) Ltd. Corporation 22.7729 16985212 0 2021-12-31
Marr Holdings Pty Ltd Investment Advisor 8.5968 6411913 -2403 2021-12-31 LOW
Ninety One SA Pty Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 4.3988 3280821 0 2021-12-31 LOW

Prečo si vybrať Capital.com? Naše čísla hovoria samy za seba.

Capital.com Group
+500000+

Obchodníci

93000+

Aktívni klienti za mesia

$57000000+

Mesačný objem investícií

$31000000+

Výbery každý mesiac

Obchodná kalkulačka

Calculate your hypothetical P&L if you had opened a CFD trade on a certain date (select a date) and closed on a different date (select a date).

Obchodná provízia
0
 • 1:1
 • 2:1
 • 5:1
 • 10:1
 • 20:1
Leverage (pákový efekt)
20:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Investície
Veľkosť obchodu (pákový efekt x investície):
Otvorenie

Zatvorenie

Krátke Dlhé

Randgold & Exploration Company Limited Company profile

O spoločnosti Randgold & Exploration Company Limited

Randgold & Exploration Company Limited (R&E) je investičná holdingová spoločnosť s aktívami v juhoafrickom ťažobnom priemysle. Spoločnosť vlastní prieskumné práva priamo a nepriamo prostredníctvom dcérskych spoločností. Spoločnosť R&E má rôzne prieskumné práva, ktoré buď plánuje ďalej rozvíjať a podporovať, alebo predať. Medzi projekty spoločnosti patrí projekt Doornbosch a projekt Du Preez Leger. Spoločnosť R&E vlastní právo na vyhľadávanie kovov platinovej skupiny (PGM), niklu (Ni) a medi (Cu) na farme Doornbosch približne 294 km severne od mesta Steelpoort v provincii Mpumalanga. Projekt Du Preez Leger zahŕňa približne štyri prieskumné oblasti v oblasti Southern Free State Goldfields, ktoré susedia s ťažobnými zlatými baňami vrátane šácht St Helena, Unisel, Merriespruit spoločnosti Harmony a bane Beatrix spoločnosti Gold Fields. Projekt Du Preez Leger sa nachádza v oblasti Free State Goldfields a leží na južnom okraji Witwatersrandskej panvy.

Industry: Gold Mining

PO Box 202
STELLENBOSCH
WESTERN CAPE 7600
ZA

Výkaz ziskov a strát

 • Annual
 • Quarterly

Ľudia tiež sledujú

Natural Gas

2.47 Price
+0.410% 1D Chg, %
Nočný poplatok dlhej pozície -0.1218%
Nočný poplatok krátkej pozície 0.0861%
Nočný poplatok 22:00 (UTC)
Rozpätie 0.005

US100

12,557.20 Price
+0.280% 1D Chg, %
Nočný poplatok dlhej pozície -0.0191%
Nočný poplatok krátkej pozície 0.0077%
Nočný poplatok 22:00 (UTC)
Rozpätie 1.8

Oil - Crude

78.73 Price
+0.090% 1D Chg, %
Nočný poplatok dlhej pozície -0.0163%
Nočný poplatok krátkej pozície 0.0021%
Nočný poplatok 22:00 (UTC)
Rozpätie 0.03

XRP/USD

0.39 Price
-1.600% 1D Chg, %
Nočný poplatok dlhej pozície -0.0500%
Nočný poplatok krátkej pozície 0.0140%
Nočný poplatok 22:00 (UTC)
Rozpätie 0.00319

Stále hľadáte brokera, ktorému sa dá veriť?

Pridajte sa k 500 000 obchodníkom na celom svete, ktorí sa rozhodli obchodovať s Capital.com

1. Vytvorte si účet a overte ho 2. Vložte si prostriedky 3. Nájdite si svoj obchod