Otestujte sa

Aké sú dva typy opcií?

Be and Not to be - Byť a nebyť
Krátkodobé a dlhodobé
Buy and Sell - Kupovať a predávať
Call and Put - Nakupovať a predávať