x
Slovenčina
Môj účet
Otestujte sa

Aké sú dva typy opcií?

Krátkodobé a dlhodobé
Call and Put - Nakupovať a predávať
Be and Not to be - Byť a nebyť
Buy and Sell - Kupovať a predávať