x
Whitepaper
Slovenčina
Môj účet
Otestujte sa

Predpokladajme, že rozpätie pre daný nástroj je 10 centov. Aká bude ponúknutá cena, ak je cena ponuky 23,35 USD?

23,45 USD
24,35 USD
22,35 USD
23,25 USD