Trhy
Naučte sa obchodovať
Základy obchodovania
Slovenčina
Otestujte sa

Predpokladajme, že rozpätie pre daný nástroj je 10 centov. Aká bude ponúknutá cena, ak je cena ponuky 23,35 USD?

23,45 USD
23,25 USD
22,35 USD
24,35 USD

Still looking for a broker you can trust?


Join the 150,000+ traders worldwide that chose to trade with Capital.com

1. Create your account

2. Make your first deposit

3. You’re all set. Start trading