Otestujte sa

Predpokladajme, že rozpätie pre daný nástroj je 10 centov. Aká bude ponúknutá cena, ak je cena ponuky 23,35 USD?

23,45 USD
23,25 USD
24,35 USD
22,35 USD