Otázka 1 z 14

Pre koho sú najmä dostupné odvodené cenné papiere?

Penzijné fondy
Spoločnosti spravujúce aktíva
Zabezpečovacie fondy
Všetky uvedené odpovede sú správne