x
Slovenčina
Môj účet
Otázka 1 z 14

Pre koho sú najmä dostupné odvodené cenné papiere?

Spoločnosti spravujúce aktíva
Všetky uvedené odpovede sú správne
Zabezpečovacie fondy
Penzijné fondy