Môj účet
Otázka 1 z 14

Pre koho sú najmä dostupné odvodené cenné papiere?

Zabezpečovacie fondy
Všetky uvedené odpovede sú správne
Penzijné fondy
Spoločnosti spravujúce aktíva