Môj účet
Otázka 1 z 14

Pre koho sú najmä dostupné odvodené cenné papiere?

Všetky uvedené odpovede sú správne
Zabezpečovacie fondy
Penzijné fondy
Spoločnosti spravujúce aktíva