Otázka 1 z 14

Pre koho sú najmä dostupné odvodené cenné papiere?

Všetky uvedené odpovede sú správne
Spoločnosti spravujúce aktíva
Penzijné fondy
Zabezpečovacie fondy