Otestujte sa

Čo sa považuje za najväčšie riziko pre drobných investorov?

Inflačné riziko
Získanie zlého trhu
Úverové riziko
Riziko likvidity

Pristúpte ku poslednému kvízu

Finančné otázky 25 otázky