Otestujte sa

Čo sa považuje za najväčšie riziko pre drobných investorov?

Inflačné riziko
Získanie zlého trhu
Riziko likvidity
Úverové riziko

Pristúpte ku poslednému kvízu

Finančné otázky 25 otázky