x
Slovenčina
Môj účet
Otestujte sa

Ktoré sú dva hlavné dôvody pre kúpu odvodených cenných papierov?

Dividendy a zaistenie pred stratou na burze
Špekulácie a zaistenie pred stratou na burze
Všetky uvedené odpovede sú správne
Špekulácie a dividendy