Otestujte sa

Ktoré sú dva hlavné dôvody pre kúpu odvodených cenných papierov?

Všetky uvedené odpovede sú správne
Špekulácie a dividendy
Dividendy a zaistenie pred stratou na burze
Špekulácie a zaistenie pred stratou na burze