Otestujte sa

Ktoré sú dva hlavné dôvody pre kúpu odvodených cenných papierov?

Špekulácie a zaistenie pred stratou na burze
Dividendy a zaistenie pred stratou na burze
Všetky uvedené odpovede sú správne
Špekulácie a dividendy