Otestujte sa

Ktoré sú dva hlavné dôvody pre kúpu odvodených cenných papierov?

Dividendy a zaistenie pred stratou na burze
Špekulácie a dividendy
Špekulácie a zaistenie pred stratou na burze
Všetky uvedené odpovede sú správne