Trhy
Naučte sa obchodovať
Základy obchodovania
Slovenčina
Otestujte sa

Čo znamená CLO pri cenných papieroch krytých aktívami?

Cat Lovers Organisation - Organizácia milovníkov mačiek
Collateralised Loan Obligation - Zabezpečená úverová povinnosť
Cash Loan Organisation - Organizácia poskytujúca hotovostné pôžičky
Chief Legal Officer - Hlavný právny zástupca