Cenné papiere kryté aktívami (Asset-Backed Securities - ABS) | Capital.com
Môj účet
Otestujte sa

Čo znamená CLO pri cenných papieroch krytých aktívami?

Collateralised Loan Obligation - Zabezpečená úverová povinnosť
Cat Lovers Organisation - Organizácia milovníkov mačiek
Chief Legal Officer - Hlavný právny zástupca
Cash Loan Organisation - Organizácia poskytujúca hotovostné pôžičky