Môj účet
Otestujte sa

Čo znamená CLO pri cenných papieroch krytých aktívami?

Collateralised Loan Obligation - Zabezpečená úverová povinnosť
Cat Lovers Organisation - Organizácia milovníkov mačiek
Cash Loan Organisation - Organizácia poskytujúca hotovostné pôžičky
Chief Legal Officer - Hlavný právny zástupca