Otestujte sa

Čo znamená CLO pri cenných papieroch krytých aktívami?

Chief Legal Officer - Hlavný právny zástupca
Collateralised Loan Obligation - Zabezpečená úverová povinnosť
Cat Lovers Organisation - Organizácia milovníkov mačiek
Cash Loan Organisation - Organizácia poskytujúca hotovostné pôžičky