Môj účet
Otestujte sa

Čo znamená CLO pri cenných papieroch krytých aktívami?

Cash Loan Organisation - Organizácia poskytujúca hotovostné pôžičky
Cat Lovers Organisation - Organizácia milovníkov mačiek
Chief Legal Officer - Hlavný právny zástupca
Collateralised Loan Obligation - Zabezpečená úverová povinnosť
Need help ?