Kontrakty różnicy kursowej to skomplikowane instrumenty. Handel nimi wiąże się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu mechanizmu dźwigni finansowej. 75% inwestorów detalicznych traci swoje pieniądze, handlując kontraktami różnicy kursowej u tego pośrednika. Potencjalny inwestor powinien zastanowić się, czy rozumie zasady działania kontraktów różnicy kursowej i rozważyć, czy może ponosić wysokie ryzyko utraty swoich pieniędzy.
US Polski

Zespół kierowniczy

Nasz zespół kierowniczy łączy wieloletnie doświadczenie w rolach przywódczych w najbardziej znaczących spółkach finansowych i technologicznych. 

Wyposażona w obszerną znajomość branży, zmysł strategiczny i umiejętność podejmowania rozważnych decyzji w trudnych okolicznościach, nasza kadra kierownicza wyróżnia się pasją do upraszczania sektora usług finansowych i dostarczania światowej klasy produktów. Pod jej egidą staliśmy się jedną z najszybciej rozwijających się platform handlowych w Europie, wspieraną przez międzynarodowy zespół, który powiększył się pięciokrotnie w ciągu zaledwie dwóch lat.

image Kypros Zoumidou
Kypros Zoumidou Dyrektor generalny grupy
Wyświetl notkę biograficzną Ukryj notkę biograficzną

Kypros dołączył do Capital.com w styczniu 2022 roku po ponad 20 latach pracy na stanowiskach kierowniczych związanych z monitorowaniem zgodności i operacjami handlowymi w światowym sektorze brokerskim. Posiada szerokie doświadczenie w rozwoju firm zgodnie z normami regulacyjnymi i dobrymi praktykami, które nabył w szczególności na stanowisku dyrektora ds. zgodności w E*Trade, a następnie w IG. W tej drugiej spółce Kypros odpowiadał za zapewnianie zgodności na obszarze Wielkiej Brytanii i kontynentalnej Europy, przed objęciem stanowiska starszego członka zarządu w 2015 roku i wspieraniem ekspansji działalności w krajach Środkowego Wschodu. 

image John Austin
John Austin Dyrektor ds. strategii
Wyświetl notkę biograficzną Ukryj notkę biograficzną

John dołączył do Capital.com w grudniu 2023 roku i może pochwalić się ponad dwudziestoletnim doświadczeniem na rynku instrumentów pochodnych. Bezpośrednio przed podjęciem pracy w Capital.com zajmował stanowisko dyrektora ds. strategii w LMAX Group, zarządzając strategicznymi inicjatywami pośrednictwa w obrocie walutami i kantoru kryptowalutowego. Wcześniej pełnił przez kilka lat funkcję członka komitetu wykonawczego IG Group, a także komitetu doradczego Coinrule. John uzyskał tytuł magistra Cambridge University oraz magistra finansów London Business School.

image Dana Massey
Dana Massey Kierownik ds. produktu
Wyświetl notkę biograficzną Ukryj notkę biograficzną

Dana dołączył do Capital.com w maju 2023 roku, wnosząc do zespołu dwadzieścia lat doświadczenia w opracowywaniu produktów i strategii na rynek masowy. Przed dołączeniem do kadry piastował stanowiska kierownicze w sektorze międzynarodowych przekazów pieniężnych, pełniąc rolę wicedyrektora ds. produktu w WorldRemit; oraz gier na urządzenia mobilne, występując na stanowisku dyrektora zarządzającego ds. nowych gier w spółce King (należącej do grupy Activision Blizzard). Na przestrzeni lat Dana zajmował się zarządzaniem, analizą i rozwojem produktów, wprowadzając na rynek dziesiątki produktów wykorzystywanych przez miliony klientów na całym świecie.

image Alida Cesani
Alida Cesani Dyrektor ds. Prawnych
Wyświetl notkę biograficzną Ukryj notkę biograficzną

Alida dołączyła do Capital.com we wrześniu 2021 roku, wnosząc ponad 20 lat doświadczenia w zarządzeniu zasobami ludzkimi w międzynarodowych spółkach. Piastowała szereg stanowisk kierowniczych w sektorze technologicznym i technologii finansowych, wspierając rozwój organizacji poprzez wdrażanie globalnych strategii zarządzania i optymalizacji procesów kadrowych. Bezpośrednio przed dołączeniem do Capital.com, Alida pracowała w roli wicedyrektora międzynarodowych zasobów ludzkich w Wielkiej Brytanii, kontynentalnej Europie i Ameryce Łacińskiej w Tenerity (poprzednio cxLoyalty) oraz dyrektora ds. zasobów ludzkich w Toluna Corporate.

image Rupert Osborne
Rupert Osborne Dyrektor ds. transakcji
Wyświetl notkę biograficzną Ukryj notkę biograficzną

Rupert dołączył do Capital.com w czerwcu 2022 roku po ponad 15 latach na stanowiskach związanych z handlem i sprzedażą w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. Po kilku latach pracy w centrum transakcyjnym IG został mianowany zastępcą kierownika ds. transakcji na produktach walutowych i kryptowalutowych. W 2017 roku objął stanowisko dyrektora generalnego IG US, pozyskując pozwolenia organów regulacyjnych i wprowadzając spółkę na rynek, by następnie rozwinąć ją do pułapu znaczącego konkurenta na amerykańskim rynku forex. Jako dyrektor ds. transakcji w Grupie Capital.com, Rupert nadzoruje pracę zespołów transakcyjnych i handlowych, dbając o prawidłowe zarządzanie i zgodność z wymogami regulacyjnymi strategii cenowych i hedgingowych. 

image Christoforos Soutzis
Christoforos Soutzis Kierownik ds. administracyjnych i dyrektor wykonawczy
Wyświetl notkę biograficzną Ukryj notkę biograficzną

Christoforos dołączył do zespołu Capital.com w listopadzie 2016 roku, wnosząc ponad dekadę doświadczenia w sektorach ubezpieczeń i finansów. Rozpoczynał pracę jako aktuariusz w branży pośrednictwa reasekuracyjnego, a przez kolejne trzy lata wspinał się po szczeblach kariery, ze stanowiska młodszego maklera, po menedżera ds. ryzyka. W Capital.com zaczynał od stanowiska kierownika działu zarządzania ryzykiem, później objął rolę dyrektora ds. zarządzania ryzykiem, a obecnie piastuje stanowisko kierownika ds. administracyjnych. Posiada tytuł licencjata (Bsc) matematyki pozyskany na Leeds University i magistra inżyniera (MSc) nauk aktuarialnych City University London.
 

image Valentina Rzheutskaya
Valentina Rzheutskaya Dyrektor ds. prawnych i wykonawczy
Wyświetl notkę biograficzną Ukryj notkę biograficzną

Przed dołączeniem do zespołu Capital.com Valentina pracowała w roli głównego doradcy prawnego, dyrektora ds. administracyjnych i dyrektora generalnego w wielu spółkach w sektorach technologii informacyjnej, mediów, nieruchomości i usług finansowych. Karierę zaczynała jako prawniczka w czołowej kancelarii. Valentina ukończyła studia licencjackie na Belarusian State University na kierunku regulacje prawne w działalności handlowej i przeszła program profesjonalnego zarządzania w IPM Business School. Obecnie kończy studia magisterskie z dziedziny prawa na Kings College of London, w ramach programu międzynarodowego prawa finansowego i handlowego. 

image Behrouz Bayat
Behrouz Bayat Dyrektor ds. informacji i technologii
Wyświetl notkę biograficzną Ukryj notkę biograficzną

Po współpracy w charakterze konsultanta przy ocenie procesów inżynieryjnych, Behrouz oficjalnie dołączył do Capital.com we wrześniu 2022 roku, by stanąć na czele wszystkich działów technologicznych Grupy. Behrouz posiada 20 lat doświadczenia w branży gier online, w której piastował różne stanowiska kierownicze. Jednym z jego osiągnięć była praca w w ścisłym zespole kierowniczym odpowiedzialnym za popularną grę mobilną Candy Crush Saga.
 

image Greg Adams
Greg Adams Kierownik ds. zarządzania ryzykiem
Wyświetl notkę biograficzną Ukryj notkę biograficzną

Greg dołączył do Capital.com w listopadzie 2022 roku po 16 latach pracy w IG Group. U poprzedniego pracodawcy wypełniał szereg ról związanych z zarządzaniem ryzykiem i operacjami kredytowymi, a przygodę z grupą zakończył na stanowisku kierownika ds. zarządzania ryzykiem. W Capital.com pełni funkcje przewodniczącego komitetu ds. ryzyka Grupy i odpowiada za wdrażanie ramowego systemu zarządzania ryzykiem i przewodzenie zespołowi „drugiej linii obrony” w kwestiach związanych z ryzykiem. Greg posiada tytuł magistra (MA) filologii klasycznej i francuskiej University of Oxford.

image Sheena Basi
Sheena Basi Główny specjalista ds. zgodności
Pokaż więcej Hide more

Sheena dołączyła do Capital.com we wrześniu 2023 roku, wnosząc udokumentowane doświadczenie w zarządzaniu zespołami odpowiedzialnymi za wszelkie aspekty zgodności z wymogami regulacyjnymi na terenie Europy i Środkowego Wschodu. Przed podjęciem pracy w Capital pełniła rolę głównego specjalisty ds. zapewniania zgodności w ADSS. U początków swojej kariery spędziła ponad dekadę w CMC Markets, awansując ze stanowiska asystenta ds. zgodności na kierownika ds. zgodności na obszarze Wielkiej Brytanii i kontynentalnej Europy. Sheena uzyskała tytuł licencjata prawa w Queen Mary University of London i magistra międzynarodowej polityki publicznej UCL.

image Ariel Segev
Ariel Segev Dyrektor finansowy grupy
Wyświetl notkę biograficzną Ukryj notkę biograficzną

Ariel dołączył do Capital.com w marcu 2021 roku. Swoją karierę rozpoczynał 16 lat temu w Ernst & Young jako biegły rewident spółek z sektora nowych technologii notowanych na giełdzie Nasdaq. Później pracował jako kontroler finansowy w sektorze start-upów oraz poważanych międzynarodowych konglomeratach, takich jak francuska grupa Alstom Energy (przejęta przez General Electric). Ostatnio spędził również trzy lata pracując nad platformą handlu społecznościowego eToro na stanowisku kierownika ds. finansów w Europie. Ariel jest licencjonowanym księgowym i posiada tytuł licencjata (BA) księgowości, zarządzania i nauk ekonomicznych, a także tytuł magistra (MBA) zarządzania finansowego.

image Kayleigh Lewis
Kayleigh Lewis Kierownik ds. wyników biznesowych i transformacji
Pokaż więcej Hide more

Kayleigh dołączyła do Capital.com we wrześniu 2023 po 15 latach pracy w biurach maklerskich, instytucjach płatniczych (EMI) i sektorze operacyjnym. Przed rozpoczęciem pracy w Capital.com piastowała stanowisko dyrektora ds. operacyjnych w Oval Money. Na początku kariery spędziła blisko dekadę w OvalX, awansując ze stanowiska specjalisty ds. księgowości na kierownika ds. operacyjnych. W przeszłości z powodzeniem przewodziła światowymi zespołami operacyjnymi, wprowadzając udoskonalenia w zakresie jakości, wydajności i skalowalności działań, a także obsługując szereg fuzji i przejęć w sektorze maklerskim.

Pokaż więcej Hide more