Kurs 4

Instrumenty pochodne i zrozumienie ryzyka związanego z inwestowaniem