Kontrakty różnicy kursowej to skomplikowane instrumenty. Handel nimi wiąże się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu mechanizmu dźwigni finansowej. 78.1% inwestorów detalicznych traci swoje pieniądze, handlując kontraktami różnicy kursowej u tego pośrednika. Potencjalny inwestor powinien zastanowić się, czy rozumie zasady działania kontraktów różnicy kursowej i rozważyć, czy może ponosić wysokie ryzyko utraty swoich pieniędzy.
US Polski

Czym jest wykres świecowy?

Definicja wykresu świecowego

Wykres w kształcie świecy, przedstawiający zmiany cen produktu finansowego. Zazwyczaj przedstawia się na nim cenę otwarcia, cenę zamknięcia oraz najwyższe i najniższe ceny papierów wartościowych w ciągu jednego dnia.

Gdzie słyszałeś o wykresie świecowym?

Są one wykorzystywane przez czartystów jako część analizy technicznej, w celu identyfikowania wzorów i trendów. Niektórzy handlowcy uważają, że są one łatwiejsze do interpretowania niż wykresy słupkowe.

Co powinieneś wiedzieć o wykresach świecowych?

Gruba część słupa na wykresie świecowym jest nazywana „korpusem”. Linie biegnące powyżej i poniżej każdego „korpusu” nazywane są „cieniami”.

Korpus świecy pokazuje różnicę między ceną otwarcia i zamknięcia danego dnia. Górny cień pokazuje najwyższą cenę osiągniętą tego dnia, a dolny cień pokazuje najniższą cenę.

Korpus może być biały lub czarny (lub czasem zielony albo czerwony). Jeśli korpus jest biały lub zielony, oznacza to, że cena otwarcia znajduje się na dole, a zamknięcia na górze. Taki wykres określa się byczą świecą, która ilustruje wzrost ceny w godzinach handlowych.

Jeśli korpus jest czarny lub czerwony, oznacza to, cena otwarcia znajduje się na górze, a zamknięcia na dole. Taki wykres określa się niedźwiedzią świecą, która ilustruje spadek w godzinach handlowych.

Powiązane terminy

Najnowszy film

Wciąż szukasz brokera, któremu możesz zaufać?

Dołącz do ponad 580 000 traderów z całego świata, którzy postanowili handlować z Capital.com.

1. Utwórz i zweryfikuj swoje konto 2. Wpłać środki 3. Znajdź swoją transakcję