Kontrakty różnicy kursowej to skomplikowane instrumenty. Handel nimi wiąże się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu mechanizmu dźwigni finansowej. 78.1% inwestorów detalicznych traci swoje pieniądze, handlując kontraktami różnicy kursowej u tego pośrednika. Potencjalny inwestor powinien zastanowić się, czy rozumie zasady działania kontraktów różnicy kursowej i rozważyć, czy może ponosić wysokie ryzyko utraty swoich pieniędzy.
US Polski
65.17
1.48%
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Tuesday at 23:05

Mon - Thu: 00:00 - 05:00 23:05 - 00:00

Fri: 00:00 - 05:00

Sun: 23:05 - 00:00

 • Podsumowanie
 • Dane historyczne
 • Wydarzenia
 • Rachunek zysków i strat
 • Zestawienie bilansowe
 • Przepływ gotówki
 • Własność
Warunki handlu
Spread 0.17
Pozycja długa, opłata za noc

Pozycja długa, opłata za noc


Margin. Your investment $1,000.00
Opłata za nocowanie pozycji -0.02274 %
Opłaty za pożyczoną część ($-4.32)
Wielkość pozycji wraz z dźwignią ~ $20,000.00
Money from leverage ~ $19,000.00

Przejdź na platformę
-0.02274%
Pozycja krótka, opłata za noc

Pozycja krótka, opłata za noc


Margin. Your investment $1,000.00
Opłata za nocowanie pozycji 0.000822 %
Opłaty za pożyczoną część ($0.16)
Wielkość pozycji wraz z dźwignią ~ $20,000.00
Money from leverage ~ $19,000.00

Przejdź na platformę
0.000822%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Min. wielkość handlu 1
Waluta AUD
Depozyt zabezpieczający 5%
Giełda papierów wartościowych Australia
Komisja ds. handlu 0%

*Information provided by Capital.com

Najważniejsze statystyki
Poprz. zamknięcie* 66.15
Otwarcie* 66.6
Zmiana 1 r.* 38.98%
Zakres dzienny* 65.13 - 66.6
Zakres 52 tyg. 40.03-60.78
Średni wolumen (10 dni) 1.77M
Średni wolumen (3 miesiące) 39.24M
Kapitalizacja rynkowa 55.51B
Wskaźnik C/Z 23.58
Akcje w obrocie 1.28B
Przychód 36.84B
EPS 2.08
Dywidenda (% przychodu) 3.67647
Beta 1.03
Data następnego sprawozdania Feb 15, 2023

Wszystkie dane są dostarczane przez Refinitiv, za wyjątkiem oznaczonych gwiazdką. Oznaczone *dane pochodzą od Capital.com

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Dziennie
 • Tygodniowo
 • Miesięcznie
Date Zamknięcie Change Change (%) Otwarcie Wysoki Niski
Mar 5, 2024 65.21 -0.19 -0.29% 65.40 65.51 65.07
Mar 4, 2024 65.40 -0.73 -1.10% 66.13 66.13 65.29
Mar 3, 2024 66.12 -0.30 -0.45% 66.42 66.64 66.09
Mar 1, 2024 66.15 -0.46 -0.69% 66.61 66.72 66.02
Feb 29, 2024 66.63 0.44 0.66% 66.19 67.04 65.94
Feb 28, 2024 66.18 0.24 0.36% 65.94 66.20 65.51
Feb 27, 2024 65.94 -0.99 -1.48% 66.93 67.13 65.83
Feb 26, 2024 66.92 1.43 2.18% 65.49 67.28 65.49
Feb 25, 2024 65.50 0.26 0.40% 65.24 65.58 64.94
Feb 23, 2024 64.83 0.39 0.61% 64.44 64.84 64.08
Feb 22, 2024 64.44 0.95 1.50% 63.49 64.54 63.40
Feb 21, 2024 63.48 -0.25 -0.39% 63.73 63.87 63.11
Feb 20, 2024 63.74 0.83 1.32% 62.91 63.76 62.58
Feb 19, 2024 62.94 0.05 0.08% 62.89 63.78 62.57
Feb 18, 2024 62.90 0.29 0.46% 62.61 62.91 62.01
Feb 16, 2024 62.49 0.05 0.08% 62.44 62.91 62.17
Feb 15, 2024 62.44 1.05 1.71% 61.39 62.81 61.25
Feb 14, 2024 61.38 3.29 5.66% 58.09 61.41 58.04
Feb 13, 2024 58.10 -0.17 -0.29% 58.27 58.36 57.57
Feb 12, 2024 58.28 -0.15 -0.26% 58.43 58.67 58.00

Wesfarmers Limited Events

Czas (UTC) (UTC) Kraj Wydarzenie
Brak zaplanowanych wydarzeń
Wyświetl wszystkie wydarzenia
 • Roczne
 • Kwartalne
2023 2022 2021 2020 2019
Suma przychodu 43550 36838 33941 30846 27920
Przychód 43550 36838 33941 30846 27920
Koszt uzyskania przychodu (suma) 28905 23438 20877 19307 17240
Zysk brutto 14645 13400 13064 11539 10680
Całkowity koszt operacyjny 39687 33205 30224 28102 24946
Koszt sprzedaży/ogólny/administracyjny (całkowity) 7879 7230 6764 6104 6658
Depreciation / Amortization 1701 1575 1509 1528 537
Wydatek z odsetek (dochód) operacyjny netto -9 -173 -103 -213 -229
Nadzwyczajny koszt (dochód) -27 -37 51 399 -124
Other Operating Expenses, Total 1238 1172 1126 977 864
Dochód operacyjny 3863 3633 3717 2744 2974
Dochód z odsetek (koszt) nieoperacyjny netto -340 -294 -324 -355 -156
Inne netto -14 -19 -20 -15 -19
Dochód netto przed opodatkowaniem 3509 3320 3373 2374 2799
Dochód netto po opodatkowaniu 2465 2352 2380 1622 1940
Dochód netto przed poz. nadzwyczajnymi 2465 2352 2380 1622 1940
Suma pozycji nadzwyczajnych 0 75 3570
Dochód netto 2465 2352 2380 1697 5510
Dochód na akcje zwykłe z wył. poz. nadzwyczajnych 2465 2352 2380 1622 1940
Dochód na akcje zwykłe z uwzgl. poz. nadzwyczajnych 2465 2352 2380 1697 5510
Rozwodniony dochód netto 2465 2352 2380 1697 5510
Średnia ważona rozwodnionych akcji zwykłych 1133 1133 1132 1132 1132
Rozwodnione zyski na akcję (EPS) z wył. poz. nadzwyczajnych 2.17564 2.0759 2.10247 1.43286 1.71378
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 1.91 1.8 1.78 1.52 1.78
Znormalizowane rozwodnione zyski na akcję (EPS) 2.1589 2.05277 2.17104 1.83304 1.63786
Korekta rozwodnienia 0
Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
Suma przychodu 20992 22558 19080 17758 16167
Przychód 20992 22558 19080 17758 16167
Koszt uzyskania przychodu (suma) 13873 15032 12351 11087 9899
Zysk brutto 7119 7526 6729 6671 6268
Całkowity koszt operacyjny 19289 20398 17352 15853 14587
Koszt sprzedaży/ogólny/administracyjny (całkowity) 3904 3975 3645 3585 3383
Depreciation / Amortization 857 844 814 761 754
Wydatek z odsetek (dochód) operacyjny netto 37 -46 -73 -100 -55
Nadzwyczajny koszt (dochód) 2 -29 4 -41 12
Other Operating Expenses, Total 616 622 611 561 594
Dochód operacyjny 1703 2160 1728 1905 1580
Dochód z odsetek (koszt) nieoperacyjny netto -178 -162 -148 -146 -161
Inne netto -7 -7 -8 -11 -9
Dochód netto przed opodatkowaniem 1518 1991 1572 1748 1410
Dochód netto po opodatkowaniu 1081 1384 1139 1213 990
Dochód netto przed poz. nadzwyczajnymi 1081 1384 1139 1213 990
Suma pozycji nadzwyczajnych 0
Dochód netto 1081 1384 1139 1213 990
Dochód na akcje zwykłe z wył. poz. nadzwyczajnych 1081 1384 1139 1213 990
Dochód na akcje zwykłe z uwzgl. poz. nadzwyczajnych 1081 1384 1139 1213 990
Rozwodniony dochód netto 1081 1384 1139 1213 990
Średnia ważona rozwodnionych akcji zwykłych 1133 1133 1134.47 1131.53 1132.08
Rozwodnione zyski na akcję (EPS) z wył. poz. nadzwyczajnych 0.9541 1.22154 1.00399 1.072 0.8745
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 1.03 0.88 1 0.8 0.9
Znormalizowane rozwodnione zyski na akcję (EPS) 0.95536 1.20374 1.00655 1.04686 0.91853
Korekta rozwodnienia 0
 • Roczne
 • Kwartalne
2023 2022 2021 2020 2019
Suma aktywów obrotowych 9154 9599 9096 8064 6350
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe 673 705 3023 2913 795
Gotówka 252 238 228 172 266
Środki pieniężne i ekwiwalenty 421 467 2795 2741 529
Suma należności netto 2089 2094 1247 1037 1027
Należności z handlu netto 1829 1883 1037 867 901
Suma portfela 6039 6084 4502 3844 4246
Suma innych aktywów obrotowych 353 716 324 270 282
Suma aktywów 26546 27286 26214 25425 18333
Rzeczowe aktywa trwałe (suma netto) 11041 10764 10397 10648 3878
Rzeczowe aktywa trwałe (suma brutto) 20857 19215 16752 16107 8465
Amortyzacja skumulowana (suma) -9816 -8451 -7221 -6272 -4587
Wartość netto firmy 3352 3337 2967 2966 3090
Wartości niematerialne netto 1340 1347 935 848 986
Inwestycje długoterminowe 958 1611 1899 1833 3393
Inne aktywa długoterminowe (suma) 701 628 920 1066 636
Suma zobowiązań krótkoterminowych 7857 8908 7915 7270 5216
Zobowiązania 5268 5362 4234 4008 3620
Naliczone koszty 869 900 889 723 605
Zobowiązania krótkoterminowe (długi) 0 0 0 0 0
Bieżąca część zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy 1135 2088 1919 1522 356
Inne bieżące zobowiązania (suma) 585 558 873 1017 635
Suma zobowiązań 18265 19305 16499 16081 8362
Suma zadłużenia długoterminowego 10034 9993 8208 8376 2673
Zadłużenie długoterminowe 4430 3970 2072 2153 2673
Inne zobowiązania (suma) 374 404 376 435 473
Kapitał własny 8281 7981 9715 9344 9971
Akcje zwykłe 13574 13574 15826 15818 15809
Zyski zatrzymane (skumulowany deficyt) -5339 -5679 -6102 -6404 -5846
Treasury Stock - Common -102 -102 -102 -89 -81
Unrealized Gain (Loss) 71 48 24 26 5
Inny kapitał (suma) 77 140 69 -7 84
Suma zobowiązań i kapitału własnego 26546 27286 26214 25425 18333
Suma akcji zwykłych w obrocie 1134.51 1134.15 1133.84 1133.84 1133.84
Zobowiązania w leasingu kapitałowym 5604 6023 6136 6223
Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
Suma aktywów obrotowych 9154 9795 9599 7845 9096
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe 673 632 705 623 3023
Gotówka 252 263 238 133 228
Środki pieniężne i ekwiwalenty 421 369 467 490 2795
Suma należności netto 2089 2213 2094 1088 1247
Należności z handlu netto 2046 2043 2094 1088 1247
Suma portfela 6039 6634 6084 5605 4502
Suma innych aktywów obrotowych 353 316 716 529 324
Suma aktywów 26546 27599 27286 25231 26214
Rzeczowe aktywa trwałe (suma netto) 11041 10909 10764 10681 10397
Wartości niematerialne netto 4692 4653 1347 3958 3902
Inwestycje długoterminowe 958 1645 1611 2228 1899
Inne aktywa długoterminowe (suma) 701 597 628 519 920
Suma zobowiązań krótkoterminowych 7857 8418 8908 8539 7915
Zobowiązania 5268 5689 5362 5204 4234
Zobowiązania krótkoterminowe (długi) 0 0 0 0 0
Bieżąca część zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy 1135 1305 2088 2030 1919
Inne bieżące zobowiązania (suma) 1454 1424 1458 1305 1762
Suma zobowiązań 18265 19505 19305 17488 16499
Suma zadłużenia długoterminowego 10034 10679 9993 8561 8208
Zadłużenie długoterminowe 4430 4843 3970 2338 2072
Zobowiązania w leasingu kapitałowym 5604 5836 6023 6223 6136
Inne zobowiązania (suma) 374 408 404 388 376
Kapitał własny 8281 8094 7981 7743 9715
Akcje zwykłe 13574 13574 13574 13578 15826
Zyski zatrzymane (skumulowany deficyt) -5339 -5378 -5679 -5733 -6102
Treasury Stock - Common -102 -102 -102 -102 -102
Suma zobowiązań i kapitału własnego 26546 27599 27286 25231 26214
Suma akcji zwykłych w obrocie 1134.51 1134.51 1134.15 1134.14 1133.84
Unrealized Gain (Loss) 71 48 24
Inny kapitał (suma) 77 140 69
Rzeczowe aktywa trwałe (suma brutto) 9626 9312 8953 8576
Amortyzacja skumulowana (suma) -3950 -3458 -2939 -2431
Wartość netto firmy 3337
 • Roczne
 • Kwartalne
2022 2021 2020 2019 2018
Środki pieniężne z działalności operacyjnej 2301 3383 4546 2718 4080
Cash Receipts 40557 37403 34197 48770 75354
Cash Payments -36754 -32773 -28725 -44892 -69836
Cash Taxes Paid -1300 -1015 -727 -1082 -1308
Zapłacone odsetki -309 -335 -367 -170 -195
Zmiany w kapitale obrotowym 107 103 168 92 65
Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej -1191 -642 642 245 -658
Nakłady kapitałowe -1144 -896 -867 -1356 -1815
Inne pozycje przepływów pieniężnych z inwestycji (suma) -47 254 1509 1601 1157
Środki pieniężne z działalności finansowej -3428 -2631 -3070 -2851 -3752
Total Cash Dividends Paid -1927 -2074 -1734 -3628 -2528
Emisja (wykup) akcji netto 0
Emisja (wykup) długu netto 766 -557 -1336 836 -1217
Zmiana stanu środków pieniężnych netto -2318 110 2118 112 -330
Pozycje przepływów pieniężnych z działalności finansowej -2267 0 -59 -7
Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020
Cash From Operating Activities 1971 2301 1556 3383 2216
Cash Receipts 24934 40557 19806 37403 19800
Cash Payments -22139 -36754 -17351 -32773 -16816
Cash Taxes Paid -681 -1300 -791 -1015 -659
Cash Interest Paid -178 -309 -157 -335 -170
Changes in Working Capital 35 107 49 103 61
Cash From Investing Activities -606 -1191 -607 -642 -252
Capital Expenditures -676 -1144 -583 -896 -410
Other Investing Cash Flow Items, Total 70 -47 -24 254 158
Cash From Financing Activities -1438 -3428 -3349 -2631 -2197
Total Cash Dividends Paid -1134 -1927 -1020 -2074 -1076
Issuance (Retirement) of Debt, Net -304 766 -62 -557 -1121
Net Change in Cash -73 -2318 -2400 110 -233
Financing Cash Flow Items 0 -2267 -2267
Imie inwestora Typ inwestora Procent wybitny Posiadane akcje Zmiana posiadanych akcji Data posiadania Ocena obrotów
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 5.9992 68030414 0 2023-08-24 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 3.3629 38134833 0 2023-08-24 LOW
State Street Global Advisors Australia Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 3.152 35743071 0 2023-08-24 LOW
Vanguard Investments Australia Ltd. Investment Advisor 1.9238 21815192 152732 2023-09-30 LOW
Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 1.4946 16948180 -235532 2022-12-31 LOW
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 1.1255 12762922 0 2023-08-24 LOW
BlackRock Investment Management (Australia) Ltd. Investment Advisor 1.0353 11740648 0 2023-08-24 LOW
California Public Employees' Retirement System Pension Fund 0.7138 8094248 -509983 2022-06-30 LOW
Commonwealth Superannuation Corporation Investment Advisor 0.6812 7724476 -1023834 2023-08-24 LOW
Australian Foundation Investment Company Ltd Investment Advisor 0.6501 7372000 0 2023-08-24 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.6062 6874538 63 2023-09-30 LOW
BlackRock Advisors (UK) Limited Investment Advisor/Hedge Fund 0.5745 6514385 0 2023-08-24 LOW
BlackRock Investment Management (UK) Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.5356 6073748 0 2023-08-24 LOW
Colonial First State Investments Limited Investment Advisor 0.4845 5494415 101177 2023-08-24 LOW
Argo Investments Limited Investment Advisor 0.4444 5040027 0 2023-08-24 LOW
Netwealth Investments Ltd. Investment Advisor 0.4176 4735740 564296 2023-08-24 LOW
Charles Schwab Investment Management, Inc. Investment Advisor 0.3656 4145887 -64986 2023-09-30 LOW
HUB24 Ltd. Corporation 0.3187 3613855 708676 2023-08-24 LOW
JP Morgan Asset Management Investment Advisor 0.289 3276869 46461 2023-09-30 LOW
State Street Global Advisors (UK) Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.2676 3034205 0 2023-08-24 LOW

Kalkulator inwestycyjny

Oblicz hipotetyczny zysk lub stratę z transakcji CFD otworzonej w określonej dacie (wybierz datę) i zamkniętej w innym terminie (wybierz datę).

Prowizja od transakcji
0
 • 1:1
Dźwignia
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Inwestycja
Wielkość transakcji (dźwignia x inwestycja):
Otwarcie

Zamknięcie

Krótka Długa

W celu uniknięcia wątpliwości, wyliczenie nie uwzględnia kosztów utrzymywania pozycji do następnego dnia (które jest obarczone dodatkowymi opłatami)

Industry: Department Stores (NEC)

Level 14, Brookfield Place Tower 2
123 St Georges Terrace
PERTH
WESTERN AUSTRALIA 6000
AU

Rachunek zysków i strat

 • Annual
 • Quarterly

Użytkownicy oglądają również

US100

18,043.90 Price
-0.580% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0262%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0040%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 1.8

XRP/USD

0.65 Price
-1.260% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0753%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0069%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 0.01168

Oil - Crude

78.23 Price
-0.520% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc 0.0265%
Pozycja krótka, opłata za noc -0.0484%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 0.030

BTC/USD

67,852.10 Price
-0.200% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0616%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0137%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 106.00

Wciąż szukasz brokera, któremu możesz zaufać?

Dołącz do ponad 580 000 traderów z całego świata, którzy postanowili handlować z Capital.com.

1. Utwórz i zweryfikuj swoje konto 2. Wpłać środki 3. Znajdź swoją transakcję