Kontrakty różnicy kursowej to skomplikowane instrumenty. Handel nimi wiąże się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu mechanizmu dźwigni finansowej. 79% inwestorów detalicznych traci swoje pieniądze, handlując kontraktami różnicy kursowej u tego pośrednika. Potencjalny inwestor powinien zastanowić się, czy rozumie zasady działania kontraktów różnicy kursowej i rozważyć, czy może ponosić wysokie ryzyko utraty swoich pieniędzy.
US Polski
7.81
6.91%
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Monday at 14:30

Mon - Fri: 14:30 - 21:00

 • Podsumowanie
 • Dane historyczne
 • Wydarzenia
 • Rachunek zysków i strat
 • Zestawienie bilansowe
 • Własność
Warunki handlu
Spread 0.06
Pozycja długa, opłata za noc

Pozycja długa, opłata za noc


Margin. Your investment $1,000.00
Opłata za nocowanie pozycji -0.026235 %
Opłaty za pożyczoną część ($-4.98)
Wielkość pozycji wraz z dźwignią ~ $20,000.00
Money from leverage ~ $19,000.00

Przejdź na platformę
-0.026235%
Pozycja krótka, opłata za noc

Pozycja krótka, opłata za noc


Margin. Your investment $1,000.00
Opłata za nocowanie pozycji 0.004012 %
Opłaty za pożyczoną część ($0.76)
Wielkość pozycji wraz z dźwignią ~ $20,000.00
Money from leverage ~ $19,000.00

Przejdź na platformę
0.004012%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Min. wielkość handlu 1
Waluta USD
Depozyt zabezpieczający 5%
Giełda papierów wartościowych United States of America
Komisja ds. handlu 0%

*Information provided by Capital.com

Najważniejsze statystyki
Poprz. zamknięcie* 8.39
Otwarcie* 7.87
Zmiana 1 r.* 0.64%
Zakres dzienny* 7.8 - 8.06
Zakres 52 tyg. N/A
Średni wolumen (10 dni) N/A
Średni wolumen (3 miesiące) N/A
Kapitalizacja rynkowa N/A
Wskaźnik C/Z N/A
Akcje w obrocie N/A
Przychód N/A
EPS N/A
Dywidenda (% przychodu) N/A
Beta N/A
Data następnego sprawozdania N/A

Wszystkie dane są dostarczane przez Refinitiv, za wyjątkiem oznaczonych gwiazdką. Oznaczone *dane pochodzą od Capital.com

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Dziennie
 • Tygodniowo
 • Miesięcznie
Date Zamknięcie Change Change (%) Otwarcie Wysoki Niski
Dec 1, 2023 7.81 -0.27 -3.34% 8.08 8.16 7.57
Nov 30, 2023 8.39 0.05 0.60% 8.34 9.27 8.24
Nov 29, 2023 7.53 0.43 6.06% 7.10 7.55 6.89
Nov 28, 2023 6.98 0.37 5.60% 6.61 7.11 6.53
Nov 27, 2023 6.61 0.30 4.75% 6.31 6.77 6.08
Nov 24, 2023 6.59 0.43 6.98% 6.16 6.69 6.14
Nov 22, 2023 6.19 -0.26 -4.03% 6.45 6.55 6.12
Nov 21, 2023 5.98 0.30 5.28% 5.68 6.31 5.51
Nov 20, 2023 5.34 -0.10 -1.84% 5.44 5.47 5.31
Nov 17, 2023 5.41 -0.22 -3.91% 5.63 5.67 5.28
Nov 16, 2023 5.75 -0.28 -4.64% 6.03 6.08 5.58
Nov 15, 2023 6.15 0.01 0.16% 6.14 6.34 5.96
Nov 14, 2023 6.17 0.10 1.65% 6.07 6.20 5.86
Nov 13, 2023 5.86 -0.15 -2.50% 6.01 6.03 5.72
Nov 10, 2023 6.05 -0.28 -4.42% 6.33 6.59 5.74
Nov 9, 2023 6.46 -0.72 -10.03% 7.18 7.24 6.23
Nov 8, 2023 7.22 1.04 16.83% 6.18 7.22 6.12
Nov 7, 2023 6.14 0.12 1.99% 6.02 6.29 5.76
Nov 6, 2023 6.11 0.00 0.00% 6.11 6.23 5.64
Nov 3, 2023 5.90 0.23 4.06% 5.67 5.94 5.58

VinFast Auto Ltd Events

Czas (UTC) (UTC) Kraj Wydarzenie
Brak zaplanowanych wydarzeń
Wyświetl wszystkie wydarzenia
 • Roczne
 • Kwartalne
2022 2021 2020
Suma przychodu 14965600 16028200 13690300
Przychód 14965600 16028200 13690300
Koszt uzyskania przychodu (suma) 27232500 25284000 20385500
Zysk brutto -12266900 -9255780 -6695130
Całkowity koszt operacyjny 57222000 43095600 26935900
Koszt sprzedaży/ogólny/administracyjny (całkowity) 9333180 8968720 2553100
Badania i rozwój 19939900 9255380 3929800
Wydatek z odsetek (dochód) operacyjny netto 828161 -448769 -79264
Nadzwyczajny koszt (dochód) 0 113395 0
Other Operating Expenses, Total -111782 -77098 146751
Dochód operacyjny -42256400 -27067400 -13245500
Dochód z odsetek (koszt) nieoperacyjny netto -4573470 -3792060 -4764780
Inne netto -2072300 -1150260 -852183
Dochód netto przed opodatkowaniem -48902100 -32009700 -18862500
Dochód netto po opodatkowaniu -49848900 -32219000 -18950200
Udział mniejszościowy 65075 35234 358
Dochód netto przed poz. nadzwyczajnymi -49783800 -32183700 -18949900
Dochód netto -49783800 -32183700 -18949900
Dochód na akcje zwykłe z wył. poz. nadzwyczajnych -49783800 -32183700 -18949900
Dochód na akcje zwykłe z uwzgl. poz. nadzwyczajnych -49783800 -32183700 -18949900
Rozwodniony dochód netto -49783800 -32183700 -18949900
Średnia ważona rozwodnionych akcji zwykłych 2307.17 2307.17 2307.17
Rozwodnione zyski na akcję (EPS) z wył. poz. nadzwyczajnych -21577.9 -13949.4 -8213.47
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0
Znormalizowane rozwodnione zyski na akcję (EPS) -21281 -13917.5 -8213.47
Sep 2023 Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022
Suma przychodu 8254310 7952530 1971630 4465120 3182770
Całkowity koszt operacyjny 17176800 17183000 13113900 17285000 13008400
Koszt sprzedaży/ogólny/administracyjny (całkowity) 2763440 2748300 2381700 3990790 1927480
Dochód operacyjny -8922450 -9230420 -11142300 -12819800 -9825610
Dochód z odsetek (koszt) nieoperacyjny netto -6062950 -3331240 -2979110 -2560130 -1398630
Dochód netto przed opodatkowaniem -14985400 -12561700 -14121400 -15380000 -11224200
Dochód netto po opodatkowaniu -15003800 -12535200 -14120800 -15313500 -11223300
Dochód netto przed poz. nadzwyczajnymi -14986700 -12513500 -14093200 -15285700 -11208600
Dochód netto -14986700 -12513500 -14093200 -15285700 -11208600
Dochód na akcje zwykłe z wył. poz. nadzwyczajnych -14986700 -12513500 -14093200 -15285700 -11208600
Dochód na akcje zwykłe z uwzgl. poz. nadzwyczajnych -14986700 -12513500 -14093200 -15285700 -11208600
Rozwodniony dochód netto -14986700 -12513500 -14093200 -15285700 -11208600
Średnia ważona rozwodnionych akcji zwykłych 2332.18 2307.17 2307.17 2307.17 2307.17
Rozwodnione zyski na akcję (EPS) z wył. poz. nadzwyczajnych -6426.03 -5423.74 -6108.44 -6625.32 -4858.17
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0 0
Znormalizowane rozwodnione zyski na akcję (EPS) -6426.03 -5316.14 -5973.02 -6625.32 -4858.17
Przychód 8254310 7952530 1971630 4465120 3182770
Koszt uzyskania przychodu (suma) 10722000 10667200 5780400 8154720 6627410
Zysk brutto -2467660 -2714620 -3808770 -3689600 -3444640
Badania i rozwój 3167070 3613060 5007700 5898320 3593740
Other Operating Expenses, Total 524291 154438 -55900 -758872 859763
Udział mniejszościowy 17152 21717 27621 27715 14623
 • Roczne
 • Kwartalne
2022 2021 2020
Suma aktywów obrotowych 44838600 26692500 20449500
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe 4280790 3025080 828754
Gotówka 4271440 2574920 797742
Środki pieniężne i ekwiwalenty 0 450000 30000
Inwestycje krótkoterminowe 9350 169 1012
Suma należności netto 7946180 6708400 11734800
Należności z handlu netto 615038 415990 286020
Suma portfela 21607300 6683680 5352180
Koszty zaliczkowe 10110800 7416120 2531120
Suma innych aktywów obrotowych 893611 2859210 2586
Suma aktywów 113605000 85321500 92905800
Rzeczowe aktywa trwałe (suma netto) 61747600 54120100 52815200
Rzeczowe aktywa trwałe (suma brutto) 71740000 62951400 58189700
Amortyzacja skumulowana (suma) -9992380 -8831270 -5374470
Wartość netto firmy 272203 272203 235105
Wartości niematerialne netto 1461070 3163590 4296220
Inwestycje długoterminowe 82062 182304 11652300
Należności długoterminowe 73615 702414 3023680
Inne aktywa długoterminowe (suma) 5130080 188349 433870
Suma zobowiązań krótkoterminowych 66225200 87305300 20040800
Zobowiązania 16636800 3188760 2733700
Naliczone koszty 12174900 4530500 4306470
Zobowiązania krótkoterminowe (długi) 0 0 0
Bieżąca część zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy 14579600 15826700 5806590
Inne bieżące zobowiązania (suma) 22834000 63759400 7194000
Suma zobowiązań 227715000 162248000 86755700
Suma zadłużenia długoterminowego 41625000 31343100 46352800
Zadłużenie długoterminowe 41625000 31343100 46352800
Odroczony podatek dochodowy 947981 51462 2163880
Udział mniejszościowy 77439400 -14678 29968
Inne zobowiązania (suma) 41477600 43562800 18168300
Kapitał własny -114110000 -76926500 6150120
Akcje zwykłe 871021 553892 0
Dodatkowy wpłacony kapitał 12311700 0 38707300
Zyski zatrzymane (skumulowany deficyt) -127188000 -77416900 -32603100
Inny kapitał (suma) -104065 -63494 45870
Suma zobowiązań i kapitału własnego 113605000 85321500 92905800
Suma akcji zwykłych w obrocie 2307.17 2307.17 2307.17
Sep 2023 Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022
Suma aktywów obrotowych 46761400 39202300 44156000 44838600 36857100
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe 3185660 1625760 3751220 4280790 1854600
Środki pieniężne i ekwiwalenty 3154670 1600650 3740800 4271440 1854600
Suma należności netto 4969370 747467 903583 2631020 3193570
Należności z handlu netto 1157810 355683 438020 652922 331083
Suma portfela 24408300 24022100 24779600 21607300 12514200
Koszty zaliczkowe 13235800 12013500 13919200 15425900 15699000
Suma innych aktywów obrotowych 962324 793474 802386 893611 3595750
Suma aktywów 124842000 116828000 120093000 113605000 105381000
Rzeczowe aktywa trwałe (suma netto) 70605400 70227800 68730700 61747600 65639500
Wartość netto firmy 272203 272203 272203 272203 272203
Wartości niematerialne netto 1535180 1515010 1537760 1461070 1287060
Inwestycje długoterminowe 310859 225277 134914 82062 0
Należności długoterminowe 47445 47445 77155 73615 89398
Inne aktywa długoterminowe (suma) 5309420 5338270 5184330 5130080 1235550
Suma zobowiązań krótkoterminowych 98805600 91686300 83551000 66225200 126989000
Zobowiązania 10551600 15953700 17903900 16636800 11360400
Naliczone koszty 11447000 13603900 13016200 11825500 8068140
Zobowiązania krótkoterminowe (długi) 0 0 0 0 0
Bieżąca część zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy 21155000 15170700 20111700 14579600 25066000
Inne bieżące zobowiązania (suma) 55652000 46958000 32519200 23183300 82494800
Suma zobowiązań 266751000 257532000 248305000 227715000 210151000
Suma zadłużenia długoterminowego 45678400 40731000 41237300 41625000 34486200
Zadłużenie długoterminowe 45678400 40731000 41237300 41625000 34486200
Odroczony podatek dochodowy 939399 920955 947420 947981 1014500
Udział mniejszościowy 77376700 77379900 77401600 77439400 -52038
Inne zobowiązania (suma) 43950600 46813900 45167400 41477600 47712800
Kapitał własny -141909000 -140704000 -128212000 -114110000 -104770000
Akcje zwykłe 7621600 871021 871021 871021 553892
Dodatkowy wpłacony kapitał 19356600 12311700 12311700 12311700 6646660
Zyski zatrzymane (skumulowany deficyt) -168786000 -153785000 -141272000 -127188000 -111915000
Inny kapitał (suma) -101400 -101456 -122889 -104065 -55612
Suma zobowiązań i kapitału własnego 124842000 116828000 120093000 113605000 105381000
Suma akcji zwykłych w obrocie 2332.18 2307.17 2307.17 2307.17 2307.17
Inwestycje krótkoterminowe 30983 25106 10420 9350
Imie inwestora Typ inwestora Procent wybitny Posiadane akcje Zmiana posiadanych akcji Data posiadania Ocena obrotów
Vingroup JSC Corporation 50.9709 1185010424 1185010424 2023-08-14 LOW
Vietnam Investment Group Joint Stock Company Corporation 33.1196 769989498 769989498 2023-08-14 LOW
Asian Star Trading & Investment Pte. Ltd. Corporation 14.8395 345000076 345000076 2023-08-14
First Trust Advisors L.P. Investment Advisor 0.0731 1699818 772524 2023-06-30 MED
Aristeia Capital, L.L.C. Hedge Fund 0.0634 1473591 121222 2023-06-30 HIGH
LMR Partners LLP Hedge Fund 0.0481 1117225 0 2023-06-30 HIGH
Berkley Dean & Company, Inc. Investment Advisor 0.036 838114 109342 2023-06-30 MED
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.0294 683901 -1030 2023-09-30 LOW
Nine Masts Capital Limited Hedge Fund 0.0208 482662 0 2023-07-13 HIGH
Mizuho Securities USA, LLC. Research Firm 0.0205 477158 376732 2023-06-30 HIGH
Magnetar Capital Partners LP Investment Advisor/Hedge Fund 0.018 419144 0 2023-06-30 HIGH
Koch Industries, Inc. Investment Advisor 0.0174 405455 405455 2023-06-30 MED
Millennium Management LLC Hedge Fund 0.0173 402616 34916 2023-06-30 HIGH
Bracebridge Capital, LLC Hedge Fund 0.0172 400000 400000 2023-06-30 MED
Athos Capital Limited Hedge Fund 0.0167 388000 0 2023-06-30 HIGH
Flow State Investments, LP Hedge Fund 0.0159 369999 369999 2023-06-30 HIGH
Meteora Capital LLC Hedge Fund 0.0143 331420 331420 2023-06-30 HIGH
Glazer Capital, LLC Hedge Fund 0.0138 320124 -20726 2023-06-30 HIGH
Picton Mahoney Asset Management Investment Advisor/Hedge Fund 0.0135 313651 -9187 2023-06-30 MED
Whitebox Advisors, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.0129 300000 0 2023-06-30 MED

Kalkulator inwestycyjny

Oblicz hipotetyczny zysk lub stratę z transakcji CFD otworzonej w określonej dacie (wybierz datę) i zamkniętej w innym terminie (wybierz datę).

Prowizja od transakcji
0
 • 1:1
Dźwignia
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Inwestycja
Wielkość transakcji (dźwignia x inwestycja):
Otwarcie

Zamknięcie

Krótka Długa

W celu uniknięcia wątpliwości, wyliczenie nie uwzględnia kosztów utrzymywania pozycji do następnego dnia (które jest obarczone dodatkowymi opłatami)

Industry: Electric (Alternative) Vehicles

61 Robinson Road
#06-01, 61 Robinson
068893
SG

Rachunek zysków i strat

 • Annual
 • Quarterly

Użytkownicy oglądają również

BTC/USD

38,793.20 Price
-0.150% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0616%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0137%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 106.00

XRP/USD

0.62 Price
+0.240% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0753%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0069%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 0.01168

US100

16,001.20 Price
+0.470% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0262%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0040%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 7.0

Oil - Crude

74.50 Price
-1.560% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0136%
Pozycja krótka, opłata za noc -0.0083%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 0.040

Wciąż szukasz brokera, któremu możesz zaufać?

Dołącz do ponad 570 000 traderów z całego świata, którzy postanowili handlować z Capital.com.

1. Utwórz i zweryfikuj swoje konto 2. Wpłać środki 3. Znajdź swoją transakcję