Kontrakty różnicy kursowej to skomplikowane instrumenty. Handel nimi wiąże się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu mechanizmu dźwigni finansowej. 78.1% inwestorów detalicznych traci swoje pieniądze, handlując kontraktami różnicy kursowej u tego pośrednika. Potencjalny inwestor powinien zastanowić się, czy rozumie zasady działania kontraktów różnicy kursowej i rozważyć, czy może ponosić wysokie ryzyko utraty swoich pieniędzy.
US Polski

Handel Unicycive Therapeutics, Inc. - UNCY CFD

1.46
5.19%
 • Podsumowanie
 • Dane historyczne
 • Wydarzenia
 • Rachunek zysków i strat
 • Zestawienie bilansowe
 • Przepływ gotówki
 • Własność
Warunki handlu
Spread 0.05
Pozycja długa, opłata za noc

Pozycja długa, opłata za noc


Margin. Your investment $1,000.00
Opłata za nocowanie pozycji -0.026179 %
Opłaty za pożyczoną część ($-4.97)
Wielkość pozycji wraz z dźwignią ~ $20,000.00
Money from leverage ~ $19,000.00

Przejdź na platformę
-0.026179%
Pozycja krótka, opłata za noc

Pozycja krótka, opłata za noc


Margin. Your investment $1,000.00
Opłata za nocowanie pozycji 0.003957 %
Opłaty za pożyczoną część ($0.75)
Wielkość pozycji wraz z dźwignią ~ $20,000.00
Money from leverage ~ $19,000.00

Przejdź na platformę
0.003957%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Min. wielkość handlu 1
Waluta USD
Depozyt zabezpieczający 5%
Giełda papierów wartościowych United States of America
Komisja ds. handlu 0%

*Information provided by Capital.com

Najważniejsze statystyki
Poprz. zamknięcie* 1.54
Otwarcie* 1.58
Zmiana 1 r.* 222.45%
Zakres dzienny* 1.45 - 1.6
Zakres 52 tyg. 0.44-2.87
Średni wolumen (10 dni) 276.35K
Średni wolumen (3 miesiące) 3.20M
Kapitalizacja rynkowa 29.88M
Wskaźnik C/Z -100.00K
Akcje w obrocie 34.75M
Przychód 675.00K
EPS -1.75
Dywidenda (% przychodu) N/A
Beta -100.00K
Data następnego sprawozdania N/A

Wszystkie dane są dostarczane przez Refinitiv, za wyjątkiem oznaczonych gwiazdką. Oznaczone *dane pochodzą od Capital.com

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Dziennie
 • Tygodniowo
 • Miesięcznie
Date Zamknięcie Change Change (%) Otwarcie Wysoki Niski
Mar 4, 2024 1.46 -0.12 -7.59% 1.58 1.60 1.43
Mar 1, 2024 1.54 0.16 11.59% 1.38 1.59 1.36
Feb 29, 2024 1.38 0.00 0.00% 1.38 1.38 1.30
Feb 28, 2024 1.39 -0.03 -2.11% 1.42 1.46 1.22
Feb 27, 2024 1.47 -0.04 -2.65% 1.51 1.56 1.42
Feb 26, 2024 1.56 -0.11 -6.59% 1.67 1.75 1.19
Feb 23, 2024 1.74 0.06 3.57% 1.68 1.75 1.56
Feb 22, 2024 1.71 0.08 4.91% 1.63 1.79 1.49
Feb 21, 2024 1.62 0.25 18.25% 1.37 1.62 1.37
Feb 20, 2024 1.42 0.08 5.97% 1.34 1.49 1.33
Feb 16, 2024 1.34 0.07 5.51% 1.27 1.39 1.24
Feb 15, 2024 1.28 0.13 11.30% 1.15 1.29 1.14
Feb 14, 2024 1.14 0.07 6.54% 1.07 1.14 1.05
Feb 13, 2024 1.03 0.03 3.00% 1.00 1.03 0.97
Feb 12, 2024 1.03 0.00 0.00% 1.03 1.07 0.98
Feb 9, 2024 1.08 -0.05 -4.42% 1.13 1.15 1.08
Feb 8, 2024 1.10 -0.01 -0.90% 1.11 1.17 1.08
Feb 7, 2024 1.10 -0.02 -1.79% 1.12 1.12 1.02
Feb 6, 2024 1.07 0.09 9.18% 0.98 1.16 0.98
Feb 5, 2024 0.97 0.05 5.43% 0.92 1.01 0.89

Unicycive Therapeutics, Inc. Events

Czas (UTC) (UTC) Kraj Wydarzenie
Brak zaplanowanych wydarzeń
Wyświetl wszystkie wydarzenia
 • Roczne
 • Kwartalne
2022 2021 2020 2019 2018
Suma przychodu 0.951 0 0 0 0
Całkowity koszt operacyjny 19.003 8.958 2.02 1.963 0.952
Koszt sprzedaży/ogólny/administracyjny (całkowity) 6.567 2.897 1.005 1.168 0.608
Badania i rozwój 12.436 6.08 1.015 0.795 0.344
Dochód operacyjny -18.052 -8.958 -2.02 -1.963 -0.952
Dochód z odsetek (koszt) nieoperacyjny netto -0.006 -0.628 -0.244 -0.139 -0.168
Inne netto 0 -0.431 0 -0.063 0
Dochód netto przed opodatkowaniem -18.058 -10.017 -2.264 -2.165 -1.12
Dochód netto po opodatkowaniu -18.058 -10.017 -2.264 -2.165 -1.12
Dochód netto przed poz. nadzwyczajnymi -18.058 -10.017 -2.264 -2.165 -1.12
Dochód netto -18.058 -10.017 -2.264 -2.165 -1.12
Dochód na akcje zwykłe z wył. poz. nadzwyczajnych -18.058 -10.017 -2.264 -2.165 -1.12
Dochód na akcje zwykłe z uwzgl. poz. nadzwyczajnych -18.058 -10.017 -2.264 -2.165 -1.12
Rozwodniony dochód netto -18.058 -10.017 -2.264 -2.165 -1.12
Średnia ważona rozwodnionych akcji zwykłych 15.057 14.9965 14.4969 14.4969 14.4969
Rozwodnione zyski na akcję (EPS) z wył. poz. nadzwyczajnych -1.19931 -0.66795 -0.15617 -0.14934 -0.07726
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0
Znormalizowane rozwodnione zyski na akcję (EPS) -1.19931 -0.66922 -0.15617 -0.14934 -0.07726
Nadzwyczajny koszt (dochód) 0 -0.019 0 0
Przychód 0.951
Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022
Suma przychodu 0 0.675 0 0.951 0
Całkowity koszt operacyjny 4.322 4.877 5.325 6.505 3.636
Koszt sprzedaży/ogólny/administracyjny (całkowity) 2.055 1.847 1.485 1.702 1.776
Badania i rozwój 2.267 3.03 3.84 4.803 1.86
Nadzwyczajny koszt (dochód) 0 0 0
Dochód operacyjny -4.322 -4.202 -5.325 -5.554 -3.636
Dochód z odsetek (koszt) nieoperacyjny netto 0.202 0.002 -0.003 -0.003 0
Inne netto 0.282 -10.375 0 0
Dochód netto przed opodatkowaniem -3.838 -14.575 -5.328 -5.557 -3.636
Dochód netto po opodatkowaniu -3.838 -14.575 -5.328 -5.557 -3.636
Dochód netto przed poz. nadzwyczajnymi -3.838 -14.575 -5.328 -5.557 -3.636
Dochód netto -3.838 -14.575 -5.328 -5.557 -3.636
Dochód na akcje zwykłe z wył. poz. nadzwyczajnych -4.441 -14.767 -5.328 -5.557 -3.636
Dochód na akcje zwykłe z uwzgl. poz. nadzwyczajnych -4.441 -14.767 -5.328 -5.557 -3.636
Rozwodniony dochód netto -4.441 -14.767 -5.328 -5.557 -3.636
Średnia ważona rozwodnionych akcji zwykłych 15.2346 15.2324 15.077 15.062 15.0287
Rozwodnione zyski na akcję (EPS) z wył. poz. nadzwyczajnych -0.29151 -0.96945 -0.35339 -0.36894 -0.24194
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
Znormalizowane rozwodnione zyski na akcję (EPS) -0.29151 -0.96945 -0.35339 -0.36894 -0.24194
Przychód 0 0.675 0 0.951
Total Adjustments to Net Income -0.603 -0.192
 • Roczne
 • Kwartalne
2022 2021 2020 2019 2018
Suma aktywów obrotowych 2.644 18.411 0.204 0.019 0.029
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe 0.455 16.579 0 0.015 0.025
Gotówka 0.455 16.579 0 0.015 0.025
Koszty zaliczkowe 2.189 1.832 0.004 0.004 0.004
Suma innych aktywów obrotowych 0.2 0 0
Suma aktywów 2.818 18.744 0.204 0.019 0.029
Suma zobowiązań krótkoterminowych 3.284 2.105 2.875 0.903 1.235
Zobowiązania 0.892 0.742 0.184 0.322 0.06
Naliczone koszty 2.392 1.363 0.168 0.013 0.017
Zobowiązania krótkoterminowe (długi) 0 0 0.986 0.46 0.147
Bieżąca część zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy 0 1.528 0 0.9
Inne bieżące zobowiązania (suma) 0 0.009 0.108 0.111
Suma zobowiązań 3.284 2.26 2.875 0.903 1.235
Suma zadłużenia długoterminowego 0 0 0 0 0
Kapitał własny -0.466 16.484 -2.671 -0.884 -1.206
Akcje zwykłe 0.015 0.015 0.037 0.036 0.034
Dodatkowy wpłacony kapitał 33.516 32.408 3.214 2.738 0.253
Zyski zatrzymane (skumulowany deficyt) -33.997 -15.939 -5.922 -3.658 -1.493
Suma zobowiązań i kapitału własnego 2.818 18.744 0.204 0.019 0.029
Suma akcji zwykłych w obrocie 15.2317 14.9965 14.4969 14.4969 14.4969
Rzeczowe aktywa trwałe (suma netto) 0.174 0.333
Rzeczowe aktywa trwałe (suma brutto) 0.181 0.334
Amortyzacja skumulowana (suma) -0.007 -0.001
Inne zobowiązania (suma) 0 0.155
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0 0
Sep 2023 Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022
Suma aktywów obrotowych 18.569 21.93 26.184 2.644 9.962
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe 14.345 18.818 24.332 0.455 7.01
Gotówka 14.345 18.818 24.332 0.455 7.01
Koszty zaliczkowe 4.224 3.112 1.852 2.189 2.952
Suma innych aktywów obrotowych
Suma aktywów 19.442 22.883 27.202 2.818 10.177
Suma zobowiązań krótkoterminowych 15.456 15.419 15.97 3.284 5.522
Zobowiązania 1.084 0.503 0.79 0.892 2.292
Naliczone koszty 2.844 1.992 1.974 2.392 3.23
Zobowiązania krótkoterminowe (długi) 0 0 0 0 0
Bieżąca część zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy
Inne bieżące zobowiązania (suma) 11.528 12.924 13.206
Suma zobowiązań 16.008 16.053 16.685 3.284 5.551
Suma zadłużenia długoterminowego 0 0 0 0 0
Kapitał własny 3.434 6.83 10.517 -0.466 4.626
Akcje zwykłe 0.035 0.015 0.015 0.015 0.015
Dodatkowy wpłacony kapitał 60.098 33.023 33.475 33.516 33.28
Zyski zatrzymane (skumulowany deficyt) -56.743 -52.41 -48.572 -33.997 -28.669
Suma zobowiązań i kapitału własnego 19.442 22.883 27.202 2.818 10.177
Suma akcji zwykłych w obrocie 34.7544 15.236 15.2338 15.2317 15.0879
Rzeczowe aktywa trwałe (suma netto) 0.873 0.953 1.018 0.174 0.215
Inne zobowiązania (suma) 0.552 0.634 0.715 0 0.029
Preferred Stock - Non Redeemable, Net 0.044 25.599 0 0
Rzeczowe aktywa trwałe (suma brutto) 0.887 0.965 1.026 0.181 0.221
Amortyzacja skumulowana (suma) -0.014 -0.012 -0.008 -0.007 -0.006
Redeemable Preferred Stock 26.202
Total Preferred Shares Outstanding 0.04365 0.03019
 • Roczne
 • Kwartalne
2022 2021 2020 2019 2018
Dochód netto/linia startowa -18.058 -10.017 -2.264 -2.165 -1.12
Środki pieniężne z działalności operacyjnej -15.651 -5.767 -1.459 -1.176 -0.775
Pozycje niepieniężne 1.222 4.354 0.971 0.684 0.339
Cash Taxes Paid 0 0 0.001 0.002 0
Zmiany w kapitale obrotowym 1.178 -0.105 -0.166 0.305 0.006
Środki pieniężne z działalności finansowej -0.471 22.375 1.444 1.166 0.8
Pozycje przepływów pieniężnych z działalności finansowej -0.482 0 -0.117 0 0
Emisja (wykup) akcji netto 0.011 22.39 0.141 1.166 0.25
Emisja (wykup) długu netto 0 -0.015 1.42 0 0.55
Zmiana stanu środków pieniężnych netto -16.124 16.579 -0.015 -0.01 0.025
Środki pieniężne z działalności operacyjnej 0.007 0.001
Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej -0.002 -0.029
Nakłady kapitałowe -0.002 -0.029
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Net income/Starting Line -14.575 -18.058 -12.73 -7.173 -3.537
Cash From Operating Activities -3.92 -15.651 -9.567 -6.004 -2.957
Non-Cash Items 10.562 1.222 0.964 0.659 0.327
Cash Taxes Paid 0 0 0 0
Changes in Working Capital 0.091 1.178 2.194 0.506 0.251
Cash From Financing Activities 27.797 -0.471 0 0 0
Financing Cash Flow Items -0.24 -0.482 0
Issuance (Retirement) of Stock, Net 28.037 0.011 0 0 0
Issuance (Retirement) of Debt, Net 0 0 0 0
Net Change in Cash 23.877 -16.124 -9.569 -6.006 -2.959
Cash From Operating Activities 0.002 0.007 0.005 0.004 0.002
Cash From Investing Activities 0 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002
Capital Expenditures 0 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002
Imie inwestora Typ inwestora Procent wybitny Posiadane akcje Zmiana posiadanych akcji Data posiadania Ocena obrotów
Gupta (Shalabh K) Individual Investor 17.1887 5973461 104612 2023-07-11 LOW
Vivo Capital, LLC Venture Capital 9.9854 3470152 3470152 2023-07-11 LOW
Armistice Capital LLC Hedge Fund 2.8085 976000 176000 2022-12-31 MED
Rosalind Advisors, Inc. Hedge Fund 2.7897 969484 0 2023-04-27 LOW
Nantahala Capital Management, LLC Hedge Fund 1.8629 647416 0 2023-06-30 MED
Jermasek (Douglas) Individual Investor 0.5036 175012 104612 2023-07-11 MED
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.3311 115057 0 2023-06-30 LOW
Laumas (Sandeep) Individual Investor 0.3045 105815 0 2023-04-27
Goldman Sachs & Company, Inc. Research Firm 0.276 95931 95931 2023-06-30 MED
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.1921 66752 -29146 2023-06-30 LOW
Ryan (John L) Individual Investor 0.1673 58140 0 2023-04-27
Gupta (Pramod) Individual Investor 0.1204 41845 41845 2023-07-11
Schiller (Brigitte) Individual Investor 0.1201 41738 0 2023-04-27 LOW
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 0.1008 35036 0 2023-06-30 LOW
Ground Swell Capital, LLC Investment Advisor 0.0576 20001 20001 2023-06-30 HIGH
Frontier Wealth Management LLC Investment Advisor 0.0541 18800 0 2022-06-30 LOW
CAPTRUST Financial Advisors Investment Advisor 0.0541 18800 0 2023-06-30 LOW
Tandem Capital Management, Inc. Investment Advisor 0.0446 15500 0 2023-09-30 LOW
Two Sigma Investments, LP Hedge Fund 0.0437 15200 600 2023-06-30 HIGH
Centiva Capital, LP Hedge Fund 0.0437 15186 15186 2023-06-30 HIGH

Kalkulator inwestycyjny

Oblicz hipotetyczny zysk lub stratę z transakcji CFD otworzonej w określonej dacie (wybierz datę) i zamkniętej w innym terminie (wybierz datę).

Prowizja od transakcji
0
 • 1:1
Dźwignia
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Inwestycja
Wielkość transakcji (dźwignia x inwestycja):
Otwarcie

Zamknięcie

Krótka Długa

W celu uniknięcia wątpliwości, wyliczenie nie uwzględnia kosztów utrzymywania pozycji do następnego dnia (które jest obarczone dodatkowymi opłatami)

Unicycive Therapeutics, Inc. Company profile

O firmie Unicycive Therapeutics, Inc.

Unicycive Therapeutics, Inc. jest firmą biotechnologiczną zajmującą się opracowywaniem metod leczenia określonych schorzeń. Spółka koncentruje się na identyfikacji schorzeń w obrębie chorób nerek i poza nimi. Jej programy rozwojowe koncentrują się na opracowaniu dwóch terapii: Renazorb, w leczeniu hiperfosfatemii u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek, oraz UNI 494, w leczeniu ostrego uszkodzenia nerek (AKI). Renazorb został pierwotnie opracowany przez firmę Spectrum Pharmaceuticals, od której uzyskał licencję. Lek UNI 494 został pierwotnie opracowany przez firmę Sphaera Pharmaceuticals, od której uzyskał licencję.

Obecna cena akcji Unicycive Therapeutics, Inc. wynosi 1.46 USD. Wykres akcji pozwala inwestorom lepiej zrozumieć wyniki oraz cenę akcji, umożliwiając świadome podejmowanie decyzji podczas handlu akcjami i CFD.

Odkryj inne akcje z wykresami, istotnymi danymi i aktualizacjami cen w czasie rzeczywistym: Summit Therapeutics Inc., Union Pacific Corp, Ezion, JTEKT Corporation, PMV Pharmaceuticals, Inc. oraz Dycom Industries. Więcej informacji można znaleźć w profilach spółek na Capital.com.

Industry: Biotechnology & Medical Research (NEC)

4300 El Camino Real, Suite 210
LOS ALTOS
CALIFORNIA 94022
US

Rachunek zysków i strat

 • Annual
 • Quarterly

Użytkownicy oglądają również

BTC/USD

66,878.10 Price
-0.990% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0616%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0137%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 106.00

Oil - Crude

78.43 Price
-0.080% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc 0.0264%
Pozycja krótka, opłata za noc -0.0483%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 0.030

Gold

2,123.82 Price
+0.500% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0189%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0107%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 0.29

US100

18,122.60 Price
-0.480% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0262%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0040%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 1.8

Wciąż szukasz brokera, któremu możesz zaufać?

Dołącz do ponad 580 000 traderów z całego świata, którzy postanowili handlować z Capital.com.

1. Utwórz i zweryfikuj swoje konto 2. Wpłać środki 3. Znajdź swoją transakcję