Kontrakty różnicy kursowej to skomplikowane instrumenty. Handel nimi wiąże się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu mechanizmu dźwigni finansowej. 75% inwestorów detalicznych traci swoje pieniądze, handlując kontraktami różnicy kursowej u tego pośrednika. Potencjalny inwestor powinien zastanowić się, czy rozumie zasady działania kontraktów różnicy kursowej i rozważyć, czy może ponosić wysokie ryzyko utraty swoich pieniędzy.
US Polski

Czym jest trend?

Podstawowe informacje na temat trendów

To ogólny kierunek ruchów cenowych w danym okresie. Trendy dotyczą wszystkich aktywów i rynków, w których występuje ruch cenowy, lub wolumenów kupowanych i sprzedanych.

Trend może być krótko-, średnio- i długoterminowy. Wszystkie trendy są szansą na zysk. Na przykład trend trader może podążać za trendem przez okres 3 lat, ale swing trader będzie trzymał akcje przez krótszy czas, być może tylko przez kilka tygodni lub w systemie overnight.

Gdzie słyszałeś o trendach?

Jeśli jesteś inwestorem lub po prostu interesujesz się ekonomią, z pewnością nieustannie słyszysz o trendach rynkowych. Trendy często omawia się w odniesieniu do stóp procentowych, chociaż mogą one dotyczyć również akcji.

Co powinieneś wiedzieć o trendach?

Uważa się, że na kształtowanie trendów mają wpływ zasadniczo cztery główne,powiązane ze sobą czynniki: rządy, międzynarodowe transakcje pieniężne, spekulacje i oczekiwania oraz popyt i podaż.

Trendy są poddawane analizie przy użyciu historycznych ruchów cenowych względem obecnej ceny.

Strategie inwestowania zgodnie z trendem obejmują długie pozycje, gdy akcje idą w górę, oraz krótkie pozycje, gdy akcje spadają.

Trend traderzy to inwestorzy, którzy obliczają swoje ryzyko w stosunku do tendencji wzrostowej lub spadkowej na rynku. Podejmując decyzje, skupiają się raczej na danych rynkowych niż na indywidualnych wynikach firmy. Traktują trendy jako sprzymierzeńca i postępowanie wbrew trendom uważają za nierozsądne. Niemniej jednak mogą zdarzyć się niespodzianki, a inwestorzy mogą ponieść straty w przypadku nieoczekiwanie niepomyślnego biegu spraw.

Powiązane terminy

Najnowszy film

Wciąż szukasz brokera, któremu możesz zaufać?

Dołącz do ponad 630 000 traderów z całego świata, którzy postanowili handlować z Capital.com.

1. Utwórz i zweryfikuj swoje konto 2. Wpłać środki 3. Wszystko gotowe. Zacznij handlować