Kontrakty różnicy kursowej to skomplikowane instrumenty. Handel nimi wiąże się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu mechanizmu dźwigni finansowej. 78.1% inwestorów detalicznych traci swoje pieniądze, handlując kontraktami różnicy kursowej u tego pośrednika. Potencjalny inwestor powinien zastanowić się, czy rozumie zasady działania kontraktów różnicy kursowej i rozważyć, czy może ponosić wysokie ryzyko utraty swoich pieniędzy.
US Polski
0.6586
1.5%
 • Podsumowanie
 • Dane historyczne
 • Wydarzenia
 • Rachunek zysków i strat
 • Zestawienie bilansowe
 • Przepływ gotówki
 • Własność
Warunki handlu
Spread 0.0128
Pozycja długa, opłata za noc

Pozycja długa, opłata za noc


Margin. Your investment $1,000.00
Opłata za nocowanie pozycji -0.02274 %
Opłaty za pożyczoną część ($-4.32)
Wielkość pozycji wraz z dźwignią ~ $20,000.00
Money from leverage ~ $19,000.00

Przejdź na platformę
-0.02274%
Pozycja krótka, opłata za noc

Pozycja krótka, opłata za noc


Margin. Your investment $1,000.00
Opłata za nocowanie pozycji 0.000822 %
Opłaty za pożyczoną część ($0.16)
Wielkość pozycji wraz z dźwignią ~ $20,000.00
Money from leverage ~ $19,000.00

Przejdź na platformę
0.000822%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Min. wielkość handlu 1
Waluta AUD
Depozyt zabezpieczający 5%
Giełda papierów wartościowych Australia
Komisja ds. handlu 0%

*Information provided by Capital.com

Najważniejsze statystyki
Poprz. zamknięcie* 0.6686
Otwarcie* 0.6686
Zmiana 1 r.* 22.95%
Zakres dzienny* 0.6536 - 0.6686
Zakres 52 tyg. 0.60-0.73
Średni wolumen (10 dni) 80.04K
Średni wolumen (3 miesiące) 2.11M
Kapitalizacja rynkowa 259.93M
Wskaźnik C/Z 26.57
Akcje w obrocie 379.48M
Przychód 338.06M
EPS 0.03
Dywidenda (% przychodu) 5.1248
Beta 0.54
Data następnego sprawozdania N/A

Wszystkie dane są dostarczane przez Refinitiv, za wyjątkiem oznaczonych gwiazdką. Oznaczone *dane pochodzą od Capital.com

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Dziennie
 • Tygodniowo
 • Miesięcznie
Date Zamknięcie Change Change (%) Otwarcie Wysoki Niski
Mar 1, 2024 0.6586 0.0000 0.00% 0.6586 0.6586 0.6486
Feb 29, 2024 0.6686 0.0000 0.00% 0.6686 0.6686 0.6686
Feb 28, 2024 0.6686 0.0000 0.00% 0.6686 0.6686 0.6686
Feb 27, 2024 0.6686 0.0000 0.00% 0.6686 0.6736 0.6686
Feb 26, 2024 0.6686 0.0000 0.00% 0.6686 0.6686 0.6686
Feb 25, 2024 0.6686 0.0000 0.00% 0.6686 0.6686 0.6686
Feb 23, 2024 0.6686 0.0100 1.52% 0.6586 0.6686 0.6586
Feb 22, 2024 0.6586 0.0000 0.00% 0.6586 0.6636 0.6586
Feb 21, 2024 0.6536 0.0000 0.00% 0.6536 0.6536 0.6386
Feb 20, 2024 0.6536 0.0300 4.81% 0.6236 0.6636 0.6087
Feb 19, 2024 0.6286 0.0099 1.60% 0.6187 0.6286 0.5987
Feb 18, 2024 0.6237 0.0150 2.46% 0.6087 0.6237 0.6087
Feb 16, 2024 0.6187 0.0000 0.00% 0.6187 0.6187 0.6187
Feb 15, 2024 0.6187 0.0100 1.64% 0.6087 0.6237 0.6087
Feb 14, 2024 0.6037 -0.0050 -0.82% 0.6087 0.6187 0.5887
Feb 13, 2024 0.6037 0.0399 7.08% 0.5638 0.6237 0.5588
Feb 12, 2024 0.5737 0.0149 2.67% 0.5588 0.5787 0.5488
Feb 11, 2024 0.5638 -0.0100 -1.74% 0.5738 0.5738 0.5588
Feb 9, 2024 0.5638 -0.0050 -0.88% 0.5688 0.5738 0.5638
Feb 8, 2024 0.5638 0.0100 1.81% 0.5538 0.5688 0.5538

Tower Limited Events

Czas (UTC) (UTC) Kraj Wydarzenie
Brak zaplanowanych wydarzeń
Wyświetl wszystkie wydarzenia
 • Roczne
 • Kwartalne
2022 2021 2020 2019 2018
Suma przychodu 353.214 328.04 320.676 303.357 281.722
Całkowity koszt operacyjny 328.014 300.393 301.996 277.362 289.441
Koszt sprzedaży/ogólny/administracyjny (całkowity) 105.202 84.309 108.432 93.186 83.084
Depreciation / Amortization 19.715 16.996 14.295 8.17 6.694
Wydatek z odsetek (dochód) operacyjny netto 0.897 0.363 1.125 0.312 0.57
Nadzwyczajny koszt (dochód) -6.511 0.877 -1.416 -0.02 22.461
Dochód operacyjny 25.2 27.647 18.68 25.995 -7.719
Inne netto 0 -0.302
Dochód netto przed opodatkowaniem 25.2 27.647 18.68 25.995 -8.021
Dochód netto po opodatkowaniu 17.674 18.402 11.21 16.805 -6.726
Udział mniejszościowy -0.052 -0.632 -0.449 -0.24 -0.047
Dochód netto przed poz. nadzwyczajnymi 17.622 17.77 10.761 16.565 -6.773
Dochód netto 18.803 18.683 10.761 16.565 -6.773
Dochód na akcje zwykłe z wył. poz. nadzwyczajnych 17.622 17.77 10.761 16.565 -6.773
Dochód na akcje zwykłe z uwzgl. poz. nadzwyczajnych 18.803 18.683 10.761 16.565 -6.773
Rozwodniony dochód netto 18.803 18.683 10.761 16.565 -6.773
Średnia ważona rozwodnionych akcji zwykłych 397.851 379.483 375.456 315.398 289.928
Rozwodnione zyski na akcję (EPS) z wył. poz. nadzwyczajnych 0.04429 0.04683 0.02866 0.05252 -0.02336
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.04355 0.03722 0 0 0
Znormalizowane rozwodnione zyski na akcję (EPS) 0.03282 0.04837 0.0264 0.05248 0.027
Total Premiums Earned 352.054 327.865 315.332 295.838 274.597
Net Investment Income 1.16 0.175 5.344 7.519 7.125
Losses, Benefits, and Adjustments, Total 224.904 202.319 181.056 175.714 176.632
Other Operating Expenses, Total -16.193 -4.471 -1.496
Suma pozycji nadzwyczajnych 1.181 0.913
Mar 2023 Sep 2022 Mar 2022 Sep 2021 Mar 2021
Suma przychodu 200.789 180.423 170.064 159.809 168.231
Całkowity koszt operacyjny 209.089 160.818 165.292 148.857 151.536
Koszt sprzedaży/ogólny/administracyjny (całkowity) 4.955 4.583 4.696 3.059 8.147
Wydatek z odsetek (dochód) operacyjny netto 0.465 0.437 0.453 0.226 0.137
Other Operating Expenses, Total 51.353 47.679 43.992 44.716 41.789
Dochód operacyjny -8.3 19.605 4.772 10.952 16.695
Dochód netto przed opodatkowaniem -8.3 19.605 4.772 10.952 16.695
Dochód netto po opodatkowaniu -7.442 14.692 2.406 7.287 11.115
Udział mniejszościowy 0 0 -0.052 -0.102 -0.53
Dochód netto przed poz. nadzwyczajnymi -7.442 14.692 2.354 7.185 10.585
Dochód netto -5.102 15.873 2.93 8.098 10.585
Dochód na akcje zwykłe z wył. poz. nadzwyczajnych -7.442 14.692 2.354 7.185 10.585
Dochód na akcje zwykłe z uwzgl. poz. nadzwyczajnych -5.102 15.873 2.93 8.098 10.585
Rozwodniony dochód netto -5.102 15.873 2.93 8.098 10.585
Średnia ważona rozwodnionych akcji zwykłych 379.484 379.383 416.319 463.812 379.483
Rozwodnione zyski na akcję (EPS) z wył. poz. nadzwyczajnych -0.01961 0.03873 0.00565 0.01549 0.02789
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0.0268 0.01675 0.01861 0.01861
Znormalizowane rozwodnione zyski na akcję (EPS) -0.01961 0.03873 0.00565 0.01549 0.02789
Total Premiums Earned 194.504 178.349 171.002 160.109 167.756
Net Investment Income 6.285 2.074 -0.938 -0.3 0.475
Losses, Benefits, and Adjustments, Total 152.316 108.119 116.151 100.856 101.463
Suma pozycji nadzwyczajnych 2.34 1.181 0.576 0.913
 • Roczne
 • Kwartalne
2023 2022 2021 2020 2019
Gotówka 34.563
Środki pieniężne i ekwiwalenty 64.009 84.502 116.129 80.108 31.428
Suma aktywów 946.177 804.213 803.385 740.238 703.433
Rzeczowe aktywa trwałe (suma netto) 29.484 28.743 34.951 17.252 9.104
Rzeczowe aktywa trwałe (suma brutto) 34.545 35.059 52.844 37.215 28.136
Amortyzacja skumulowana (suma) -5.061 -6.316 -17.893 -19.963 -19.032
Wartość netto firmy 17.744 17.744 17.744 17.744 17.744
Wartości niematerialne netto 80.78 76.909 70.848 60.103 56.467
Inwestycje długoterminowe 258.798 258.634 277.47 237.904 229.172
Należności długoterminowe 13.261 15.444 17.179 12.892 13.589
Inne aktywa długoterminowe (suma) 28.668 44.704 24.45 28.822 31.335
Other Assets, Total 168.571 35.423 32.692 26.277 28.11
Zobowiązania krótkoterminowe (długi) 0 0 0 0 0
Bieżąca część zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy 5.477 6.237 6.082 2.721 14.931
Inne bieżące zobowiązania (suma) 8.677 3.145 18.231 8.152 76.136
Suma zobowiązań 645.912 486.685 456.341 400.352 412.576
Suma zadłużenia długoterminowego 27.138 28.817 33.339 5.974 0
Odroczony podatek dochodowy 0.048 8.806 2.775 1.346 0.991
Udział mniejszościowy 0 2.676 2.16 1.801
Inne zobowiązania (suma) 22.588 21.131 6.709 9.531 6.802
Kapitał własny 300.265 317.528 347.044 339.886 290.857
Akcje zwykłe 460.315 460.191 492.424 492.424 447.543
Zyski zatrzymane (skumulowany deficyt) -156.959 -142.222 -142.005 -149.117 -154.504
Unrealized Gain (Loss) 0 1.707 1.707 1.564 1.515
Inny kapitał (suma) -3.091 -2.148 -5.082 -4.985 -3.697
Suma zobowiązań i kapitału własnego 946.177 804.213 803.385 740.238 703.433
Suma akcji zwykłych w obrocie 379.484 379.484 379.483 379.483 317.452
Zadłużenie długoterminowe
Zobowiązania 11.102 14.672 11.452 13.527
Naliczone koszty 44.705 37.534 34.121 31.587
Zobowiązania w leasingu kapitałowym 27.138 28.817 33.339 5.974
Sep 2023 Mar 2023 Sep 2022 Mar 2022 Sep 2021
Środki pieniężne i ekwiwalenty 64.009 96.594 84.502 101.191 116.129
Suma aktywów 946.177 1062.66 804.213 762.463 803.385
Rzeczowe aktywa trwałe (suma netto) 29.484 30.107 28.743 33.011 34.951
Wartość netto firmy 17.744 17.744 17.744 17.744 17.744
Wartości niematerialne netto 80.78 82.039 76.909 71.366 70.848
Inwestycje długoterminowe 258.798 248.132 258.634 245.155 277.47
Należności długoterminowe 13.261 14.144 15.444 16.026 17.179
Inne aktywa długoterminowe (suma) 28.668 27.126 44.704 21.352 24.45
Other Assets, Total 168.571 290.471 35.423 37.288 32.692
Zobowiązania krótkoterminowe (długi) 0 0 0 0 0
Inne bieżące zobowiązania (suma) 77.23 64.815 59.047 54.889 70.147
Suma zobowiązań 645.912 767.037 486.685 455.594 456.341
Suma zadłużenia długoterminowego 32.615 35.903 35.054 37.015 39.421
Zobowiązania w leasingu kapitałowym 32.615 35.903 35.054 37.015 39.421
Odroczony podatek dochodowy 0.048 9.137 8.806 0.53 2.775
Udział mniejszościowy 0 0 2.676
Inne zobowiązania (suma) 22.588 12.765 21.131 5.865 6.709
Kapitał własny 300.265 295.624 317.528 306.869 347.044
Akcje zwykłe 460.315 460.191 460.191 460.2 492.424
Zyski zatrzymane (skumulowany deficyt) -160.05 -164.567 -142.663 -153.331 -145.38
Suma zobowiązań i kapitału własnego 946.177 1062.66 804.213 762.463 803.385
Suma akcji zwykłych w obrocie 379.484 379.484 379.484 379.484 379.483
 • Roczne
 • Kwartalne
2022 2021 2020 2019 2018
Dochód netto/linia startowa 17.674 18.402 11.21 16.805 -6.726
Środki pieniężne z działalności operacyjnej 59.784 98.095 16.163 24.654 10.184
Środki pieniężne z działalności operacyjnej 4.992 4.434 4.436 1.598 1.499
Amortization 14.723 12.556 9.706 6.572 5.195
Deferred Taxes 6.452 5.731 7.565 6.439 -3.404
Pozycje niepieniężne 4.791 6.163 1.518 0.664 21.98
Zmiany w kapitale obrotowym 11.152 50.809 -18.272 -7.424 -8.36
Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej -23.67 -59.222 -22.49 -74.292 -26.544
Nakłady kapitałowe -23.401 -26.463 -17.24 -37.627 -19.802
Inne pozycje przepływów pieniężnych z inwestycji (suma) -0.269 -32.759 -5.25 -36.665 -6.742
Środki pieniężne z działalności finansowej -63.71 -2.271 25.696 14.648 34.637
Pozycje przepływów pieniężnych z działalności finansowej -7.004 -1.665 -1.115 -0.352 -0.734
Total Cash Dividends Paid -20.028 -8.866 0
Emisja (wykup) długu netto -6.044 8.26 -18.07 15 -30
Skutki różnic kursowych walut 3.765 -0.581 -1.279 0.007 -0.152
Zmiana stanu środków pieniężnych netto -23.831 36.021 18.09 -34.983 18.125
Zapłacone odsetki 0.897 0.378 1.115 0.352 0.734
Emisja (wykup) akcji netto -30.634 0 44.881 65.371
Mar 2023 Sep 2022 Mar 2022 Sep 2021 Mar 2021
Net income/Starting Line -5.102 17.674 2.982 18.402 11.115
Cash From Operating Activities 18.166 59.784 25.057 98.095 57.192
Cash From Operating Activities 3.071 4.992 2.249 4.434 2.175
Amortization 8.278 14.723 7.071 12.556 6.082
Deferred Taxes -2.888 6.452 0.853 5.731 4.169
Non-Cash Items -4.297 4.791 3.58 6.163 1.978
Cash Interest Paid 0.897 0.378
Changes in Working Capital 19.104 11.152 8.322 50.809 31.673
Cash From Investing Activities 6.823 -23.67 8.915 -59.222 -49.441
Capital Expenditures -14.591 -23.401 -8.633 -26.463 -17.61
Other Investing Cash Flow Items, Total 21.414 -0.269 17.548 -32.759 -31.831
Cash From Financing Activities -18.563 -63.71 -48.584 -2.271 -1.327
Financing Cash Flow Items 0 -7.004 -4.341 -1.665 0
Total Cash Dividends Paid -15.216 -20.028 -10.541 -8.866 0
Issuance (Retirement) of Stock, Net 0 -30.634 -30.625 0 0
Issuance (Retirement) of Debt, Net -3.347 -6.044 -3.077 8.26 -1.327
Foreign Exchange Effects -2.13 3.765 -0.326 -0.581 -1.405
Net Change in Cash 4.296 -23.831 -14.938 36.021 5.019
Imie inwestora Typ inwestora Procent wybitny Posiadane akcje Zmiana posiadanych akcji Data posiadania Ocena obrotów
Bain Capital Credit, LP Investment Advisor/Hedge Fund 17.7781 67464858 6746486 2022-09-30
Accident Compensation Corporation Insurance Company 9.5496 36239113 0 2022-09-30 LOW
New Zealand Funds Management Ltd. Investment Advisor 7.0135 26615216 2661522 2022-09-30 LOW
Pacific International Insurance Pty. Ltd. Corporation 5.8165 22072615 22072615 2023-07-24
Lennon Holdings Limited Corporation 4.1635 15800000 500000 2022-11-15 LOW
BT Funds Management (New Zealand) Ltd. Investment Advisor 3.5873 13613097 -1512566 2023-03-01 LOW
Salt Funds Management Limited Hedge Fund 3.4545 13109256 3825940 2023-03-01 LOW
Clarity Funds Management Limited Investment Advisor 2.7204 10323415 754294 2023-07-24 LOW
Water Island Capital, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 1.8994 7208016 0 2023-08-31 HIGH
Devon Funds Management Limited Investment Advisor 1.6178 6139439 -4880803 2023-07-24 LOW
Public Trust Government Agency 1.614 6125000 320000 2022-11-15 MED
Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 1.2278 4659302 0 2023-09-30 LOW
Macquarie Asset Management (NZ) Limited Investment Advisor 0.9901 3757390 -890439 2023-03-01
Rural Equities Ltd. Corporation 0.5336 2025000 303415 2022-11-15
Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 0.3637 1380137 -9472 2022-12-31 LOW
Stiassny (Michael Peter) Individual Investor 0.1647 624897 0 2022-09-30
Trustees Executors Ltd. Investment Advisor 0.1452 550963 55096 2022-09-30 LOW
Dimensional Fund Advisors, Ltd. Investment Advisor 0.1076 408266 0 2023-09-30 LOW
FCA Corp. Investment Advisor 0.0791 300000 0 2023-08-31 LOW
Turnbull (Blair McLaren) Individual Investor 0.0676 256578 -116420 2022-12-29

Kalkulator inwestycyjny

Oblicz hipotetyczny zysk lub stratę z transakcji CFD otworzonej w określonej dacie (wybierz datę) i zamkniętej w innym terminie (wybierz datę).

Prowizja od transakcji
0
 • 1:1
Dźwignia
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Inwestycja
Wielkość transakcji (dźwignia x inwestycja):
Otwarcie

Zamknięcie

Krótka Długa

W celu uniknięcia wątpliwości, wyliczenie nie uwzględnia kosztów utrzymywania pozycji do następnego dnia (które jest obarczone dodatkowymi opłatami)

Industry: Property & Casualty Insurance (NEC)

PO Box 90347
AUCKLAND
1142
NZ

Rachunek zysków i strat

 • Annual
 • Quarterly

Użytkownicy oglądają również

Oil - Crude

79.49 Price
+1.850% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc 0.0266%
Pozycja krótka, opłata za noc -0.0485%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 0.030

BTC/USD

62,119.15 Price
-0.860% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0616%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0137%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 106.00

XRP/USD

0.65 Price
+7.630% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0753%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0069%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 0.01168

US100

18,286.90 Price
+1.410% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0262%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0040%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 7.0

Wciąż szukasz brokera, któremu możesz zaufać?

Dołącz do ponad 580 000 traderów z całego świata, którzy postanowili handlować z Capital.com.

1. Utwórz i zweryfikuj swoje konto 2. Wpłać środki 3. Znajdź swoją transakcję