Kontrakty różnicy kursowej to skomplikowane instrumenty. Handel nimi wiąże się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu mechanizmu dźwigni finansowej. 79% inwestorów detalicznych traci swoje pieniądze, handlując kontraktami różnicy kursowej u tego pośrednika. Potencjalny inwestor powinien zastanowić się, czy rozumie zasady działania kontraktów różnicy kursowej i rozważyć, czy może ponosić wysokie ryzyko utraty swoich pieniędzy.
US Polski

Czym są towary i surowce?

Przewodnik po towarach i surowcach

Towary to surowce, które można pogrupować w standardowych grupach głównych, takich jak minerały, produkty rolne lub ropa, i które stanowią przedmiot obrotu. Kluczem do takiego obrotu stanowi fakt, że towary z każdej grupy głównej są wymienne. Dlatego właśnie próby utworzenia rynku kamieni szlachetnych nie powiodły się, ponieważ każdy z nich jest inny. Towary służą zazwyczaj do produkcji gotowych produktów.

Gdzie słyszałeś o towarach i surowcach?

Ponieważ towary i surowce leżą u podstaw wielu procesów produkcyjnych, wzrost cen może szybko wpływać na całą resztę elementów w łańcuchu dostaw. Towary są bardzo wrażliwe na kryzysy i wydarzenia na świecie. Dlatego też w wiadomościach możemy usłyszeć, że cena ziemniaków lub kawy wzrasta z powodu słabych upraw lub powodzi, lub że wzrost ceny ropy spowodowany rozwojem sytuacji politycznej, prowadzi do podwyższenia cen benzyny.

Co powinieneś wiedzieć o towarach i surowcach?

Świat towarów jest rozległy i zróżnicowany. Większość z nas słyszała o złocie, ropie naftowej Brent i miedzi, ale oprócz nich są jeszcze takie towary i surowce, jak: pszenica, cukier, gaz ziemny, aluminium, ołów, cyna, nikiel, cynk, ruda żelaza i węgiel. Zazwyczaj sprzedaje się je w dużych ilościach drogą elektroniczną, ale nie są uważane za odpowiedni przedmiot inwestycji dla początkujących inwestorów, ponieważ ich ceny są bardzo zmienne.

Innym sposobem inwestowania w tym obszarze jest mniej ryzykowne inwestowanie w spółki działające w sektorze wytwarzania towarów, takie jak kopalnie srebra. Towary mogą być przedmiotem obrotu na rynku pieniężnym, ale także na giełdach futures, w formie kontraktów futures.

Powiązane terminy

Najnowszy film

Wciąż szukasz brokera, któremu możesz zaufać?

Dołącz do ponad 570 000 traderów z całego świata, którzy postanowili handlować z Capital.com.

1. Utwórz i zweryfikuj swoje konto 2. Wpłać środki 3. Znajdź swoją transakcję