Kontrakty różnicy kursowej to skomplikowane instrumenty. Handel nimi wiąże się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu mechanizmu dźwigni finansowej. 78.1% inwestorów detalicznych traci swoje pieniądze, handlując kontraktami różnicy kursowej u tego pośrednika. Potencjalny inwestor powinien zastanowić się, czy rozumie zasady działania kontraktów różnicy kursowej i rozważyć, czy może ponosić wysokie ryzyko utraty swoich pieniędzy.
US Polski

Handel The Goodyear Tire & Rubber Company - GT CFD

11.75
0.6%
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Tuesday at 14:30

Mon - Fri: 14:30 - 21:00

 • Podsumowanie
 • Dane historyczne
 • Wydarzenia
 • Rachunek zysków i strat
 • Zestawienie bilansowe
 • Przepływ gotówki
 • Własność
Warunki handlu
Spread 0.07
Pozycja długa, opłata za noc

Pozycja długa, opłata za noc


Margin. Your investment $1,000.00
Opłata za nocowanie pozycji -0.026179 %
Opłaty za pożyczoną część ($-4.97)
Wielkość pozycji wraz z dźwignią ~ $20,000.00
Money from leverage ~ $19,000.00

Przejdź na platformę
-0.026179%
Pozycja krótka, opłata za noc

Pozycja krótka, opłata za noc


Margin. Your investment $1,000.00
Opłata za nocowanie pozycji 0.003957 %
Opłaty za pożyczoną część ($0.75)
Wielkość pozycji wraz z dźwignią ~ $20,000.00
Money from leverage ~ $19,000.00

Przejdź na platformę
0.003957%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Min. wielkość handlu 1
Waluta USD
Depozyt zabezpieczający 5%
Giełda papierów wartościowych United States of America
Komisja ds. handlu 0%

*Information provided by Capital.com

Najważniejsze statystyki
Poprz. zamknięcie* 11.68
Otwarcie* 11.63
Zmiana 1 r.* -1.11%
Zakres dzienny* 11.52 - 11.79
Zakres 52 tyg. 9.76-24.17
Średni wolumen (10 dni) 4.61M
Średni wolumen (3 miesiące) 96.34M
Kapitalizacja rynkowa 3.19B
Wskaźnik C/Z 3.75
Akcje w obrocie 282.86M
Przychód 20.49B
EPS 3.01
Dywidenda (% przychodu) N/A
Beta 1.88
Data następnego sprawozdania Feb 9, 2023

Wszystkie dane są dostarczane przez Refinitiv, za wyjątkiem oznaczonych gwiazdką. Oznaczone *dane pochodzą od Capital.com

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Dziennie
 • Tygodniowo
 • Miesięcznie
Date Zamknięcie Change Change (%) Otwarcie Wysoki Niski
Mar 4, 2024 11.75 0.07 0.60% 11.68 11.79 11.49
Mar 1, 2024 11.68 -0.08 -0.68% 11.76 11.89 11.63
Feb 29, 2024 11.84 0.02 0.17% 11.82 11.99 11.79
Feb 28, 2024 11.77 0.07 0.60% 11.70 11.96 11.69
Feb 27, 2024 11.85 -0.04 -0.34% 11.89 11.97 11.70
Feb 26, 2024 11.78 -0.20 -1.67% 11.98 12.20 11.68
Feb 23, 2024 12.18 -0.14 -1.14% 12.32 12.41 12.18
Feb 22, 2024 12.38 -0.03 -0.24% 12.41 12.56 12.31
Feb 21, 2024 12.46 0.21 1.71% 12.25 12.61 12.23
Feb 20, 2024 12.36 0.24 1.98% 12.12 12.44 12.12
Feb 16, 2024 12.26 0.20 1.66% 12.06 12.44 11.88
Feb 15, 2024 12.22 0.49 4.18% 11.73 12.24 11.70
Feb 14, 2024 11.68 0.07 0.60% 11.61 11.75 11.23
Feb 13, 2024 11.55 -0.97 -7.75% 12.52 12.57 11.33
Feb 12, 2024 13.61 0.07 0.52% 13.54 13.74 13.19
Feb 9, 2024 13.43 0.04 0.30% 13.39 13.50 13.24
Feb 8, 2024 13.57 -0.19 -1.38% 13.76 13.81 13.50
Feb 7, 2024 13.72 -0.16 -1.15% 13.88 13.95 13.64
Feb 6, 2024 13.83 0.49 3.67% 13.34 13.95 13.30
Feb 5, 2024 13.43 -0.26 -1.90% 13.69 13.83 13.42

The Goodyear Tire & Rubber Company Events

Czas (UTC) (UTC) Kraj Wydarzenie
Brak zaplanowanych wydarzeń
Wyświetl wszystkie wydarzenia
 • Roczne
 • Kwartalne
2022 2021 2020 2019 2018
Suma przychodu 20805 17478 12321 14745 15475
Przychód 20805 17478 12321 14745 15475
Koszt uzyskania przychodu (suma) 16953 13692 10337 11602 11961
Zysk brutto 3852 3786 1984 3143 3514
Całkowity koszt operacyjny 20099 16641 13158 14292 14214
Koszt sprzedaży/ogólny/administracyjny (całkowity) 2798 2699 2192 2323 2312
Nadzwyczajny koszt (dochód) 148 93 499 216 53
Other Operating Expenses, Total 200 157 130 151 -112
Dochód operacyjny 706 837 -837 453 1261
Dochód z odsetek (koszt) nieoperacyjny netto -429 -344 -301 -292 -251
Gain (Loss) on Sale of Assets 122 20 -2 16 1
Dochód netto przed opodatkowaniem 399 513 -1140 177 1011
Dochód netto po opodatkowaniu 209 780 -1250 -297 716
Udział mniejszościowy -7 -16 -4 -14 -15
Dochód netto przed poz. nadzwyczajnymi 202 764 -1254 -311 701
Suma pozycji nadzwyczajnych -8
Dochód netto 202 764 -1254 -311 693
Dochód na akcje zwykłe z wył. poz. nadzwyczajnych 202 764 -1254 -311 701
Dochód na akcje zwykłe z uwzgl. poz. nadzwyczajnych 202 764 -1254 -311 693
Rozwodniony dochód netto 202 764 -1254 -311 693
Średnia ważona rozwodnionych akcji zwykłych 286 264 234 233 239
Rozwodnione zyski na akcję (EPS) z wył. poz. nadzwyczajnych 0.70629 2.89394 -5.35897 -1.33476 2.93305
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.64 0.58
Znormalizowane rozwodnione zyski na akcję (EPS) 0.75391 3.07367 -3.96731 -0.77682 3.08714
Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022
Suma przychodu 4867 4941 5374 5311 5212
Przychód 4867 4941 5374 5311 5212
Koszt uzyskania przychodu (suma) 4123 4193 4510 4305 4172
Zysk brutto 744 748 864 1006 1040
Całkowity koszt operacyjny 4988 4920 5380 5091 4952
Koszt sprzedaży/ogólny/administracyjny (całkowity) 708 664 697 696 717
Nadzwyczajny koszt (dochód) 73 34 46 61 28
Other Operating Expenses, Total 84 29 127 29 35
Dochód operacyjny -121 21 -6 220 260
Dochód z odsetek (koszt) nieoperacyjny netto -149 -123 -111 -114 -103
Gain (Loss) on Sale of Assets 60 2 24 0 95
Dochód netto przed opodatkowaniem -210 -100 -93 106 252
Dochód netto po opodatkowaniu -208 -99 -105 48 170
Udział mniejszościowy 0 -2 1 -4 -4
Dochód netto przed poz. nadzwyczajnymi -208 -101 -104 44 166
Dochód netto -208 -101 -104 44 166
Dochód na akcje zwykłe z wył. poz. nadzwyczajnych -208 -101 -104 44 166
Dochód na akcje zwykłe z uwzgl. poz. nadzwyczajnych -208 -101 -104 44 166
Rozwodniony dochód netto -208 -101 -104 44 166
Średnia ważona rozwodnionych akcji zwykłych 285 285 284 286 286
Rozwodnione zyski na akcję (EPS) z wył. poz. nadzwyczajnych -0.72982 -0.35439 -0.3662 0.15385 0.58042
Znormalizowane rozwodnione zyski na akcję (EPS) -0.70018 -0.2814 -0.31585 0.25043 0.42238
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
 • Roczne
 • Kwartalne
2022 2021 2020 2019 2018
Suma aktywów obrotowych 8665 7331 5620 5934 5925
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe 1227 1088 1539 908 801
Środki pieniężne i ekwiwalenty 1227 1088 1539 908 801
Suma należności netto 2610 2387 1691 1931 2014
Należności z handlu netto 2610 2387 1691 1931 2014
Suma portfela 4571 3594 2153 2851 2856
Koszty zaliczkowe 173 186 152 234 238
Suma innych aktywów obrotowych 84 76 85 10 16
Suma aktywów 22431 21402 16506 17185 16872
Rzeczowe aktywa trwałe (suma netto) 9270 9326 7924 8063 7259
Rzeczowe aktywa trwałe (suma brutto) 20647 20456 18915 18551 17420
Amortyzacja skumulowana (suma) -11377 -11130 -10991 -10488 -10161
Wartość netto firmy 1014 1004 408 565 569
Wartości niematerialne netto 1004 1039 135 137 136
Inne aktywa długoterminowe (suma) 2478 2702 2419 2486 2983
Suma zobowiązań krótkoterminowych 7140 6612 5106 5287 4781
Zobowiązania 4803 4148 2945 2908 2920
Naliczone koszty 842 893 738 735 471
Zobowiązania krótkoterminowe (długi) 395 406 406 348 410
Bieżąca część zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy 228 343 152 562 243
Inne bieżące zobowiązania (suma) 872 822 865 734 737
Suma zobowiązań 17131 16403 13428 12834 12008
Suma zadłużenia długoterminowego 7267 6648 5432 4753 5110
Zadłużenie długoterminowe 7020 6411 5200 4510 5073
Zobowiązania w leasingu kapitałowym 247 237 232 243 37
Odroczony podatek dochodowy 134 135 84 90 95
Udział mniejszościowy 166 185 181 194 206
Inne zobowiązania (suma) 2424 2823 2625 2510 1816
Kapitał własny 5300 4999 3078 4351 4864
Akcje zwykłe 283 282 233 233 232
Dodatkowy wpłacony kapitał 3117 3107 2171 2141 2111
Zyski zatrzymane (skumulowany deficyt) 5775 5573 4809 6113 6597
Unrealized Gain (Loss) 1
Inny kapitał (suma) -3876 -3963 -4135 -4136 -4076
Suma zobowiązań i kapitału własnego 22431 21402 16506 17185 16872
Suma akcji zwykłych w obrocie 282.896 282 233 233 232
Sep 2023 Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022
Suma aktywów obrotowych 8677 8858 9213 8665 9951
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe 1002 1049 1082 1227 1243
Środki pieniężne i ekwiwalenty 1002 1049 1082 1227 1243
Suma należności netto 3379 3033 3244 2610 3560
Należności z handlu netto 3379 3033 3244 2610 3560
Suma portfela 3964 4360 4553 4571 4861
Koszty zaliczkowe 276 353 253 173 219
Suma innych aktywów obrotowych 56 63 81 84 68
Suma aktywów 22499 22814 23171 22431 23378
Rzeczowe aktywa trwałe (suma netto) 9175 9277 9299 9270 8866
Rzeczowe aktywa trwałe (suma brutto) 20360 20154 19971 19671 18840
Amortyzacja skumulowana (suma) -12146 -11857 -11645 -11377 -10950
Wartość netto firmy 1010 1018 1019 1014 995
Wartości niematerialne netto 975 983 995 1004 1013
Inne aktywa długoterminowe (suma) 2662 2678 2645 2478 2553
Suma zobowiązań krótkoterminowych 6694 6940 6984 7140 7459
Zobowiązania 4110 4361 4452 4803 4891
Naliczone koszty 831 814 802 842 865
Zobowiązania krótkoterminowe (długi) 322 539 517 395 541
Bieżąca część zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy 277 244 290 228 266
Inne bieżące zobowiązania (suma) 1154 982 923 872 896
Suma zobowiązań 17506 17709 17918 17131 18291
Suma zadłużenia długoterminowego 8067 8027 8204 7267 7839
Zadłużenie długoterminowe 8067 8027 8204 7267 7839
Zobowiązania w leasingu kapitałowym
Odroczony podatek dochodowy 107 115 124 134 132
Udział mniejszościowy 168 168 171 166 163
Inne zobowiązania (suma) 2470 2459 2435 2424 2698
Kapitał własny 4993 5105 5253 5300 5087
Akcje zwykłe 284 283 283 283 283
Dodatkowy wpłacony kapitał 3126 3124 3120 3117 3117
Zyski zatrzymane (skumulowany deficyt) 5377 5466 5674 5775 5879
Inny kapitał (suma) -3795 -3769 -3825 -3876 -4192
Suma zobowiązań i kapitału własnego 22499 22814 23171 22431 23378
Suma akcji zwykłych w obrocie 283.546 283.452 283.427 282.896 282.858
Unrealized Gain (Loss) 1 1 1 1
 • Roczne
 • Kwartalne
2022 2021 2020 2019 2018
Dochód netto/linia startowa 209 780 -1250 -297 708
Środki pieniężne z działalności operacyjnej 521 1062 1115 1207 916
Środki pieniężne z działalności operacyjnej 964 883 859 795 778
Pozycje niepieniężne 41 -488 319 420 -309
Cash Taxes Paid 174 201 45 142 178
Zapłacone odsetki 437 316 315 324 331
Zmiany w kapitale obrotowym -693 -113 1187 289 -261
Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej -914 -2793 -667 -800 -867
Nakłady kapitałowe -1061 -2837 -647 -770 -811
Inne pozycje przepływów pieniężnych z inwestycji (suma) 147 44 -20 -30 -56
Środki pieniężne z działalności finansowej 575 1309 203 -307 -243
Pozycje przepływów pieniężnych z działalności finansowej -1 -106 -10 -41 -24
Total Cash Dividends Paid 0 0 -37 -148 -138
Emisja (wykup) akcji netto -6 9 0 1 -216
Emisja (wykup) długu netto 582 1406 250 -119 135
Skutki różnic kursowych walut -35 -38 -1 1 -43
Zmiana stanu środków pieniężnych netto 147 -460 650 101 -237
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Net income/Starting Line -99 209 314 266 96
Cash From Operating Activities -775 521 -627 -533 -711
Cash From Operating Activities 251 964 718 481 244
Non-Cash Items -65 41 -37 -76 -37
Changes in Working Capital -862 -693 -1622 -1204 -1014
Cash From Investing Activities -456 -914 -648 -403 -300
Capital Expenditures -291 -1061 -765 -511 -276
Other Investing Cash Flow Items, Total -165 147 117 108 -24
Cash From Financing Activities 1075 575 1500 1132 982
Financing Cash Flow Items 0 -1 5 8 15
Total Cash Dividends Paid 0
Issuance (Retirement) of Stock, Net -1 -6 -5 -5 -5
Issuance (Retirement) of Debt, Net 1076 582 1500 1129 972
Foreign Exchange Effects 8 -35 -67 -33 2
Net Change in Cash -148 147 158 163 -27
Imie inwestora Typ inwestora Procent wybitny Posiadane akcje Zmiana posiadanych akcji Data posiadania Ocena obrotów
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 10.4911 29739838 -204715 2023-06-30 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 9.9898 28318821 -720329 2023-06-30 LOW
Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 5.4681 15500782 -378714 2023-06-30 LOW
Nomura Securities Co., Ltd. Research Firm 3.6968 10479559 749759 2023-06-30 MED
UBS Financial Services, Inc. Investment Advisor 3.663 10383660 4425462 2023-06-30 LOW
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 3.4865 9883569 -169043 2023-06-30 LOW
AllianceBernstein L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 2.9367 8325010 -1858233 2023-06-30 LOW
LSV Asset Management Investment Advisor 2.8936 8202591 -648100 2023-06-30 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 2.0723 5874586 280494 2023-06-30 LOW
Jacobs Levy Equity Management, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 1.8005 5103926 -914808 2023-06-30 MED
Fisher Investments Investment Advisor/Hedge Fund 1.5031 4260818 200414 2023-06-30 LOW
American Century Investment Management, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 1.3481 3821554 496206 2023-06-30 LOW
Newport Trust Company Bank and Trust 1.2167 3448994 -130395 2023-06-30 LOW
Northern Trust Investments, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 1.1348 3216932 -23158 2023-06-30 LOW
Charles Schwab Investment Management, Inc. Investment Advisor 1.0863 3079509 -38091 2023-06-30 LOW
BlackRock Advisors, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 1.0344 2932366 -30776 2023-04-30 MED
BMO Capital Markets (US) Research Firm 0.8618 2442913 1952377 2023-06-30 LOW
Citadel Advisors LLC Hedge Fund 0.7952 2254298 1584623 2023-06-30 LOW
Parametric Portfolio Associates LLC Investment Advisor 0.742 2103523 -17302 2023-06-30 LOW
Nuveen LLC Pension Fund 0.7207 2043025 216848 2023-06-30 LOW

Kalkulator inwestycyjny

Oblicz hipotetyczny zysk lub stratę z transakcji CFD otworzonej w określonej dacie (wybierz datę) i zamkniętej w innym terminie (wybierz datę).

Prowizja od transakcji
0
 • 1:1
Dźwignia
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Inwestycja
Wielkość transakcji (dźwignia x inwestycja):
Otwarcie

Zamknięcie

Krótka Długa

W celu uniknięcia wątpliwości, wyliczenie nie uwzględnia kosztów utrzymywania pozycji do następnego dnia (które jest obarczone dodatkowymi opłatami)

Industry: Tires & Rubber Products (NEC)

200 Innovation Way
AKRON
OHIO 44316
US

Rachunek zysków i strat

 • Annual
 • Quarterly

Użytkownicy oglądają również

US100

18,136.40 Price
-0.510% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0262%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0040%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 1.8

Gold

2,130.42 Price
+0.820% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0189%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0107%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 0.50

XRP/USD

0.66 Price
+0.490% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0753%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0069%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 0.01168

Oil - Crude

77.41 Price
-1.340% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc 0.0265%
Pozycja krótka, opłata za noc -0.0484%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 0.030

Wciąż szukasz brokera, któremu możesz zaufać?

Dołącz do ponad 580 000 traderów z całego świata, którzy postanowili handlować z Capital.com.

1. Utwórz i zweryfikuj swoje konto 2. Wpłać środki 3. Znajdź swoją transakcję