Kontrakty różnicy kursowej to skomplikowane instrumenty. Handel nimi wiąże się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu mechanizmu dźwigni finansowej. 78.1% inwestorów detalicznych traci swoje pieniądze, handlując kontraktami różnicy kursowej u tego pośrednika. Potencjalny inwestor powinien zastanowić się, czy rozumie zasady działania kontraktów różnicy kursowej i rozważyć, czy może ponosić wysokie ryzyko utraty swoich pieniędzy.
US Polski
1.35
4.26%
 • Podsumowanie
 • Dane historyczne
 • Wydarzenia
 • Rachunek zysków i strat
 • Zestawienie bilansowe
 • Przepływ gotówki
 • Własność
Warunki handlu
Spread 0.07
Pozycja długa, opłata za noc

Pozycja długa, opłata za noc


Margin. Your investment $1,000.00
Opłata za nocowanie pozycji -0.026179 %
Opłaty za pożyczoną część ($-4.97)
Wielkość pozycji wraz z dźwignią ~ $20,000.00
Money from leverage ~ $19,000.00

Przejdź na platformę
-0.026179%
Pozycja krótka, opłata za noc

Pozycja krótka, opłata za noc


Margin. Your investment $1,000.00
Opłata za nocowanie pozycji 0.003957 %
Opłaty za pożyczoną część ($0.75)
Wielkość pozycji wraz z dźwignią ~ $20,000.00
Money from leverage ~ $19,000.00

Przejdź na platformę
0.003957%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Min. wielkość handlu 1
Waluta USD
Depozyt zabezpieczający 5%
Giełda papierów wartościowych United States of America
Komisja ds. handlu 0%

*Information provided by Capital.com

Najważniejsze statystyki
Poprz. zamknięcie* 1.41
Otwarcie* 1.39
Zmiana 1 r.* -66.26%
Zakres dzienny* 1.35 - 1.39
Zakres 52 tyg. 0.86-6.90
Średni wolumen (10 dni) 101.42K
Średni wolumen (3 miesiące) 1.34M
Kapitalizacja rynkowa 21.55M
Wskaźnik C/Z -100.00K
Akcje w obrocie 16.71M
Przychód 12.64M
EPS -1.64
Dywidenda (% przychodu) N/A
Beta -100.00K
Data następnego sprawozdania N/A

Wszystkie dane są dostarczane przez Refinitiv, za wyjątkiem oznaczonych gwiazdką. Oznaczone *dane pochodzą od Capital.com

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Dziennie
 • Tygodniowo
 • Miesięcznie
Date Zamknięcie Change Change (%) Otwarcie Wysoki Niski
Mar 1, 2024 1.41 -0.11 -7.24% 1.52 1.53 1.38
Feb 29, 2024 1.52 -0.01 -0.65% 1.53 1.58 1.50
Feb 28, 2024 1.58 0.08 5.33% 1.50 1.60 1.50
Feb 27, 2024 1.56 0.00 0.00% 1.56 1.60 1.44
Feb 26, 2024 1.44 -0.07 -4.64% 1.51 1.51 1.40
Feb 23, 2024 1.43 -0.04 -2.72% 1.47 1.48 1.38
Feb 22, 2024 1.44 0.05 3.60% 1.39 1.47 1.39
Feb 21, 2024 1.35 0.00 0.00% 1.35 1.37 1.32
Feb 20, 2024 1.38 -0.04 -2.82% 1.42 1.44 1.35
Feb 16, 2024 1.45 0.10 7.41% 1.35 1.58 1.16
Feb 15, 2024 1.33 0.05 3.91% 1.28 1.35 1.22
Feb 14, 2024 1.18 0.08 7.27% 1.10 1.19 1.09
Feb 13, 2024 1.10 -0.12 -9.84% 1.22 1.22 1.08
Feb 12, 2024 1.20 -0.05 -4.00% 1.25 1.29 1.19
Feb 9, 2024 1.18 0.00 0.00% 1.18 1.25 1.17
Feb 8, 2024 1.17 0.02 1.74% 1.15 1.19 1.08
Feb 7, 2024 1.14 0.02 1.79% 1.12 1.16 1.12
Feb 6, 2024 1.14 -0.02 -1.72% 1.16 1.21 1.12
Feb 5, 2024 1.19 0.02 1.71% 1.17 1.22 1.13
Feb 2, 2024 1.23 0.07 6.03% 1.16 1.23 1.11

The Glimpse Group, Inc. Events

Czas (UTC) (UTC) Kraj Wydarzenie
Brak zaplanowanych wydarzeń
Wyświetl wszystkie wydarzenia
 • Roczne
 • Kwartalne
2023 2022 2021 2020 2019
Suma przychodu 13.4824 7.26761 3.4215 1.94532 0.98318
Przychód 13.4824 7.26761 3.4215 1.94532 0.98318
Koszt uzyskania przychodu (suma) 4.26601 1.24115 1.46121 1.13719 0.42497
Zysk brutto 9.21635 6.02646 1.96029 0.80813 0.55821
Całkowity koszt operacyjny 42.2881 13.2661 9.33874 6.86579 6.56645
Koszt sprzedaży/ogólny/administracyjny (całkowity) 12.5273 8.07291 3.4779 3.29785 3.57621
Badania i rozwój 8.79399 6.1584 3.18306 2.43075 2.56528
Dochód operacyjny -28.8057 -5.99852 -5.91724 -4.92047 -5.58327
Dochód z odsetek (koszt) nieoperacyjny netto 0.2424 0.03223 -0.17444 -0.07288 0.00689
Dochód netto przed opodatkowaniem -28.5633 -5.96629 -6.09169 -4.99335 -5.57638
Dochód netto po opodatkowaniu -28.5633 -5.96629 -6.09169 -4.99335 -5.57638
Dochód netto przed poz. nadzwyczajnymi -28.5633 -5.96629 -6.09169 -4.99335 -5.57638
Dochód netto -28.5633 -5.96629 -6.09169 -4.99335 -5.57638
Dochód na akcje zwykłe z wył. poz. nadzwyczajnych -28.5633 -5.96629 -6.09169 -4.99335 -5.57638
Dochód na akcje zwykłe z uwzgl. poz. nadzwyczajnych -28.5633 -5.96629 -6.09169 -4.99335 -5.57638
Rozwodniony dochód netto -28.5633 -5.96629 -6.09169 -4.99335 -5.57638
Średnia ważona rozwodnionych akcji zwykłych 13.9291 11.7314 7.25925 6.92351 6.47727
Rozwodnione zyski na akcję (EPS) z wył. poz. nadzwyczajnych -2.05061 -0.50857 -0.83916 -0.72122 -0.86091
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0
Znormalizowane rozwodnione zyski na akcję (EPS) -0.92837 -0.48847 -0.84377 -0.72122 -0.86091
Nadzwyczajny koszt (dochód) 15.3518 -0.3441 -0.03342
Other Operating Expenses, Total -0.69672 -1.86223 1.25
Depreciation / Amortization 2.04559
Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022
Suma przychodu 2.9084 3.67239 2.95055 3.95102 2.50275
Przychód 2.9084 3.67239 2.95055 3.95102 2.50275
Koszt uzyskania przychodu (suma) 0.9526 1.22353 0.87528 1.2146 0.51301
Zysk brutto 1.9558 2.44886 2.07527 2.73642 1.98974
Całkowity koszt operacyjny 22.2323 8.95291 1.71891 9.38391 3.49668
Koszt sprzedaży/ogólny/administracyjny (całkowity) 3.81589 2.59411 3.19526 3.56353 2.77971
Badania i rozwój 2.10166 2.15731 2.53265 2.00238 2.06619
Nadzwyczajny koszt (dochód) 14.8727 0.47918 0 0 0
Dochód operacyjny -19.3239 -5.28052 1.23164 -5.43289 -0.99393
Dochód z odsetek (koszt) nieoperacyjny netto 0.0576 0.05792 0.07673 0.05015 0.01141
Inne netto
Dochód netto przed opodatkowaniem -19.2663 -5.2226 1.30837 -5.38273 -0.98252
Dochód netto po opodatkowaniu -19.2663 -5.2226 1.30837 -5.38273 -0.98252
Dochód netto przed poz. nadzwyczajnymi -19.2663 -5.2226 1.30837 -5.38273 -0.98252
Dochód netto -19.2663 -5.2226 1.30837 -5.38273 -0.98252
Total Adjustments to Net Income
Dochód na akcje zwykłe z wył. poz. nadzwyczajnych -19.2663 -5.2226 1.30837 -5.38273 -0.98252
Dochód na akcje zwykłe z uwzgl. poz. nadzwyczajnych -19.2663 -5.2226 1.30837 -5.38273 -0.98252
Rozwodniony dochód netto -19.2663 -5.2226 1.30837 -5.38273 -0.98252
Średnia ważona rozwodnionych akcji zwykłych 14.5338 13.7832 19.2643 13.3172 12.7424
Rozwodnione zyski na akcję (EPS) z wył. poz. nadzwyczajnych -1.32563 -0.37891 0.06792 -0.40419 -0.07711
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0
Znormalizowane rozwodnione zyski na akcję (EPS) -0.30231 -0.34414 0.06844 -0.38392 -0.04964
Other Operating Expenses, Total -0.01961 1.94799 -5.426 2.6034 -1.86223
Depreciation / Amortization 0.50912 0.55079 0.54171
 • Roczne
 • Kwartalne
2023 2022 2021 2020 2019
Suma aktywów obrotowych 7.79357 18.3409 3.17887 1.95601 1.89383
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe 5.61908 16.489 1.77193 1.03485 1.2034
Środki pieniężne i ekwiwalenty 5.61908 16.2497 1.77193 1.03485 1.2034
Suma należności netto 1.45377 1.33292 0.62624 0.21467 0.12787
Należności z handlu netto 1.45377 1.33292 0.62624 0.21467 0.12787
Koszty zaliczkowe 0.56216 0.47948 0.28105 0.46875 0.39036
Suma innych aktywów obrotowych 0.15855 0.03948 0.49965 0.23775 0.1722
Suma aktywów 24.2784 38.3971 3.22104 1.99724 2.06237
Rzeczowe aktywa trwałe (suma netto) 0.89228 0.24597 0.04217 0.04122 0.02879
Rzeczowe aktywa trwałe (suma brutto) 0.09696 0.10524 0.07258
Amortyzacja skumulowana (suma) -0.05479 -0.06402 -0.04379
Wartość netto firmy 11.2366 13.4648 0.13975
Suma zobowiązań krótkoterminowych 8.12612 4.23942 2.33904 0.5705 0.52149
Zobowiązania 0.45578 0.34014 0.38151 0.12151 0.04232
Naliczone koszty 7.20395 2.32385 1.8591 0.11863 0.21123
Zobowiązania krótkoterminowe (długi) 0 0 0 0 0
Inne bieżące zobowiązania (suma) 0.46639 1.57543 0.09843 0.33036 0.26793
Suma zobowiązań 13.0546 9.58022 4.39282 2.30292 0.58865
Suma zadłużenia długoterminowego 0 0 2.05378 1.73242 0
Zadłużenie długoterminowe 0 2.05378 1.73242 0
Inne zobowiązania (suma) 4.92845 5.3408 0 0.06716
Kapitał własny 11.2238 28.8169 -1.17178 -0.30569 1.47372
Redeemable Preferred Stock 0 0 0 0 0
Akcje zwykłe 0.0147 0.01275 0.00758 0.00704 0.00686
Dodatkowy wpłacony kapitał 67.8541 56.8858 20.9361 15.711 12.4972
Zyski zatrzymane (skumulowany deficyt) -56.645 -28.0817 -22.1154 -16.0237 -11.0304
Suma zobowiązań i kapitału własnego 24.2784 38.3971 3.22104 1.99724 2.06237
Suma akcji zwykłych w obrocie 14.7019 12.7476 7.57929 7.03577 6.86025
Inwestycje krótkoterminowe 0 0.23931
Wartości niematerialne netto 4.28415 4.06349
Należności długoterminowe 0 0.25
Inne aktywa długoterminowe (suma) 0.07177 2.032
Sep 2023 Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022
Suma aktywów obrotowych 8.89029 7.79357 8.50082 10.1084 13.044
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe 3.92884 5.61908 6.29551 7.4413 10.8874
Środki pieniężne i ekwiwalenty 3.92884 5.61908 6.048 7.20472 10.6447
Suma należności netto 4.18636 1.45377 1.55136 1.87607 1.2284
Należności z handlu netto 1.20236 1.45377 1.55136 1.87607 1.2284
Koszty zaliczkowe 0.61837 0.56216 0.58152 0.68128 0.6597
Suma innych aktywów obrotowych 0.15672 0.15855 0.07244 0.10974 0.26855
Suma aktywów 24.1875 24.2784 40.9618 43.6778 47.0609
Rzeczowe aktywa trwałe (suma netto) 0.96424 0.89228 1.26793 1.31641 1.41904
Rzeczowe aktywa trwałe (suma brutto)
Amortyzacja skumulowana (suma)
Suma zobowiązań krótkoterminowych 5.61192 8.12612 5.89677 3.77168 7.62135
Zobowiązania 0.4259 0.45578 0.34966 0.43576 0.34982
Naliczone koszty 4.97751 7.20395 5.01721 2.53714 5.31274
Zobowiązania krótkoterminowe (długi) 0 0 0 0 0
Inne bieżące zobowiązania (suma) 0.20851 0.46639 0.5299 0.79878 1.95879
Suma zobowiązań 9.1513 13.0546 12.9384 12.7504 19.6467
Suma zadłużenia długoterminowego 0 0 0 0 0
Zadłużenie długoterminowe
Kapitał własny 15.0362 11.2238 28.0233 30.9273 27.4142
Redeemable Preferred Stock 0 0 0 0 0
Akcje zwykłe 0.01481 0.0147 0.01434 0.01397 0.01359
Dodatkowy wpłacony kapitał 68.8018 67.8541 65.3876 63.0694 60.865
Zyski zatrzymane (skumulowany deficyt) -56.7644 -56.645 -37.3787 -32.1561 -33.4644
Suma zobowiązań i kapitału własnego 24.1875 24.2784 40.9618 43.6778 47.0609
Suma akcji zwykłych w obrocie 14.8125 14.7019 14.3401 13.966 13.5937
Wartość netto firmy 10.8576 11.2366 22.307 22.557 22.6725
Wartości niematerialne netto 3.40214 4.28415 6.81427 7.59424 7.80952
Inne aktywa długoterminowe (suma) 0.07327 0.07177 2.07177 2.10177 2.11587
Inwestycje krótkoterminowe 0 0.24751 0.23658 0.2426
Należności długoterminowe 0 0 0 0
Inne zobowiązania (suma) 3.53938 4.92845 7.04166 8.97875 12.0254
Inny kapitał (suma) 2.984
 • Roczne
 • Kwartalne
2022 2021 2020 2019
Dochód netto/linia startowa -5.96629 -6.09169 -4.99335 -5.57638
Środki pieniężne z działalności operacyjnej -4.94087 -1.20962 -2.02428 -2.13864
Środki pieniężne z działalności operacyjnej 0.5402 0.02705 0.02022 0.02198
Pozycje niepieniężne 0.87531 3.34011 3.0043 3.39402
Zmiany w kapitale obrotowym -0.39008 1.51491 -0.05544 0.02174
Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej -5.05721 -0.028 -0.03266 -0.0178
Nakłady kapitałowe -0.202 -0.028 -0.03266 -0.0178
Środki pieniężne z działalności finansowej 26.4758 1.9747 1.88839 2.03537
Pozycje przepływów pieniężnych z działalności finansowej 13.5784 -0.47014 0 0.025
Emisja (wykup) akcji netto 13.1474 0.34601 0.007 2.01037
Emisja (wykup) długu netto -0.25 2.09883 1.88139 0
Zmiana stanu środków pieniężnych netto 16.4777 0.73708 -0.16855 -0.12107
Inne pozycje przepływów pieniężnych z inwestycji (suma) -4.85521
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Net income/Starting Line -9.29696 -4.07436 -5.38273 -5.96629 -4.98377
Cash From Operating Activities -7.5974 -6.49425 -3.07902 -4.94087 -3.67971
Cash From Operating Activities 1.64585 1.05613 0.47702 0.5402 0.28164
Non-Cash Items 2.93426 -0.71759 3.37925 0.87531 1.92107
Changes in Working Capital -2.88055 -2.75844 -1.55256 -0.39008 -0.89866
Cash From Investing Activities -2.67037 -2.59561 -2.56581 -5.05721 -6.52498
Capital Expenditures -0.13942 -0.11959 -0.08377 -0.202 -0.16693
Other Investing Cash Flow Items, Total -2.53095 -2.47602 -2.48205 -4.85521 -6.35805
Cash From Financing Activities 0.06611 0.04492 0.03992 26.4758 26.4758
Financing Cash Flow Items 0 13.5784 13.5784
Issuance (Retirement) of Stock, Net 0.06611 0.04492 0.03992 13.1474 13.1474
Issuance (Retirement) of Debt, Net 0 -0.25 -0.25
Net Change in Cash -10.2017 -9.04494 -5.60492 16.4777 16.2711
Imie inwestora Typ inwestora Procent wybitny Posiadane akcje Zmiana posiadanych akcji Data posiadania Ocena obrotów
VRTech Consulting LLC Corporation 6.0322 1002548 250 2023-09-22 LOW
Darklight Partners LLC Corporation 6.0286 1001945 0 2023-09-22 LOW
Ionic Ventures LLC Venture Capital 5.6731 942857 942857 2023-10-03 MED
Kissa Capital LLC Corporation 5.4034 898038 0 2023-09-22 LOW
Gilded Conquest LLC Corporation 4.1278 686039 0 2023-10-24 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 3.2899 546785 15778 2023-06-30 LOW
Rothblum (Maydan) Individual Investor 2.9269 486450 0 2023-09-22 LOW
Susquehanna International Group, LLP Investment Advisor 1.5107 251072 -28861 2023-06-30 MED
Meisner (Jeffrey Ralph) Individual Investor 1.4013 232902 0 2023-09-22 MED
Group One Trading, L.P. Research Firm 1.1831 196636 189925 2023-06-30 HIGH
NorthRock Partners, LLC Investment Advisor 1.1641 193478 93478 2023-09-30 LOW
Ferrari (Braden) Individual Investor 0.8984 149321 53482 2023-10-24 HIGH
Gates (Tyler) Individual Investor 0.6447 107143 0 2023-09-22 LOW
Amen (Lemuel) Individual Investor 0.6017 100000 0 2023-09-22 LOW
Enslin (Jeffrey D.) Individual Investor 0.5702 94774 0 2023-09-22 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.5163 85806 0 2023-06-30 LOW
Rowlands (Sharon T) Individual Investor 0.5004 83163 0 2023-09-22 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 0.3234 53743 1873 2023-06-30 LOW
Bleakley Financial Group LLC Investment Advisor 0.2764 45943 0 2023-06-30 LOW
Sawtooth Asset Management, Inc. Investment Advisor 0.2752 45743 0 2023-09-30 HIGH

Kalkulator inwestycyjny

Oblicz hipotetyczny zysk lub stratę z transakcji CFD otworzonej w określonej dacie (wybierz datę) i zamkniętej w innym terminie (wybierz datę).

Prowizja od transakcji
0
 • 1:1
Dźwignia
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Inwestycja
Wielkość transakcji (dźwignia x inwestycja):
Otwarcie

Zamknięcie

Krótka Długa

W celu uniknięcia wątpliwości, wyliczenie nie uwzględnia kosztów utrzymywania pozycji do następnego dnia (które jest obarczone dodatkowymi opłatami)

The Glimpse Group, Inc. Company profile

O firmie The Glimpse Group, Inc.

The Glimpse Group, Inc. jest firmą działającą w branży platform rzeczywistości wirtualnej (VR) i rozszerzonej (AR). Firma dostarcza oprogramowanie, usługi i rozwiązania dla przedsiębiorstw. Jej platforma VR/AR współpracuje ze środowiskiem i zróżnicowanym modelem biznesowym oraz pomaga sprostać wyzwaniom stawianym przez przedsiębiorców w branży VR/AR. Firma opracowuje, komercjalizuje i wprowadza na rynek oprogramowanie VR/AR, rozwiązania i własność intelektualną (IP). Do firm produkujących oprogramowanie VR/AR i świadczących usługi VR/AR należą Kabaq 3D Technologies, LLC, prowadząca działalność pod nazwą QReal; Adept Reality, LLC, prowadząca działalność pod nazwą Adept XR Learning; KreatAR, LLC; D6 VR, LLC; Immersive Health Group, LLC (IHG); Foretell Studios, LLC, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Foretell Reality; Number 9, LLC, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Pagoni VR; Early Adopter, LLC (EA); MotionZone, LLC; Glimpse Group Yazilim ve ARGE Ticaret Anonim Sirketi (Glimpse Turkey); oraz XR Terra, LLC (XR Terra).

Obecna cena akcji The Glimpse Group, Inc. wynosi 1.35 USD. Wykres akcji pozwala inwestorom lepiej zrozumieć wyniki oraz cenę akcji, umożliwiając świadome podejmowanie decyzji podczas handlu akcjami i CFD.

Odkryj inne akcje z wykresami, istotnymi danymi i aktualizacjami cen w czasie rzeczywistym: Purple Innovation, HRnetGroup, Xcel Energy, Utah Medical Products, Inc., Bankers Investment Trust PLC oraz Molecular Templates, Inc.. Więcej informacji można znaleźć w profilach spółek na Capital.com.

Industry: Enterprise Software

15 West 38Th St, 9Th Floor
NEW YORK
NEW YORK 10018
US

Rachunek zysków i strat

 • Annual
 • Quarterly

Użytkownicy oglądają również

BTC/USD

68,557.45 Price
+8.910% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0616%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0137%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 106.00

Gold

2,112.55 Price
+1.520% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0189%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0107%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 0.29

XRP/USD

0.67 Price
+4.770% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0753%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0069%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 0.01168

Oil - Crude

78.36 Price
-1.420% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc 0.0260%
Pozycja krótka, opłata za noc -0.0479%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 0.030

Wciąż szukasz brokera, któremu możesz zaufać?

Dołącz do ponad 580 000 traderów z całego świata, którzy postanowili handlować z Capital.com.

1. Utwórz i zweryfikuj swoje konto 2. Wpłać środki 3. Znajdź swoją transakcję