Kontrakty różnicy kursowej to skomplikowane instrumenty. Handel nimi wiąże się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu mechanizmu dźwigni finansowej. 76% inwestorów detalicznych traci swoje pieniądze, handlując kontraktami różnicy kursowej u tego pośrednika. Potencjalny inwestor powinien zastanowić się, czy rozumie zasady działania kontraktów różnicy kursowej i rozważyć, czy może ponosić wysokie ryzyko utraty swoich pieniędzy.
US Polski
2.15
13.16%
 • Podsumowanie
 • Dane historyczne
 • Wydarzenia
 • Rachunek zysków i strat
 • Zestawienie bilansowe
 • Przepływ gotówki
 • Własność
Warunki handlu
Spread 0.07
Pozycja długa, opłata za noc

Pozycja długa, opłata za noc


Margin. Your investment $1,000.00
Opłata za nocowanie pozycji -0.026151 %
Opłaty za pożyczoną część ($-4.97)
Wielkość pozycji wraz z dźwignią ~ $20,000.00
Money from leverage ~ $19,000.00

Przejdź na platformę
-0.026151%
Pozycja krótka, opłata za noc

Pozycja krótka, opłata za noc


Margin. Your investment $1,000.00
Opłata za nocowanie pozycji 0.003929 %
Opłaty za pożyczoną część ($0.75)
Wielkość pozycji wraz z dźwignią ~ $20,000.00
Money from leverage ~ $19,000.00

Przejdź na platformę
0.003929%
Opłata za utrzymanie przez noc 21:00 (UTC)
Min. wielkość handlu 1
Waluta USD
Depozyt zabezpieczający 5%
Giełda papierów wartościowych United States of America
Komisja ds. handlu 0%

*Information provided by Capital.com

Najważniejsze statystyki
Poprz. zamknięcie* 1.9
Otwarcie* 2.03
Zmiana 1 r.* -78.7%
Zakres dzienny* 2.01 - 2.15
Zakres 52 tyg. 3.35-17.28
Średni wolumen (10 dni) 2.46M
Średni wolumen (3 miesiące) 19.00M
Kapitalizacja rynkowa 262.12M
Wskaźnik C/Z -100.00K
Akcje w obrocie 67.21M
Przychód 233.59M
EPS -0.57
Dywidenda (% przychodu) N/A
Beta -100.00K
Data następnego sprawozdania Mar 14, 2023

Wszystkie dane są dostarczane przez Refinitiv, za wyjątkiem oznaczonych gwiazdką. Oznaczone *dane pochodzą od Capital.com

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Dziennie
 • Tygodniowo
 • Miesięcznie
Date Zamknięcie Change Change (%) Otwarcie Wysoki Niski
Sep 27, 2023 2.15 0.09 4.37% 2.06 2.16 2.01
Sep 26, 2023 1.90 0.04 2.15% 1.86 1.93 1.85
Sep 25, 2023 1.89 0.01 0.53% 1.88 1.94 1.87
Sep 22, 2023 1.91 -0.05 -2.55% 1.96 2.04 1.91
Sep 21, 2023 1.96 0.08 4.26% 1.88 1.98 1.86
Sep 20, 2023 1.97 -0.04 -1.99% 2.01 2.10 1.96
Sep 19, 2023 2.05 0.11 5.67% 1.94 2.07 1.93
Sep 18, 2023 1.98 -0.03 -1.49% 2.01 2.03 1.95
Sep 15, 2023 2.01 -0.04 -1.95% 2.05 2.06 1.99
Sep 14, 2023 2.05 0.02 0.99% 2.03 2.11 2.03
Sep 13, 2023 2.06 0.07 3.52% 1.99 2.08 1.98
Sep 12, 2023 2.07 -0.03 -1.43% 2.10 2.13 2.03
Sep 11, 2023 2.09 0.05 2.45% 2.04 2.13 2.03
Sep 8, 2023 2.11 -0.02 -0.94% 2.13 2.15 2.07
Sep 7, 2023 2.16 -0.01 -0.46% 2.17 2.21 2.12
Sep 6, 2023 2.24 0.01 0.45% 2.23 2.35 2.23
Sep 5, 2023 2.28 -0.20 -8.06% 2.48 2.52 2.28
Sep 1, 2023 2.52 -0.11 -4.18% 2.63 2.76 2.48
Aug 31, 2023 2.59 0.33 14.60% 2.26 2.61 2.26
Aug 30, 2023 2.19 0.14 6.83% 2.05 2.23 2.00

Telos Corporation Events

Czas (UTC) (UTC) Kraj Wydarzenie
Brak zaplanowanych wydarzeń
Wyświetl wszystkie wydarzenia
 • Roczne
 • Kwartalne
2022 2021 2020 2019 2018
Suma przychodu 216.887 242.433 179.917 159.218 138.016
Przychód 216.887 242.433 179.917 159.218 138.016
Koszt uzyskania przychodu (suma) 137.844 156.404 117.497 106.874 84.954
Zysk brutto 79.043 86.029 62.42 52.344 53.062
Całkowity koszt operacyjny 270.737 283.897 165.608 154.193 129.002
Koszt sprzedaży/ogólny/administracyjny (całkowity) 115.975 108.397 47.88 47.319 44.048
Dochód operacyjny -53.85 -41.464 14.309 5.025 9.014
Dochód z odsetek (koszt) nieoperacyjny netto -0.874 -0.777 -7.259 -7.467 -7.258
Inne netto 1.35 -0.921 -0.255 0.201 0.012
Dochód netto przed opodatkowaniem -53.374 -43.162 6.795 -2.241 1.768
Dochód netto po opodatkowaniu -53.428 -43.134 6.841 -2.137 1.737
Udział mniejszościowy 0 0 -5.154 -4.264 -3.377
Dochód netto przed poz. nadzwyczajnymi -53.428 -43.134 1.687 -6.401 -1.64
Dochód netto -53.428 -43.134 1.687 -6.401 -1.64
Dochód na akcje zwykłe z wył. poz. nadzwyczajnych -53.428 -43.134 1.687 -6.401 -1.64
Dochód na akcje zwykłe z uwzgl. poz. nadzwyczajnych -53.428 -43.134 1.687 -6.401 -1.64
Rozwodniony dochód netto -53.428 -43.134 1.687 -6.401 -1.64
Średnia ważona rozwodnionych akcji zwykłych 67.559 66.374 42.877 45.0985 44.2761
Rozwodnione zyski na akcję (EPS) z wył. poz. nadzwyczajnych -0.79083 -0.64986 0.03935 -0.14193 -0.03704
Znormalizowane rozwodnione zyski na akcję (EPS) -0.76421 -0.64986 -0.17307 -0.14193 -0.03704
Badania i rozwój 16.918 19.096 14.243
Nadzwyczajny koszt (dochód) 0 0 -14.012
Jun 2023 Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022
Suma przychodu 32.911 35.222 47.343 63.593 55.791
Przychód 32.911 35.222 47.343 63.593 55.791
Koszt uzyskania przychodu (suma) 20.552 21.74 29.045 42.648 34.862
Zysk brutto 12.359 13.482 18.298 20.945 20.929
Całkowity koszt operacyjny 42.378 48.192 66.624 71.262 69.827
Koszt sprzedaży/ogólny/administracyjny (całkowity) 19.18 23.619 34.561 24.633 30.476
Badania i rozwój 2.646 2.833 3.018 3.981 4.489
Nadzwyczajny koszt (dochód) 0
Dochód operacyjny -9.467 -12.97 -19.281 -7.669 -14.036
Dochód z odsetek (koszt) nieoperacyjny netto -0.184 -0.249 -0.316 -0.181 -0.187
Inne netto 1.649 2.496 0.702 0.518 0.118
Dochód netto przed opodatkowaniem -8.002 -10.723 -18.895 -7.332 -14.105
Dochód netto po opodatkowaniu -8.024 -10.746 -18.816 -7.34 -14.159
Udział mniejszościowy 0
Dochód netto przed poz. nadzwyczajnymi -8.024 -10.746 -18.816 -7.34 -14.159
Dochód netto -8.024 -10.746 -18.816 -7.34 -14.159
Dochód na akcje zwykłe z wył. poz. nadzwyczajnych -8.024 -10.746 -18.816 -7.34 -14.159
Dochód na akcje zwykłe z uwzgl. poz. nadzwyczajnych -8.024 -10.746 -18.816 -7.34 -14.159
Rozwodniony dochód netto -8.024 -10.746 -18.816 -7.34 -14.159
Średnia ważona rozwodnionych akcji zwykłych 69.424 68.176 67.313 67.493 67.876
Rozwodnione zyski na akcję (EPS) z wył. poz. nadzwyczajnych -0.11558 -0.15762 -0.27953 -0.10875 -0.2086
Znormalizowane rozwodnione zyski na akcję (EPS) -0.11561 -0.14618 -0.25281 -0.10875 -0.2086
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0 0 0 0
 • Roczne
 • Kwartalne
2022 2021 2020 2019 2018
Suma aktywów obrotowych 167.963 191.714 144.114 40.245 41.232
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe 119.305 126.562 106.045 6.751 0.072
Środki pieniężne i ekwiwalenty 119.305 126.562 106.045 6.751 0.072
Suma należności netto 40.069 59.844 30.913 27.942 34.542
Należności z handlu netto 40.069 59.844 30.913 27.942 34.542
Suma portfela 2.877 1.247 3.311 1.965 4.389
Suma innych aktywów obrotowych 0.893 0.732 0.786 3.587 2.229
Suma aktywów 237.397 246.081 183.817 77.692 74.489
Rzeczowe aktywa trwałe (suma netto) 12.96 15.993 23.861 21.546 17.426
Rzeczowe aktywa trwałe (suma brutto) 27.351 50.05 60.752 54.016 46.091
Amortyzacja skumulowana (suma) -14.391 -34.057 -36.891 -32.47 -28.665
Wartość netto firmy 17.922 17.922 14.916 14.916 14.916
Inne aktywa długoterminowe (suma) 1.137 1.253 0.926 0.985 0.915
Suma zobowiązań krótkoterminowych 45.502 50.941 38.946 37.303 39.103
Payable/Accrued -0.001 15.05 21.779
Naliczone koszty 18.694 32.421 15.351 12.789 9.082
Zobowiązania krótkoterminowe (długi) 0 0 0 0 0
Bieżąca część zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy 2.839 1.461 1.339 1.224 1.115
Inne bieżące zobowiązania (suma) 11.363 7.811 7.557 8.24 7.127
Suma zobowiązań 65.043 65.827 56.713 218.828 209.213
Suma zadłużenia długoterminowego 18.459 12.84 14.301 174.113 165.833
Zadłużenie długoterminowe 0 158.472 148.968
Zobowiązania w leasingu kapitałowym 18.459 12.84 14.301 15.641 16.865
Odroczony podatek dochodowy 0.758 0.723 0.652 0.621 0.818
Udział mniejszościowy 0 4.514 2.621
Inne zobowiązania (suma) 0.324 1.323 2.814 2.277 0.838
Kapitał własny 172.354 180.254 127.104 -141.136 -134.724
Akcje zwykłe 0.106 0.105 0.103 0.078 0.078
Dodatkowy wpłacony kapitał 412.708 367.153 270.8 4.31 4.31
Zyski zatrzymane (skumulowany deficyt) -240.405 -186.977 -143.843 -145.53 -139.129
Inny kapitał (suma) -0.055 -0.027 0.044 0.006 0.017
Suma zobowiązań i kapitału własnego 237.397 246.081 183.817 77.692 74.489
Suma akcji zwykłych w obrocie 67.4316 66.7674 64.6251 45.1435 45.1585
Koszty zaliczkowe 4.819 3.329 3.059
Zobowiązania 12.606 9.248 14.7
Wartości niematerialne netto 37.415 19.199
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Suma aktywów obrotowych 155.315 167.963 187.99 184.619 187.735
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe 112.462 119.305 125.332 122.588 120.233
Środki pieniężne i ekwiwalenty 112.462 119.305 125.332 122.588 120.233
Suma należności netto 34.702 40.069 50.983 50.676 57.734
Należności z handlu netto 34.702 40.069 50.983 50.676 57.734
Suma portfela 1.629 2.877 4.676 3.63 2.097
Koszty zaliczkowe 5.48 4.819 6.069 6.778 4.898
Suma innych aktywów obrotowych 1.042 0.893 0.93 0.947 2.773
Suma aktywów 220.652 237.397 247.399 241.958 244.021
Rzeczowe aktywa trwałe (suma netto) 12.391 12.96 13.721 14.582 15.528
Rzeczowe aktywa trwałe (suma brutto) 27.26 27.351 27.431 27.886
Amortyzacja skumulowana (suma) -14.869 -14.391 -13.71 -13.304
Wartość netto firmy 17.922 17.922 17.922 17.922 17.922
Wartości niematerialne netto 33.801 37.415 26.858 23.783 21.613
Inne aktywa długoterminowe (suma) 1.223 1.137 0.908 1.052 1.223
Suma zobowiązań krótkoterminowych 38.854 45.502 57.414 54.2 55.053
Zobowiązania 11.683 12.606 16.339 15.929
Naliczone koszty 17.651 18.694 30.593 29.213 9.219
Zobowiązania krótkoterminowe (długi) 0 0 0 0 0
Bieżąca część zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy 1.625 2.839 1.558 1.525 1.493
Inne bieżące zobowiązania (suma) 7.895 11.363 8.924 7.533 9.118
Suma zobowiązań 50.757 65.043 70.366 67.646 68.96
Suma zadłużenia długoterminowego 10.832 18.459 11.66 12.066 12.457
Zobowiązania w leasingu kapitałowym 10.832 18.459 11.66 12.066 12.457
Odroczony podatek dochodowy 0.77 0.758 0.748 0.748 0.735
Inne zobowiązania (suma) 0.301 0.324 0.544 0.632 0.715
Kapitał własny 169.895 172.354 177.033 174.312 175.061
Akcje zwykłe 0.108 0.106 0.106 0.106 0.106
Dodatkowy wpłacony kapitał 420.98 412.708 398.546 388.464 376.913
Zyski zatrzymane (skumulowany deficyt) -251.151 -240.405 -221.589 -214.249 -201.96
Inny kapitał (suma) -0.042 -0.055 -0.03 -0.009 0.002
Suma zobowiązań i kapitału własnego 220.652 237.397 247.399 241.958 244.021
Suma akcji zwykłych w obrocie 69.3883 67.4316 67.3001 67.5943 67.8675
Payable/Accrued 35.223
 • Roczne
 • Kwartalne
2022 2021 2020 2019 2018
Dochód netto/linia startowa -53.428 -43.134 6.841 -2.137 1.737
Środki pieniężne z działalności operacyjnej 16.508 7.262 -2.104 11.816 6.268
Środki pieniężne z działalności operacyjnej 5.89 5.624 5.353 4.972 3.028
Deferred Taxes 0.035 0.07 0.031 -0.197 0.077
Pozycje niepieniężne 64.811 60.273 -9.214 5.089 3.948
Cash Taxes Paid 0.188 0.06 0.064 0.04 0.019
Zapłacone odsetki 0.803 0.758 7.259 3.299 2.483
Zmiany w kapitale obrotowym -0.8 -15.571 -5.115 4.089 -2.522
Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej -13.717 -19.094 -7.461 -6.532 -4.114
Nakłady kapitałowe -13.717 -13.169 -7.461 -6.532 -4.114
Środki pieniężne z działalności finansowej -9.915 32.349 108.859 1.395 -2.682
Pozycje przepływów pieniężnych z działalności finansowej -5.766 -2.436 -32.843 -2.371 -1.669
Emisja (wykup) akcji netto -11.145 36.124 163.935 0 0
Emisja (wykup) długu netto 6.996 -1.339 -22.233 3.766 -1.013
Zmiana stanu środków pieniężnych netto -7.124 20.517 99.294 6.679 -0.528
Inne pozycje przepływów pieniężnych z inwestycji (suma) 0 -5.925
Mar 2023 Dec 2022 Sep 2022 Jun 2022 Mar 2022
Net income/Starting Line -10.746 -53.428 -34.612 -27.272 -14.983
Cash From Operating Activities -0.1 16.508 20.118 8.132 0.249
Cash From Operating Activities 1.425 5.89 4.427 2.91 1.405
Deferred Taxes 0.012 0.035 0.025 0.025 0.012
Non-Cash Items 8.181 64.811 44.252 29.486 14.317
Cash Taxes Paid 0.188 0.188 0.188
Cash Interest Paid 0.219 0.803 0.523 0.353 0.179
Changes in Working Capital 1.028 -0.8 6.026 2.983 -0.502
Cash From Investing Activities -4.587 -13.717 -9.395 -5.775 -3.341
Capital Expenditures -4.023 -13.717 -9.395 -5.775 -3.341
Other Investing Cash Flow Items, Total -0.564 0 0
Cash From Financing Activities -2.156 -9.915 -11.821 -6.199 -3.237
Financing Cash Flow Items -1.634 -5.766 -3.135 -2.886 -2.886
Issuance (Retirement) of Stock, Net -0.139 -11.145 -7.603 -2.603
Issuance (Retirement) of Debt, Net -0.383 6.996 -1.083 -0.71 -0.351
Net Change in Cash -6.843 -7.124 -1.098 -3.842 -6.329
Imie inwestora Typ inwestora Procent wybitny Posiadane akcje Zmiana posiadanych akcji Data posiadania Ocena obrotów
Silex Trust Company Limited Corporation 13.3148 9264804 0 2023-03-13
Barclays Bank (Suisse) S.A. Investment Advisor 13.3148 9264804 8956485 2023-06-30 LOW
Wood (John B.) Individual Investor 8.4854 5904364 400000 2023-05-12 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 4.8428 3369758 493049 2023-06-30 LOW
Masters Capital Management, L.L.C. Hedge Fund 4.3114 3000000 0 2023-06-30 MED
Hotchkis and Wiley Capital Management, LLC Investment Advisor 3.2298 2247380 809430 2023-06-30 LOW
Pinnacle Associates Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 2.7776 1932710 -129458 2023-06-30 LOW
Millennium Management LLC Hedge Fund 2.736 1903757 1561964 2023-06-30 HIGH
Acadian Asset Management LLC Investment Advisor/Hedge Fund 2.0079 1397136 974120 2023-06-30 MED
Renaissance Technologies LLC Hedge Fund 1.9536 1359400 286900 2023-06-30 HIGH
Mirae Asset Global Investments (USA) LLC Investment Advisor 1.7103 1190106 -779055 2023-06-30 LOW
Marshall Wace LLP Investment Advisor/Hedge Fund 1.4978 1042188 675588 2023-06-30 HIGH
D. E. Shaw & Co., L.P. Hedge Fund 1.4744 1025921 574828 2023-06-30 HIGH
Fidelity Institutional Asset Management Investment Advisor 1.454 1011753 -1464 2023-06-30 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 1.4153 984791 -2186341 2023-06-30 LOW
Portolan Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 1.351 940058 940058 2023-06-30 HIGH
AQR Capital Management, LLC Investment Advisor/Hedge Fund 1.211 842664 304571 2023-06-30 MED
Jacobs Levy Equity Management, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 1.1985 833963 -130657 2023-06-30 HIGH
Griffin (Mark D) Individual Investor 1.1506 800628 10000 2023-05-16 HIGH
Federated MDTA LLC Investment Advisor/Hedge Fund 1.0598 737404 -1219512 2023-06-30 HIGH

Kalkulator inwestycyjny

Oblicz hipotetyczny zysk lub stratę z transakcji CFD otworzonej w określonej dacie (wybierz datę) i zamkniętej w innym terminie (wybierz datę).

Prowizja od transakcji
0
 • 1:1
Dźwignia
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Inwestycja
Wielkość transakcji (dźwignia x inwestycja):
Otwarcie

Zamknięcie

Krótka Długa

W celu uniknięcia wątpliwości, wyliczenie nie uwzględnia kosztów utrzymywania pozycji do następnego dnia (które jest obarczone dodatkowymi opłatami)

Industry: Security Software

19886 Ashburn Rd
ASHBURN
VIRGINIA 20147
US

Rachunek zysków i strat

 • Annual
 • Quarterly

Użytkownicy oglądają również

Oil - Crude

92.31 Price
-0.930% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc 0.0590%
Pozycja krótka, opłata za noc -0.0809%
Opłata za utrzymanie przez noc 21:00 (UTC)
Spread 0.030

US100

14,534.30 Price
-0.380% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0262%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0039%
Opłata za utrzymanie przez noc 21:00 (UTC)
Spread 1.8

XRP/USD

0.51 Price
-0.420% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0753%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0069%
Opłata za utrzymanie przez noc 21:00 (UTC)
Spread 0.01192

ETH/USD

1,624.44 Price
+1.740% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0616%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0137%
Opłata za utrzymanie przez noc 21:00 (UTC)
Spread 5.40

Wciąż szukasz brokera, któremu możesz zaufać?

Dołącz do ponad 555 000 traderów z całego świata, którzy postanowili handlować z Capital.com.

1. Utwórz i zweryfikuj swoje konto 2. Wpłać środki 3. Znajdź swoją transakcję