Kontrakty różnicy kursowej to skomplikowane instrumenty. Handel nimi wiąże się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu mechanizmu dźwigni finansowej. 78.1% inwestorów detalicznych traci swoje pieniądze, handlując kontraktami różnicy kursowej u tego pośrednika. Potencjalny inwestor powinien zastanowić się, czy rozumie zasady działania kontraktów różnicy kursowej i rozważyć, czy może ponosić wysokie ryzyko utraty swoich pieniędzy.
US Polski
0.372
0%
 • Podsumowanie
 • Dane historyczne
 • Wydarzenia
 • Rachunek zysków i strat
 • Zestawienie bilansowe
 • Przepływ gotówki
 • Własność
Warunki handlu
Spread 0.011
Pozycja długa, opłata za noc

Pozycja długa, opłata za noc


Margin. Your investment $1,000.00
Opłata za nocowanie pozycji -0.021416 %
Opłaty za pożyczoną część ($-4.07)
Wielkość pozycji wraz z dźwignią ~ $20,000.00
Money from leverage ~ $19,000.00

Przejdź na platformę
-0.021416%
Pozycja krótka, opłata za noc

Pozycja krótka, opłata za noc


Margin. Your investment $1,000.00
Opłata za nocowanie pozycji -0.000502 %
Opłaty za pożyczoną część ($-0.10)
Wielkość pozycji wraz z dźwignią ~ $20,000.00
Money from leverage ~ $19,000.00

Przejdź na platformę
-0.000502%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Min. wielkość handlu 1
Waluta SGD
Depozyt zabezpieczający 5%
Giełda papierów wartościowych Singapore
Komisja ds. handlu 0%

*Information provided by Capital.com

Najważniejsze statystyki
Poprz. zamknięcie* 0.367
Otwarcie* 0.367
Zmiana 1 r.* -6.38%
Zakres dzienny* 0.362 - 0.372
Zakres 52 tyg. 0.37-0.44
Średni wolumen (10 dni) 20.49K
Średni wolumen (3 miesiące) 194.33K
Kapitalizacja rynkowa 497.07M
Wskaźnik C/Z 15.26
Akcje w obrocie 1.33B
Przychód 81.93M
EPS 0.02
Dywidenda (% przychodu) 6.4
Beta 0.19
Data następnego sprawozdania Feb 22, 2024

Wszystkie dane są dostarczane przez Refinitiv, za wyjątkiem oznaczonych gwiazdką. Oznaczone *dane pochodzą od Capital.com

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Dziennie
 • Tygodniowo
 • Miesięcznie
Date Zamknięcie Change Change (%) Otwarcie Wysoki Niski
Feb 23, 2024 0.367 0.005 1.38% 0.362 0.367 0.362
Feb 22, 2024 0.372 0.005 1.36% 0.367 0.372 0.367
Feb 21, 2024 0.372 0.005 1.36% 0.367 0.372 0.367
Feb 19, 2024 0.362 0.000 0.00% 0.362 0.367 0.362
Feb 16, 2024 0.362 -0.005 -1.36% 0.367 0.367 0.362
Feb 9, 2024 0.362 0.000 0.00% 0.362 0.362 0.362
Feb 8, 2024 0.362 0.000 0.00% 0.362 0.362 0.362
Feb 7, 2024 0.362 0.000 0.00% 0.362 0.362 0.362
Feb 6, 2024 0.362 0.000 0.00% 0.362 0.362 0.362
Feb 5, 2024 0.367 0.005 1.38% 0.362 0.367 0.362
Feb 2, 2024 0.362 0.000 0.00% 0.362 0.362 0.362
Feb 1, 2024 0.367 0.005 1.38% 0.362 0.367 0.362
Jan 31, 2024 0.362 0.000 0.00% 0.362 0.362 0.362
Jan 30, 2024 0.362 0.000 0.00% 0.362 0.362 0.362
Jan 29, 2024 0.362 0.000 0.00% 0.362 0.362 0.362
Jan 26, 2024 0.367 0.005 1.38% 0.362 0.367 0.362
Jan 25, 2024 0.367 0.000 0.00% 0.367 0.367 0.367
Jan 24, 2024 0.367 0.005 1.38% 0.362 0.367 0.362
Jan 23, 2024 0.362 0.000 0.00% 0.362 0.362 0.362
Jan 22, 2024 0.362 0.000 0.00% 0.362 0.362 0.362

$ TalkMed Events

Czas (UTC) (UTC) Kraj Wydarzenie
Friday, April 19, 2024

Czas (UTC) (UTC)

10:00

Kraj

SG

Wydarzenie

Talkmed Group Ltd Annual Shareholders Meeting
Talkmed Group Ltd Annual Shareholders Meeting

Prognoza

-

Poprzedni

-
Wyświetl wszystkie wydarzenia
 • Roczne
 • Kwartalne
2022 2021 2020 2019 2018
Suma przychodu 76.6 60.746 62.136 75.919 61.278
Przychód 76.6 60.746 62.136 75.919 61.278
Całkowity koszt operacyjny 37.498 32.385 36.244 33.52 26.138
Koszt sprzedaży/ogólny/administracyjny (całkowity) 29.994 26.604 26.536 25.402 22.909
Wydatek z odsetek (dochód) operacyjny netto -0.672 -0.114 -0.472 -1.185 -0.982
Other Operating Expenses, Total 4.993 4.718 4.766 5.878 4.211
Dochód operacyjny 39.102 28.361 25.892 42.399 35.14
Dochód netto przed opodatkowaniem 36.847 27.286 24.807 41.349 34.003
Dochód netto po opodatkowaniu 28.991 21.428 18.517 32.806 27.214
Udział mniejszościowy 1.556 3.687 4.252 2.945 1.694
Dochód netto przed poz. nadzwyczajnymi 30.547 25.115 22.769 35.751 28.908
Dochód netto 30.547 25.115 22.769 35.751 28.908
Dochód na akcje zwykłe z wył. poz. nadzwyczajnych 30.547 25.115 22.769 35.751 28.908
Dochód na akcje zwykłe z uwzgl. poz. nadzwyczajnych 30.547 25.115 22.769 35.751 28.908
Rozwodniony dochód netto 30.547 25.115 22.769 35.751 28.908
Średnia ważona rozwodnionych akcji zwykłych 1329.49 1326.99 1324.25 1314.72 1314.8
Rozwodnione zyski na akcję (EPS) z wył. poz. nadzwyczajnych 0.02298 0.01893 0.01719 0.02719 0.02199
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.03 0.016 0.0135 0.023 0.01826
Znormalizowane rozwodnione zyski na akcję (EPS) 0.02336 0.01815 0.01827 0.02719 0.02199
Dochód z odsetek (koszt) nieoperacyjny netto -2.255 -1.075 -1.085 -1.05 -1.137
Depreciation / Amortization 2.543 2.488 3.513 3.425
Nadzwyczajny koszt (dochód) 0.64 -1.311 1.901
Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
Suma przychodu 37.795 44.131 32.469 31.892 28.854
Przychód 37.795 44.131 32.469 31.892 28.854
Całkowity koszt operacyjny 20.379 20.514 16.984 16.414 15.971
Koszt sprzedaży/ogólny/administracyjny (całkowity) 15.624 16.341 13.653 13.987 12.617
Depreciation / Amortization 1.366 1.265 1.278 1.289 1.199
Wydatek z odsetek (dochód) operacyjny netto -0.893 -0.638 -0.034 -0.095 -0.019
Other Operating Expenses, Total 3.828 2.906 2.087 1.233 2.174
Dochód operacyjny 17.416 23.617 15.485 15.478 12.883
Dochód z odsetek (koszt) nieoperacyjny netto -1.003 -1.386 -0.869 -0.719 -0.356
Dochód netto przed opodatkowaniem 16.413 22.231 14.616 14.759 12.527
Dochód netto po opodatkowaniu 12.489 17.542 11.449 11.694 9.734
Udział mniejszościowy 1.783 0.875 0.681 2.611 1.076
Dochód netto przed poz. nadzwyczajnymi 14.272 18.417 12.13 14.305 10.81
Dochód netto 14.272 18.417 12.13 14.305 10.81
Dochód na akcje zwykłe z wył. poz. nadzwyczajnych 14.272 18.417 12.13 14.305 10.81
Dochód na akcje zwykłe z uwzgl. poz. nadzwyczajnych 14.272 18.417 12.13 14.305 10.81
Rozwodniony dochód netto 14.272 18.417 12.13 14.305 10.81
Średnia ważona rozwodnionych akcji zwykłych 1331.55 1330.02 1328.96 1327.46 1326.52
Rozwodnione zyski na akcję (EPS) z wył. poz. nadzwyczajnych 0.01072 0.01385 0.00913 0.01078 0.00815
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.009 0.015 0.015 0.009 0.007
Znormalizowane rozwodnione zyski na akcję (EPS) 0.01098 0.01423 0.00913 0.01078 0.00815
Nadzwyczajny koszt (dochód) 0.454 0.64 0
 • Roczne
 • Kwartalne
2022 2021 2020 2019 2018
Suma aktywów obrotowych 94.782 92.424 91.313 94.431 83.637
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe 81.241 82.164 79.43 80.698 73.993
Gotówka 22.494 15.258 10.132 18.373 13.421
Inwestycje krótkoterminowe 58.747 66.906 69.298 62.325 60.572
Suma należności netto 11.822 9.002 10.295 12.267 8.714
Należności z handlu netto 11.016 8.365 9.503 11.422 8.307
Suma portfela 1.275 0.772 1.004 0.856 0.282
Koszty zaliczkowe 0.444 0.486 0.584 0.61 0.648
Suma aktywów 109.166 108.785 104.62 106.075 91.272
Rzeczowe aktywa trwałe (suma netto) 10.082 8.514 6.172 8.739 4.227
Rzeczowe aktywa trwałe (suma brutto) 17.163 15.135 13.724 11.461 5.485
Amortyzacja skumulowana (suma) -7.081 -6.621 -7.552 -2.722 -1.258
Inwestycje długoterminowe 3.696 7.437 7.11 2.887 3.404
Należności długoterminowe 0.606 0.41
Suma zobowiązań krótkoterminowych 19.383 14.245 17.411 16.768 12.735
Zobowiązania 0.804 0.628 0.402 1.284 0.522
Naliczone koszty 4.684 3.397 4.152 3.353 3.935
Zobowiązania krótkoterminowe (długi) 0 0 0 0 0
Inne bieżące zobowiązania (suma) 12.044 8.245 11.071 10.357 8.278
Suma zobowiązań 20.452 18.607 21.186 22.97 17.506
Suma zadłużenia długoterminowego 2.552 4.493 2.69 2.119 0
Udział mniejszościowy -4.165 -2.678 -4.679 -1.414 -0.415
Inne zobowiązania (suma) 2.682 2.547 5.764 5.497 5.186
Kapitał własny 88.714 90.178 83.434 83.105 73.766
Akcje zwykłe 25.119 24.505 23.905 22.438 22.273
Zyski zatrzymane (skumulowany deficyt) 63.743 65.109 59.316 60.957 51.988
Suma zobowiązań i kapitału własnego 109.166 108.785 104.62 106.075 91.272
Suma akcji zwykłych w obrocie 1322.55 1320.11 1318.05 1314.5 1314.29
Inne aktywa długoterminowe (suma) 0 0.025 0.018 0.004
Inny kapitał (suma) -0.148 0.564 0.213 -0.29 -0.495
Bieżąca część zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy 1.851 1.975 1.786 1.774
Zobowiązania w leasingu kapitałowym 2.552 4.493 2.69 2.119
Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
Suma aktywów obrotowych 92.43 94.782 93.873 92.424 89.516
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe 81.588 81.241 83.746 82.164 80.945
Środki pieniężne i ekwiwalenty 81.074 80.588 83.746 82.164 80.945
Suma należności netto 9.323 11.822 8.745 9.002 7.064
Należności z handlu netto 9.323 11.822 8.745 9.002 7.064
Suma portfela 1.208 1.275 0.927 0.772 1.047
Koszty zaliczkowe 0.311 0.444 0.455 0.486 0.46
Suma aktywów 105.776 109.166 108.024 108.785 101.839
Rzeczowe aktywa trwałe (suma netto) 10.277 10.082 7.252 8.514 5.394
Inwestycje długoterminowe 2.693 3.696 6.654 7.437 6.892
Inne aktywa długoterminowe (suma) 0 0.037
Suma zobowiązań krótkoterminowych 23.023 19.383 14.617 14.245 13.015
Zobowiązania 4.538 2.867 2.253 2.17 2.204
Zobowiązania krótkoterminowe (długi) 0 0 0 0 0
Bieżąca część zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy 1.876 1.851 2.001 1.975 1.161
Inne bieżące zobowiązania (suma) 16.609 14.665 10.363 10.1 9.65
Suma zobowiązań 22.47 20.452 17.423 18.607 17.044
Suma zadłużenia długoterminowego 2.619 2.552 3.514 4.493 2.244
Zobowiązania w leasingu kapitałowym 2.619 2.552 3.514 4.493 2.244
Udział mniejszościowy -5.913 -4.165 -3.323 -2.678 -0.829
Inne zobowiązania (suma) 2.741 2.682 2.615 2.547 2.614
Kapitał własny 83.306 88.714 90.601 90.178 84.795
Akcje zwykłe 25.572 25.119 24.997 24.505 24.505
Zyski zatrzymane (skumulowany deficyt) 57.934 63.743 65.074 65.109 59.865
Inny kapitał (suma) -0.2 -0.148 0.53 0.564 0.425
Suma zobowiązań i kapitału własnego 105.776 109.166 108.024 108.785 101.839
Suma akcji zwykłych w obrocie 1324.5 1322.55 1322.05 1320.11 1320.11
Należności długoterminowe 0.376 0.606 0.245 0.41
Inwestycje krótkoterminowe 0.514 0.653
 • Roczne
 • Kwartalne
2022 2021 2020 2019 2018
Dochód netto/linia startowa 36.847 27.286 24.807 41.349 34.003
Środki pieniężne z działalności operacyjnej 37.291 23.158 31.273 35.883 30.079
Środki pieniężne z działalności operacyjnej 2.543 2.488 3.513 3.425 0.376
Pozycje niepieniężne 2.999 0.776 6.316 0.272 0.819
Cash Taxes Paid 5.888 9.101 5.713 6.77 7.34
Zmiany w kapitale obrotowym -5.098 -7.392 -3.363 -9.163 -5.119
Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej -5.012 -1.977 -8.446 -2.003 -3.929
Nakłady kapitałowe -4.326 -0.77 -1.954 -2.128 -3.929
Inne pozycje przepływów pieniężnych z inwestycji (suma) -0.686 -1.207 -6.492 0.125
Środki pieniężne z działalności finansowej -33.855 -18.447 -24.095 -27.175 -23.208
Pozycje przepływów pieniężnych z działalności finansowej 0 2.8 2.51 1.883 4.8
Total Cash Dividends Paid -31.729 -19.141 -25.042 -27.142 -28.008
Zmiana stanu środków pieniężnych netto -1.576 2.734 -1.268 6.705 2.942
Zapłacone odsetki 0.211 0.219 0.237 0.122
Emisja (wykup) długu netto -2.126 -2.106 -1.563 -1.916
Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020
Net income/Starting Line 36.847 14.616 27.286 12.527 24.807
Cash From Operating Activities 37.291 14.574 23.158 11.307 31.273
Cash From Operating Activities 2.543 1.278 2.488 1.199 3.513
Non-Cash Items 2.999 1.169 0.776 0.802 6.316
Cash Taxes Paid 5.888 2.944 9.101 5.962 5.713
Cash Interest Paid 0.211 0.114 0.219 0.119 0.237
Changes in Working Capital -5.098 -2.489 -7.392 -3.221 -3.363
Cash From Investing Activities -5.012 -0.109 -1.977 -0.398 -8.446
Capital Expenditures -4.326 -0.023 -0.77 -0.398 -1.954
Other Investing Cash Flow Items, Total -0.686 -0.086 -1.207 -6.492
Cash From Financing Activities -33.855 -119.966 -18.447 -9.394 -24.095
Total Cash Dividends Paid -31.729 -118.981 -19.141 -9.9 -25.042
Issuance (Retirement) of Debt, Net -2.126 -0.985 -2.106 -1.094 -1.563
Net Change in Cash -1.576 1.582 2.734 1.515 -1.268
Financing Cash Flow Items 0 0 2.8 1.6 2.51
Imie inwestora Typ inwestora Procent wybitny Posiadane akcje Zmiana posiadanych akcji Data posiadania Ocena obrotów
Ladyhill Holdings Pte. Ltd. Corporation 64.7982 858912000 0 2023-03-15
Khoo (Kei Siong) Individual Investor 7.4959 99360000 0 2023-03-15
Teo (Cheng Peng) Individual Investor 7.4126 98256000 98256000 2023-03-15
Lim (Hong Liang) Individual Investor 3.5814 47472000 0 2023-03-15 LOW
See (Hui Ti) Individual Investor 0.4651 6164402 67779 2023-03-15
Lim (Bee Kok) Individual Investor 0.3726 4939000 64000 2023-03-15
Foo (Kian Fong) Individual Investor 0.2162 2866213 52323 2023-03-15
Lai (Jason Justin) Individual Investor 0.1524 2020000 0 2023-03-15
Zee (Ying Kiat) Individual Investor 0.1374 1821679 636340 2023-03-15
Thng (Yongxian) Individual Investor 0.1243 1647100 -34000 2023-03-15
Chan (Jin Hoe) Individual Investor 0.1207 1600000 0 2023-03-15
Ng (Lin Chieh Kelvin) Individual Investor 0.1132 1500000 0 2023-03-15
Tan (Fan Hao Matthew) Individual Investor 0.1132 1500000 0 2022-03-15
Tan (Yii Hsien Barnabas) Individual Investor 0.1132 1500000 0 2023-03-15
Foo (Mei Ping) Individual Investor 0.1132 1500000 1500000 2023-03-15
Quek (Hong Hui Richard) Individual Investor 0.1131 1499422 1499422 2023-03-15
Sng (Su Ying Marian) Individual Investor 0.1049 1390000 0 2023-03-15
Kok (Jaan Yang) Individual Investor 0.0888 1176995 96856 2023-03-15
Chandra Das S O Rajagopal Sitaram Individual Investor 0.083 1100300 0 2023-01-21 LOW
Cheng (Tim Jeng) Individual Investor 0.0813 1078000 0 2022-03-15

Kalkulator inwestycyjny

Oblicz hipotetyczny zysk lub stratę z transakcji CFD otworzonej w określonej dacie (wybierz datę) i zamkniętej w innym terminie (wybierz datę).

Prowizja od transakcji
0
 • 1:1
Dźwignia
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Inwestycja
Wielkość transakcji (dźwignia x inwestycja):
Otwarcie

Zamknięcie

Krótka Długa

W celu uniknięcia wątpliwości, wyliczenie nie uwzględnia kosztów utrzymywania pozycji do następnego dnia (które jest obarczone dodatkowymi opłatami)

TalkMed Company profile

O firmie $ TalkMed

TalkMed Group Limited jest inwestycyjną spółką holdingową z siedzibą w Singapurze. Segment usług onkologicznych Spółki zajmuje się świadczeniem usług onkologicznych na rzecz Parkway Cancer Centre, oddziału Parkway Hospitals Singapore Pte. Ltd., Thu Cuc International General Hospital w Hanoi (Wietnam) oraz Hong Kong Integrated Oncology Centre Holdings Limited. Spółka rozszerzyła swoją działalność w zakresie usług onkologicznych na Chiny. Segment produktów i usług związanych z komórkami macierzystymi zajmuje się świadczeniem usług związanych z przetwarzaniem, hodowlą i przechowywaniem komórek macierzystych poprzez swoją spółkę zależną Stem Med Pte. Ltd.(Stem Med) na rzecz Parkway Cancer Centre, oddziału Parkway Hospitals Singapore Pte. Ltd., StemCord Pte Ltd., udziałowcowi niekontrolującemu Stem Med oraz innym klientom indywidualnym. Segment produktów i usług związanych z terapią komórkową i genową zajmuje się dostarczaniem towarów i usług związanych z terapią komórkową i genową poprzez swoją spółkę zależną, CellVec Pte. Ltd.

Obecna cena akcji $ TalkMed wynosi 0.367 SGD. Wykres akcji pozwala inwestorom lepiej zrozumieć wyniki oraz cenę akcji, umożliwiając świadome podejmowanie decyzji podczas handlu akcjami i CFD.

Odkryj inne akcje z wykresami, istotnymi danymi i aktualizacjami cen w czasie rzeczywistym: KAINOS GROUP PLC ORD 0.5P, Talis Biomedical Corporation, Ingredion, Autoliv SDR - SEK, H&R Block oraz Red Rock Resorts. Więcej informacji można znaleźć w profilach spółek na Capital.com.

Industry: Healthcare Facilities & Services (NEC)

101 Thomson Road
#09-02 United Square
307591
SG

Rachunek zysków i strat

 • Annual
 • Quarterly

Użytkownicy oglądają również

XRP/USD

0.56 Price
+2.330% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0753%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0069%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 0.01168

US100

17,910.20 Price
-0.040% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0262%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0039%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 1.8

Oil - Crude

77.47 Price
+1.210% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc 0.0052%
Pozycja krótka, opłata za noc -0.0272%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 0.030

BTC/USD

56,020.25 Price
+8.130% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0616%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0137%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 106.00

Wciąż szukasz brokera, któremu możesz zaufać?

Dołącz do ponad 580 000 traderów z całego świata, którzy postanowili handlować z Capital.com.

1. Utwórz i zweryfikuj swoje konto 2. Wpłać środki 3. Znajdź swoją transakcję