Kontrakty różnicy kursowej to skomplikowane instrumenty. Handel nimi wiąże się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu mechanizmu dźwigni finansowej. 78.1% inwestorów detalicznych traci swoje pieniądze, handlując kontraktami różnicy kursowej u tego pośrednika. Potencjalny inwestor powinien zastanowić się, czy rozumie zasady działania kontraktów różnicy kursowej i rozważyć, czy może ponosić wysokie ryzyko utraty swoich pieniędzy.
US Polski
4.470
0%
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Tuesday at 23:05

Mon - Thu: 00:00 - 05:00 23:05 - 00:00

Fri: 00:00 - 05:00

Sun: 23:05 - 00:00

 • Podsumowanie
 • Dane historyczne
 • Wydarzenia
 • Rachunek zysków i strat
 • Zestawienie bilansowe
 • Przepływ gotówki
 • Własność
Warunki handlu
Spread 0.030
Pozycja długa, opłata za noc

Pozycja długa, opłata za noc


Margin. Your investment $1,000.00
Opłata za nocowanie pozycji -0.02273 %
Opłaty za pożyczoną część ($-4.32)
Wielkość pozycji wraz z dźwignią ~ $20,000.00
Money from leverage ~ $19,000.00

Przejdź na platformę
-0.02273%
Pozycja krótka, opłata za noc

Pozycja krótka, opłata za noc


Margin. Your investment $1,000.00
Opłata za nocowanie pozycji 0.000812 %
Opłaty za pożyczoną część ($0.15)
Wielkość pozycji wraz z dźwignią ~ $20,000.00
Money from leverage ~ $19,000.00

Przejdź na platformę
0.000812%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Min. wielkość handlu 1
Waluta AUD
Depozyt zabezpieczający 5%
Giełda papierów wartościowych Australia
Komisja ds. handlu 0%

*Information provided by Capital.com

Najważniejsze statystyki
Poprz. zamknięcie* 4.47
Otwarcie* 4.47
Zmiana 1 r.* 16.68%
Zakres dzienny* 4.43 - 4.49
Zakres 52 tyg. 3.13-4.53
Średni wolumen (10 dni) 5.00M
Średni wolumen (3 miesiące) 129.86M
Kapitalizacja rynkowa 8.86B
Wskaźnik C/Z 6.23
Akcje w obrocie 2.38B
Przychód 2.85B
EPS 0.60
Dywidenda (% przychodu) 7.16981
Beta 1.50
Data następnego sprawozdania Feb 20, 2023

Wszystkie dane są dostarczane przez Refinitiv, za wyjątkiem oznaczonych gwiazdką. Oznaczone *dane pochodzą od Capital.com

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Dziennie
 • Tygodniowo
 • Miesięcznie
Date Zamknięcie Change Change (%) Otwarcie Wysoki Niski
Feb 27, 2024 4.460 0.020 0.45% 4.440 4.460 4.420
Feb 26, 2024 4.440 -0.039 -0.87% 4.479 4.490 4.440
Feb 25, 2024 4.480 0.010 0.22% 4.470 4.490 4.430
Feb 23, 2024 4.450 -0.099 -2.18% 4.549 4.549 4.450
Feb 22, 2024 4.540 0.000 0.00% 4.540 4.600 4.500
Feb 21, 2024 4.550 -0.049 -1.07% 4.599 4.640 4.540
Feb 20, 2024 4.590 -0.009 -0.20% 4.599 4.620 4.490
Feb 19, 2024 4.590 -0.030 -0.65% 4.620 4.640 4.570
Feb 18, 2024 4.630 -0.030 -0.64% 4.660 4.670 4.630
Feb 16, 2024 4.680 0.031 0.67% 4.649 4.700 4.610
Feb 15, 2024 4.650 0.111 2.45% 4.539 4.700 4.530
Feb 14, 2024 4.540 0.021 0.46% 4.519 4.560 4.489
Feb 13, 2024 4.520 -0.069 -1.50% 4.589 4.620 4.480
Feb 12, 2024 4.590 0.021 0.46% 4.569 4.640 4.540
Feb 11, 2024 4.570 -0.020 -0.44% 4.590 4.590 4.570
Feb 9, 2024 4.600 0.031 0.68% 4.569 4.610 4.550
Feb 8, 2024 4.570 0.011 0.24% 4.559 4.600 4.520
Feb 7, 2024 4.550 0.110 2.48% 4.440 4.590 4.430
Feb 6, 2024 4.440 0.070 1.60% 4.370 4.440 4.360
Feb 5, 2024 4.370 -0.090 -2.02% 4.460 4.500 4.360

Stockland Events

Czas (UTC) (UTC) Kraj Wydarzenie
Brak zaplanowanych wydarzeń
Wyświetl wszystkie wydarzenia
 • Roczne
 • Kwartalne
2023 2022 2021 2020 2019
Suma przychodu 2808 2847 2641 2812 2768
Przychód 2808 2847 2641 2812 2768
Koszt uzyskania przychodu (suma) 1617 1739 1650 1600 1591
Zysk brutto 1191 1108 991 1212 1177
Całkowity koszt operacyjny 2070 2243 1958 2047 1941
Koszt sprzedaży/ogólny/administracyjny (całkowity) 406 404 313 431 332
Nadzwyczajny koszt (dochód) 47 100 -5 38 37
Other Operating Expenses, Total -22 -19
Dochód operacyjny 738 604 683 765 827
Dochód z odsetek (koszt) nieoperacyjny netto -236 861 424 -761 -448
Gain (Loss) on Sale of Assets 13 22 -18 20 -21
Dochód netto przed opodatkowaniem 515 1487 1090 24 358
Dochód netto po opodatkowaniu 438 1425 1113 -21 311
Dochód netto przed poz. nadzwyczajnymi 438 1425 1113 -21 311
Dochód netto 440 1381 1105 -21 311
Dochód na akcje zwykłe z wył. poz. nadzwyczajnych 438 1425 1113 -21 311
Dochód na akcje zwykłe z uwzgl. poz. nadzwyczajnych 440 1381 1105 -21 311
Rozwodniony dochód netto 440 1381 1105 -21 311
Średnia ważona rozwodnionych akcji zwykłych 2399.91 2391.57 2392.66 2378.13 2404.13
Rozwodnione zyski na akcję (EPS) z wył. poz. nadzwyczajnych 0.18251 0.59584 0.46517 -0.00883 0.12936
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.262 0.266 0.246 0.241 0.276
Znormalizowane rozwodnione zyski na akcję (EPS) 0.19456 0.6271 0.4687 -0.00391 0.15032
Inne netto 1
Suma pozycji nadzwyczajnych 2 -44 -8
Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
Suma przychodu 1657 1151 1659 1188 1459
Przychód 1657 1151 1659 1188 1459
Koszt uzyskania przychodu (suma) 967 650 1028 711 956
Zysk brutto 690 501 631 477 503
Całkowity koszt operacyjny 1213 857 1295 948 1095
Koszt sprzedaży/ogólny/administracyjny (całkowity) 194 212 194 210 149
Nadzwyczajny koszt (dochód) 52 -5 73 27 -10
Dochód operacyjny 444 294 364 240 364
Dochód z odsetek (koszt) nieoperacyjny netto -263 27 259 602 443
Gain (Loss) on Sale of Assets 7 6 14 8 -18
Dochód netto przed opodatkowaniem 188 327 637 850 790
Dochód netto po opodatkowaniu 139 299 588 837 777
Dochód netto przed poz. nadzwyczajnymi 139 299 588 837 777
Suma pozycji nadzwyczajnych 0 2 -57 13 -11
Dochód netto 139 301 531 850 766
Dochód na akcje zwykłe z wył. poz. nadzwyczajnych 139 299 588 837 777
Dochód na akcje zwykłe z uwzgl. poz. nadzwyczajnych 139 301 531 850 766
Rozwodniony dochód netto 139 301 531 850 766
Średnia ważona rozwodnionych akcji zwykłych 2409.84 2389.99 2390.98 2392.15 2399.75
Rozwodnione zyski na akcję (EPS) z wył. poz. nadzwyczajnych 0.05768 0.12511 0.24592 0.34989 0.32378
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.144 0.118 0.146 0.12 0.133
Znormalizowane rozwodnione zyski na akcję (EPS) 0.07149 0.1209 0.2687 0.35772 0.32706
Inne netto 1
 • Roczne
 • Kwartalne
2023 2022 2021 2020 2019
Suma aktywów obrotowych 2067 5829 2539 1835 1628
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe 169 233 1070 384 85
Środki pieniężne i ekwiwalenty 134 231 1070 384 85
Inwestycje krótkoterminowe 35 2
Suma należności netto 330 126 130 117 208
Należności z handlu netto -26 69 44 93 102
Suma portfela 1289 1076 866 690 1005
Suma innych aktywów obrotowych 279 4394 473 644 330
Suma aktywów 16640 20414 19305 19155 18999
Rzeczowe aktywa trwałe (suma netto) 147 175 156 167 57
Wartość netto firmy 0 0 38
Wartości niematerialne netto 62 65 77 72 155
Inwestycje długoterminowe 11221 11092 13344 13190 13765
Należności długoterminowe 169 159 172 117 94
Inne aktywa długoterminowe (suma) 2974 3094 3017 3774 3262
Suma zobowiązań krótkoterminowych 1709 5047 4468 3846 3948
Zobowiązania 213 253 52 70 69
Payable/Accrued 349 439 305 262 281
Naliczone koszty -21 -47 10 8 10
Zobowiązania krótkoterminowe (długi) 0 0 0 0 0
Bieżąca część zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy 200 938 762 274 343
Inne bieżące zobowiązania (suma) 968 3464 3339 3232 3245
Suma zobowiązań 6464 10053 9721 10074 9171
Suma zadłużenia długoterminowego 3743 3574 4033 4791 4361
Zadłużenie długoterminowe 3707 3536 3994 4750 4361
Inne zobowiązania (suma) 970 1432 1220 1437 862
Kapitał własny 10176 10361 9584 9081 9828
Akcje zwykłe 8692 8692 8692 8692 8692
Zyski zatrzymane (skumulowany deficyt) 1540 1720 970 452 1117
Treasury Stock - Common -40 -37 -29 -36 -35
Unrealized Gain (Loss)
Inny kapitał (suma) -16 -14 -49 -27 54
Suma zobowiązań i kapitału własnego 16640 20414 19305 19155 18999
Suma akcji zwykłych w obrocie 2381.9 2382.97 2383.65 2379.2 2377.66
Zobowiązania w leasingu kapitałowym 36 38 39 41
Odroczony podatek dochodowy 42
Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
Suma aktywów obrotowych 2067 2131 5829 5779 2539
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe 306 212 399 287 1162
Środki pieniężne i ekwiwalenty 271 208 378 259 1162
Inwestycje krótkoterminowe 35 4 21 28
Suma należności netto 330 400 120 124 130
Należności z handlu netto 330 400 120 124 44
Suma portfela 1289 1234 1076 1076 866
Suma innych aktywów obrotowych 142 285 4234 4292 381
Suma aktywów 16640 16958 20414 20016 19305
Rzeczowe aktywa trwałe (suma netto) 137 151 164 193 156
Wartości niematerialne netto 62 71 65 68 77
Inwestycje długoterminowe 11492 11510 11373 11011 13344
Należności długoterminowe 169 147 159 140 172
Inne aktywa długoterminowe (suma) 2713 2948 2824 2825 3017
Suma zobowiązań krótkoterminowych 1709 1901 5047 4992 4468
Zobowiązania 52
Payable/Accrued 885 831 980 1090 305
Naliczone koszty 10
Zobowiązania krótkoterminowe (długi) 0 0 0 0 0
Bieżąca część zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy 200 401 936 780 762
Inne bieżące zobowiązania (suma) 624 669 3131 3122 3339
Suma zobowiązań 6464 6590 10053 9856 9721
Suma zadłużenia długoterminowego 3743 3498 3536 3659 4033
Zadłużenie długoterminowe 3707 3498 3536 3659 3994
Odroczony podatek dochodowy 42 22
Inne zobowiązania (suma) 970 1169 1470 1205 1220
Kapitał własny 10176 10368 10361 10160 9584
Akcje zwykłe 8692 8649 8692 8692 8692
Zyski zatrzymane (skumulowany deficyt) 1540 1719 1720 1533 970
Treasury Stock - Common -40 -37 -36 -29
Inny kapitał (suma) -16 -14 -29 -49
Suma zobowiązań i kapitału własnego 16640 16958 20414 20016 19305
Suma akcji zwykłych w obrocie 2381.9 2382.97 2382.97 2383.65 2383.65
Zobowiązania w leasingu kapitałowym 36 39
 • Roczne
 • Kwartalne
2022 2021 2020 2019 2018
Środki pieniężne z działalności operacyjnej 918 1047 1112 394 728
Cash Receipts 3001 2931 2880 2797 3055
Cash Payments -1511 -1434 -1477 -1805 -1785
Zapłacone odsetki -148 -154 -181 -200 -201
Zmiany w kapitale obrotowym -424 -296 -110 -398 -341
Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej -976 95 -133 -137 -426
Nakłady kapitałowe -22 -20 -119 -51 -58
Inne pozycje przepływów pieniężnych z inwestycji (suma) -954 115 -14 -86 -368
Środki pieniężne z działalności finansowej -705 -423 -676 -450 -207
Pozycje przepływów pieniężnych z działalności finansowej -7 0 -23 -47
Total Cash Dividends Paid -603 -523 -658 -653 -561
Emisja (wykup) akcji netto -17 -4 -13 -207 -20
Emisja (wykup) długu netto -78 104 18 457 374
Zmiana stanu środków pieniężnych netto -763 719 303 -193 95
Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020
Cash From Operating Activities -174 918 172 1047 475
Cash Receipts 1235 3001 1307 2931 1379
Cash Payments -997 -1511 -877 -1434 -820
Cash Interest Paid -76 -148 -79 -154 -77
Changes in Working Capital -336 -424 -179 -296 -7
Cash From Investing Activities 864 -976 -489 95 31
Capital Expenditures -22 -26 -20 -8
Other Investing Cash Flow Items, Total 864 -954 -463 115 39
Cash From Financing Activities -881 -705 -568 -423 -515
Total Cash Dividends Paid -349 -603 -317 -523 -253
Issuance (Retirement) of Stock, Net -15 -17 -16 -4 -1
Issuance (Retirement) of Debt, Net -517 -78 -235 104 -261
Net Change in Cash -191 -763 -885 719 -9
Financing Cash Flow Items -7 0
Imie inwestora Typ inwestora Procent wybitny Posiadane akcje Zmiana posiadanych akcji Data posiadania Ocena obrotów
Vanguard Investments Australia Ltd. Investment Advisor 9.7661 233132528 6553994 2023-07-31 LOW
State Street Global Advisors Australia Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 4.7658 113768882 0 2023-07-31 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 4.1085 98077696 41327816 2023-07-31 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 3.3577 80154066 54253 2023-09-30 LOW
BlackRock Investment Management (Australia) Ltd. Investment Advisor 2.6613 63530619 57495299 2023-07-31 LOW
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 2.1616 51600841 0 2023-07-31 LOW
BlackRock Advisors (UK) Limited Investment Advisor/Hedge Fund 1.7597 42007697 17030096 2023-07-31 LOW
Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 1.6496 39378137 2039268 2022-12-31 LOW
BlackRock Investment Management (UK) Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 1.4065 33574454 4735079 2023-07-31 LOW
Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 1.1956 28540310 150848 2023-09-30 LOW
Pendal Group Limited Investment Advisor 1.1024 26316027 -209446 2023-04-30 LOW
Colonial First State Investments Limited Investment Advisor 1.0702 25548132 62667 2023-07-31 LOW
Van Eck Associates Corporation Investment Advisor/Hedge Fund 0.9435 22523682 1089873 2023-03-31 LOW
VanEck Australia Pty Ltd. Investment Advisor 0.8886 21211808 374626 2023-09-30 HIGH
First Sentier Investors Investment Advisor 0.8541 20389495 20275362 2022-12-31 LOW
Cohen & Steers Capital Management, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.7794 18605897 -109001 2023-09-30 LOW
PGGM Vermogensbeheer B.V. Pension Fund 0.7419 17709572 -11649380 2023-01-31 LOW
State Street Global Advisors Ireland Limited Investment Advisor 0.7369 17590428 0 2023-07-31 MED
Principal Global Investors (Equity) Investment Advisor 0.6936 16558569 -381025 2023-09-30 LOW
Commonwealth Superannuation Corporation Investment Advisor 0.69 16470512 3391797 2023-07-31 LOW

Kalkulator inwestycyjny

Oblicz hipotetyczny zysk lub stratę z transakcji CFD otworzonej w określonej dacie (wybierz datę) i zamkniętej w innym terminie (wybierz datę).

Prowizja od transakcji
0
 • 1:1
Dźwignia
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Inwestycja
Wielkość transakcji (dźwignia x inwestycja):
Otwarcie

Zamknięcie

Krótka Długa

W celu uniknięcia wątpliwości, wyliczenie nie uwzględnia kosztów utrzymywania pozycji do następnego dnia (które jest obarczone dodatkowymi opłatami)

Industry: Real Estate Rental, Development & Operations (NEC)

Level 25, 133 Castlereagh Street,
SYDNEY
NEW SOUTH WALES 2000
AU

Rachunek zysków i strat

 • Annual
 • Quarterly

Użytkownicy oglądają również

Gold

2,033.67 Price
+0.140% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0189%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0106%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 0.30

Oil - Crude

78.22 Price
+0.980% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc 0.0111%
Pozycja krótka, opłata za noc -0.0330%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 0.030

US100

17,956.00 Price
+0.210% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0262%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0039%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 1.8

BTC/USD

57,181.40 Price
+4.400% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0616%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0137%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 106.00

Wciąż szukasz brokera, któremu możesz zaufać?

Dołącz do ponad 580 000 traderów z całego świata, którzy postanowili handlować z Capital.com.

1. Utwórz i zweryfikuj swoje konto 2. Wpłać środki 3. Znajdź swoją transakcję