Kontrakty różnicy kursowej to skomplikowane instrumenty. Handel nimi wiąże się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu mechanizmu dźwigni finansowej. 78.1% inwestorów detalicznych traci swoje pieniądze, handlując kontraktami różnicy kursowej u tego pośrednika. Potencjalny inwestor powinien zastanowić się, czy rozumie zasady działania kontraktów różnicy kursowej i rozważyć, czy może ponosić wysokie ryzyko utraty swoich pieniędzy.
US Polski

Handel Spark New Zealand Limited - SPKau CFD

4.809
0.63%
Market Trading Hours* (UTC) Opens on Thursday at 23:05

Mon - Thu: 00:00 - 05:00 23:05 - 00:00

Fri: 00:00 - 05:00

Sun: 23:05 - 00:00

 • Podsumowanie
 • Dane historyczne
 • Wydarzenia
 • Rachunek zysków i strat
 • Zestawienie bilansowe
 • Przepływ gotówki
 • Własność
Warunki handlu
Spread 0.042
Pozycja długa, opłata za noc

Pozycja długa, opłata za noc


Margin. Your investment $1,000.00
Opłata za nocowanie pozycji -0.02273 %
Opłaty za pożyczoną część ($-4.32)
Wielkość pozycji wraz z dźwignią ~ $20,000.00
Money from leverage ~ $19,000.00

Przejdź na platformę
-0.02273%
Pozycja krótka, opłata za noc

Pozycja krótka, opłata za noc


Margin. Your investment $1,000.00
Opłata za nocowanie pozycji 0.000812 %
Opłaty za pożyczoną część ($0.15)
Wielkość pozycji wraz z dźwignią ~ $20,000.00
Money from leverage ~ $19,000.00

Przejdź na platformę
0.000812%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Min. wielkość handlu 1
Waluta AUD
Depozyt zabezpieczający 5%
Giełda papierów wartościowych Australia
Komisja ds. handlu 0%

*Information provided by Capital.com

Najważniejsze statystyki
Poprz. zamknięcie* 4.779
Otwarcie* 4.769
Zmiana 1 r.* 0.42%
Zakres dzienny* 4.769 - 4.849
Zakres 52 tyg. 4.30-5.50
Średni wolumen (10 dni) 1.91M
Średni wolumen (3 miesiące) 46.77M
Kapitalizacja rynkowa 9.71B
Wskaźnik C/Z 23.89
Akcje w obrocie 1.87B
Przychód 3.72B
EPS 0.22
Dywidenda (% przychodu) 4.78011
Beta 0.54
Data następnego sprawozdania Feb 21, 2023

Wszystkie dane są dostarczane przez Refinitiv, za wyjątkiem oznaczonych gwiazdką. Oznaczone *dane pochodzą od Capital.com

 • Last Week
 • Last Month
 • Last Year
 • Last two Years
 • Max
 • Dziennie
 • Tygodniowo
 • Miesięcznie
Date Zamknięcie Change Change (%) Otwarcie Wysoki Niski
Feb 22, 2024 4.839 -0.010 -0.21% 4.849 4.859 4.839
Feb 21, 2024 4.839 0.040 0.83% 4.799 4.849 4.789
Feb 20, 2024 4.789 -0.020 -0.42% 4.809 4.819 4.759
Feb 19, 2024 4.799 -0.010 -0.21% 4.809 4.829 4.769
Feb 18, 2024 4.819 0.000 0.00% 4.819 4.819 4.799
Feb 16, 2024 4.819 0.010 0.21% 4.809 4.839 4.789
Feb 15, 2024 4.799 0.000 0.00% 4.799 4.829 4.779
Feb 14, 2024 4.799 -0.010 -0.21% 4.809 4.819 4.779
Feb 13, 2024 4.809 -0.070 -1.43% 4.879 4.879 4.799
Feb 12, 2024 4.879 0.010 0.21% 4.869 4.879 4.849
Feb 11, 2024 4.879 -0.020 -0.41% 4.899 4.899 4.879
Feb 9, 2024 4.899 0.020 0.41% 4.879 4.899 4.869
Feb 8, 2024 4.869 -0.030 -0.61% 4.899 4.899 4.839
Feb 7, 2024 4.889 -0.040 -0.81% 4.929 4.949 4.889
Feb 6, 2024 4.939 -0.030 -0.60% 4.969 4.969 4.939
Feb 5, 2024 4.959 0.010 0.20% 4.949 4.989 4.939
Feb 4, 2024 4.949 0.010 0.20% 4.939 4.959 4.939
Feb 2, 2024 4.939 -0.030 -0.60% 4.969 4.989 4.929
Feb 1, 2024 4.969 0.080 1.64% 4.889 4.969 4.889
Jan 31, 2024 4.879 0.000 0.00% 4.879 4.939 4.859

Spark New Zealand Limited Events

Czas (UTC) (UTC) Kraj Wydarzenie
Brak zaplanowanych wydarzeń
Wyświetl wszystkie wydarzenia
 • Roczne
 • Kwartalne
2023 2022 2021 2020 2019
Suma przychodu 3875 3694 3566 3593 3520
Przychód 3875 3694 3566 3593 3520
Koszt uzyskania przychodu (suma) 1867 1759 1676 1662 1625
Zysk brutto 2008 1935 1890 1931 1895
Całkowity koszt operacyjny 2656 3065 2966 2968 2893
Koszt sprzedaży/ogólny/administracyjny (całkowity) 768 735 724 767 734
Depreciation / Amortization 504 520 523 488 477
Wydatek z odsetek (dochód) operacyjny netto -1 1 1 -14
Nadzwyczajny koszt (dochód) -616 -24 -25 -28 -10
Other Operating Expenses, Total 134 74 67 79 81
Dochód operacyjny 1219 629 600 625 627
Dochód z odsetek (koszt) nieoperacyjny netto -67 -48 -47 -58 -48
Dochód netto przed opodatkowaniem 1152 581 553 568 579
Dochód netto po opodatkowaniu 1135 410 384 420 409
Dochód netto przed poz. nadzwyczajnymi 1135 410 384 420 409
Dochód netto 1135 410 384 420 409
Dochód na akcje zwykłe z wył. poz. nadzwyczajnych 1135 410 384 420 409
Dochód na akcje zwykłe z uwzgl. poz. nadzwyczajnych 1135 410 384 420 409
Rozwodniony dochód netto 1135 410 384 420 409
Średnia ważona rozwodnionych akcji zwykłych 1873 1872 1852 1837 1836
Rozwodnione zyski na akcję (EPS) z wył. poz. nadzwyczajnych 0.60598 0.21902 0.20734 0.22863 0.22277
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.27 0.25 0.25 0.25 0.22
Znormalizowane rozwodnione zyski na akcję (EPS) 0.36679 0.20997 0.19797 0.21736 0.21892
Inne netto 1
Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
Suma przychodu 1957 2534 1830 1890 1797
Przychód 1957 2534 1830 1890 1797
Koszt uzyskania przychodu (suma) 873 994 830 929 800
Zysk brutto 1084 1540 1000 961 997
Całkowity koszt operacyjny 1531 1741 1481 1610 1436
Koszt sprzedaży/ogólny/administracyjny (całkowity) 365 403 350 385 343
Depreciation / Amortization 256 248 263 257 260
Wydatek z odsetek (dochód) operacyjny netto -2 1 0 1
Nadzwyczajny koszt (dochód) 0 0 0 2 2
Other Operating Expenses, Total 39 95 38 36 31
Dochód operacyjny 426 793 349 280 361
Dochód z odsetek (koszt) nieoperacyjny netto -40 -27 -25 -23 -21
Dochód netto przed opodatkowaniem 386 766 324 257 340
Dochód netto po opodatkowaniu 298 837 231 179 236
Dochód netto przed poz. nadzwyczajnymi 298 837 231 179 236
Dochód netto 298 837 231 179 236
Dochód na akcje zwykłe z wył. poz. nadzwyczajnych 298 837 231 179 236
Dochód na akcje zwykłe z uwzgl. poz. nadzwyczajnych 298 837 231 179 236
Rozwodniony dochód netto 298 837 231 179 236
Średnia ważona rozwodnionych akcji zwykłych 1874 1875 1876 1868 1860
Rozwodnione zyski na akcję (EPS) z wył. poz. nadzwyczajnych 0.15902 0.4464 0.12313 0.09582 0.12688
Dividends per Share - Common Stock Primary Issue 0.135 0.135 0.125 0.125 0.125
Znormalizowane rozwodnione zyski na akcję (EPS) 0.15902 0.4464 0.12313 0.09657 0.12763
 • Roczne
 • Kwartalne
2023 2022 2021 2020 2019
Suma aktywów obrotowych 1079 1221 916 958 911
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe 100 71 72 53 54
Gotówka 100 71 72 53 54
Suma należności netto 703 652 768 621 615
Należności z handlu netto 412 373 768 330 350
Suma portfela 79 107 64 96 100
Koszty zaliczkowe 154 148 140 93
Suma aktywów 4482 4189 4100 4358 4095
Rzeczowe aktywa trwałe (suma netto) 1829 1707 1804 1905 1692
Rzeczowe aktywa trwałe (suma brutto) 5438 5135 5973 5935
Amortyzacja skumulowana (suma) -3686 -3518 -4068 -4298
Wartość netto firmy 234 234 222 213
Wartości niematerialne netto 572 605 858 621 774
Inwestycje długoterminowe 254 212 227 308 182
Należności długoterminowe 426 197 271 284 291
Inne aktywa długoterminowe (suma) 88 13 24 60 32
Suma zobowiązań krótkoterminowych 850 940 939 811 944
Zobowiązania 260 267 258
Naliczone koszty 63 83 115 88
Zobowiązania krótkoterminowe (długi) 90 160 373 228 150
Bieżąca część zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy 254 220 60 72 328
Inne bieżące zobowiązania (suma) 144 215 27 129 120
Suma zobowiązań 2542 2714 2608 2884 2630
Suma zadłużenia długoterminowego 1516 1525 1436 1775 1421
Zadłużenie długoterminowe 816 1233 1030 1244 962
Odroczony podatek dochodowy 0 108 82 61 86
Inne zobowiązania (suma) 176 141 151 237 179
Kapitał własny 1940 1475 1492 1474 1465
Akcje zwykłe 965 1105 1084 949 945
Zyski zatrzymane (skumulowany deficyt) 1373 727 782 880 931
Unrealized Gain (Loss) -387 -343 -288 -212 -303
Inny kapitał (suma) -11 -14 -86 -143 -108
Suma zobowiązań i kapitału własnego 4482 4189 4100 4358 4095
Suma akcji zwykłych w obrocie 1845 1871.59 1867.13 1837.04 1836.19
Suma innych aktywów obrotowych 43 243 12 48 49
Zobowiązania w leasingu kapitałowym 700 292 406 531 459
Payable/Accrued 299 2 479
Jun 2023 Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021
Suma aktywów obrotowych 1079 1222 1221 940 916
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe 100 286 71 93 72
Gotówka 100 286 71 93 72
Suma należności netto 899 828 840 751 768
Należności z handlu netto 899 824 839 751 768
Suma portfela 79 108 107 93 64
Suma innych aktywów obrotowych 1 0 203 3 12
Suma aktywów 4482 4566 4189 4150 4100
Rzeczowe aktywa trwałe (suma netto) 1829 1782 1707 1870 1804
Wartości niematerialne netto 806 833 839 862 858
Inwestycje długoterminowe 254 275 212 256 227
Należności długoterminowe 432 378 197 217 271
Inne aktywa długoterminowe (suma) 82 76 13 5 24
Suma zobowiązań krótkoterminowych 850 687 940 910 939
Payable/Accrued 507 464 460 537 479
Zobowiązania krótkoterminowe (długi) 90 148 160 283 373
Bieżąca część zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy 224 73 185 66 60
Inne bieżące zobowiązania (suma) 29 2 135 24 27
Suma zobowiązań 2542 2505 2714 2673 2608
Suma zadłużenia długoterminowego 1516 1626 1525 1563 1436
Zadłużenie długoterminowe 816 852 1233 1181 1030
Zobowiązania w leasingu kapitałowym 700 774 292 382 406
Odroczony podatek dochodowy 0 0 108 81 82
Inne zobowiązania (suma) 176 192 141 119 151
Kapitał własny 1940 2061 1475 1477 1492
Akcje zwykłe 965 1111 1105 1095 1084
Zyski zatrzymane (skumulowany deficyt) 1373 1329 727 728 782
Unrealized Gain (Loss) -387 -369 -343 -291 -288
Inny kapitał (suma) -11 -10 -14 -55 -86
Suma zobowiązań i kapitału własnego 4482 4566 4189 4150 4100
Suma akcji zwykłych w obrocie 1845 1872 1871.59 1867.13 1867.13
 • Roczne
 • Kwartalne
2022 2021 2020 2019 2018
Środki pieniężne z działalności operacyjnej 841 853 903 777 820
Cash Receipts 3656 3547 3594 3424 3489
Cash Payments -2606 -2458 -2497 -2483 -2518
Cash Taxes Paid -160 -188 -140 -135 -167
Zapłacone odsetki -73 -80 -88 -79 -68
Zmiany w kapitale obrotowym 24 32 34 50 84
Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej -492 -376 -411 -426 -484
Nakłady kapitałowe -425 -381 -393 -415 -414
Inne pozycje przepływów pieniężnych z inwestycji (suma) -67 5 -18 -11 -70
Środki pieniężne z działalności finansowej -350 -458 -493 -352 -333
Total Cash Dividends Paid -449 -330 -459 -459 -458
Emisja (wykup) akcji netto
Emisja (wykup) długu netto 145 -94 -6 124 142
Zmiana stanu środków pieniężnych netto -1 19 -1 -1 3
Pozycje przepływów pieniężnych z działalności finansowej -46 -34 -28 -17 -17
Dec 2022 Jun 2022 Dec 2021 Jun 2021 Dec 2020
Cash From Operating Activities 369 841 458 853 364
Cash Receipts 1975 3656 1901 3547 1828
Cash Payments -1460 -2606 -1327 -2458 -1319
Cash Taxes Paid -120 -160 -93 -188 -118
Cash Interest Paid -42 -73 -36 -80 -43
Changes in Working Capital 16 24 13 32 16
Cash From Investing Activities 643 -492 -253 -376 -213
Capital Expenditures -246 -425 -216 -381 -214
Other Investing Cash Flow Items, Total 889 -67 -37 5 1
Cash From Financing Activities -797 -350 -184 -458 -101
Financing Cash Flow Items -15 -46 -25 -34 -16
Total Cash Dividends Paid -234 -449 -225 -330 -167
Issuance (Retirement) of Debt, Net -548 145 66 -94 82
Net Change in Cash 215 -1 21 19 50
Imie inwestora Typ inwestora Procent wybitny Posiadane akcje Zmiana posiadanych akcji Data posiadania Ocena obrotów
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 5.0978 93454386 0 2023-06-30 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 3.0191 55346421 -464075 2023-09-30 LOW
Accident Compensation Corporation Insurance Company 2.7189 49843365 5958500 2023-06-30 LOW
Norges Bank Investment Management (NBIM) Sovereign Wealth Fund 1.6645 30514471 522067 2022-12-31 LOW
New Zealand Permanent Trustees Ltd. Corporation 1.1662 21378266 3955949 2023-06-30 LOW
BlackRock Investment Management (Australia) Ltd. Investment Advisor 1.0558 19355854 0 2023-06-30 LOW
Public Trust Government Agency 0.8833 16192559 16192559 2023-06-30 MED
BlackRock Advisors (UK) Limited Investment Advisor/Hedge Fund 0.7827 14347938 0 2023-06-30 LOW
California Public Employees' Retirement System Pension Fund 0.7407 13578051 -332401 2022-06-30 LOW
BlackRock Investment Management (UK) Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.6998 12828179 0 2023-06-30 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.6229 11418364 -773 2023-09-30 LOW
Schroder Investment Management (Singapore) Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.6147 11268242 84840 2023-07-31 LOW
Schroder Investment Management (Japan) Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.5178 9492572 0 2022-11-30 LOW
Schroder Investment Management (Hong Kong) Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.5143 9427953 -1672562 2022-12-31 LOW
TD Asset Management Inc. Investment Advisor 0.3979 7294494 2528 2023-09-30 LOW
Charles Schwab Investment Management, Inc. Investment Advisor 0.3836 7032130 411785 2023-09-30 LOW
Dimensional Fund Advisors, L.P. Investment Advisor/Hedge Fund 0.3742 6859438 2723 2023-09-30 LOW
JP Morgan Asset Management Investment Advisor 0.3706 6793277 10408 2023-09-30 LOW
Royal London Asset Management Ltd. Investment Advisor/Hedge Fund 0.3653 6696245 4072 2023-07-31 MED
Newton Investment Management Ltd. Investment Advisor 0.3626 6647587 0 2023-09-30 LOW

Kalkulator inwestycyjny

Oblicz hipotetyczny zysk lub stratę z transakcji CFD otworzonej w określonej dacie (wybierz datę) i zamkniętej w innym terminie (wybierz datę).

Prowizja od transakcji
0
 • 1:1
Dźwignia
1:1
 • 20
 • 100
 • 500
 • 1000
 • 10000
Inwestycja
Wielkość transakcji (dźwignia x inwestycja):
Otwarcie

Zamknięcie

Krótka Długa

W celu uniknięcia wątpliwości, wyliczenie nie uwzględnia kosztów utrzymywania pozycji do następnego dnia (które jest obarczone dodatkowymi opłatami)

Industry: Integrated Telecommunications Services (NEC)

Private Bag 92028
AUCKLAND
1010
NZ

Rachunek zysków i strat

 • Annual
 • Quarterly

Użytkownicy oglądają również

US100

17,880.60 Price
+1.360% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0262%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0039%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 1.8

XRP/USD

0.55 Price
-0.820% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0753%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0069%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 0.01168

Oil - Crude

78.09 Price
+0.250% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc 0.0066%
Pozycja krótka, opłata za noc -0.0285%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 0.040

BTC/USD

51,364.85 Price
-0.110% 1D Chg, %
Pozycja długa, opłata za noc -0.0616%
Pozycja krótka, opłata za noc 0.0137%
Opłata za utrzymanie przez noc 22:00 (UTC)
Spread 106.00

Wciąż szukasz brokera, któremu możesz zaufać?

Dołącz do ponad 580 000 traderów z całego świata, którzy postanowili handlować z Capital.com.

1. Utwórz i zweryfikuj swoje konto 2. Wpłać środki 3. Znajdź swoją transakcję